Syn og Segn 1899  Norsk Tidsskrift. Utgeve av Det Norske Samlaget. Femte aargangen
Norsk Tidsskrift. Utgeve av Det Norske Samlaget. Femte aargangen
Forfattar:  Syn og Segn 1899

Kristiania 1899. 8vo. 380 s. Privat brunt granitolbind med gullfarga tittel og dekor. Nokre gulplettar i materien og i snitta, elles i grei stand. M.a. Um "Myllaren" [Myllar-guten] av Johannes skar. Elles tekstar av: Per Aasmundstad, Bolette Pavels Larsen, Hallvard Bergh, Edvard Langset, Halvdan Koht, Rasmus Løland (Biletboki), Thorleif Homme, P. P. Iverslie (Amerikansk riksstell). R. Flo, J. Belsheim (Um verksemd i Noreg og i grannelandi for finnefolks umvending til kristendomen), M. Hægstad (Upphavet til det norske folkemaal). Dikt av Sven Moren, Andres Hovden, Molkte moe O. A. Øverland, Olav Refsdal. H. Høyne, Idar Andegaard og Aadne Øvergaard. Nynorsk.
#Periodika