Innb. 567 s. Minibiografiar med portrettfoto!.
NOK: 330,00  Boknr: 45551
Heilsjirting originalband. Smussomslag med noko slitasje. Blå rygg med svart og kvit skrift. Oktav. 245 s. Boka pen. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 49495
Hefta med originalt omslag. Kvit rygg med restar av tape nedst.. Oktav. 184 s. Stempel. Pen. Av innhaldet: "Poetisk og semantisk struktur og retorisk strategi i eit dikt av Olav H. Hauge". "Skrivemåte og verdisyn i Ivar Aasens lyrikk". Begge målføre.
NOK: 75,00  Boknr: 411782
New York 1936. Privately Pr. Stor 8vo. 382 s. Originalbind. Smussomslag. Lys rygg m. svart tekst. Noko slitasje. Med portrett. Engelsk.
NOK: 250,00  Boknr: 57519
Oslo 1949. Norsk Forlagsselskap. 8vo. 256 s. Originalbind. Grøn/raud rygg. Ein del slitasje. Bokmål.
NOK: 70,00  Boknr: 412699
New York 1994. Hefta. Oktav. 422 s. Som ny. Ein del bilete. Engelsk.
NOK: 90,00  Boknr: 47521
Heilsjirting originalband. Smussomslag med vekkflenga hjørne på baksida. Smal oktav. 128 s. Boka som ny. 1 bilete. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 47541
Originalband. Smussomslag. Oktav. 246 s. Som ny. DnB. Sjølvbiografi. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 48509
Oslo 2004. Samlaget. 8vo. 165 s. Originalbind. Smussomslag.. Kvit rygg m. gul/t felt og bilete. Ein del bilete. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 58075
Hefta. Kvartformat. 6 s. Dedikasjon. Bruksspor. Bilete av Elof og Carl Gustaf Hellqvist. Svensk.
NOK: 80,00  Boknr: 48849
Hefta. Stor oktav. Side 172-177 Dedikasjon til Ingeborg Hoff. Pen. Särtryck ur Vetenskaps-societetens i Lund Årsbok 1962. Svensk.
NOK: 120,00  Boknr: 48875
Oslo. U.år. Norsk Bokforl. 8vo. 224 s. Originalbind. Oransje rygg m. mørk skrift. Mange ill. Namnetrekk. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 55464
Stockholm 2005. Proprius förl. 8vo. 175 s. Originalbind. Blå rygg m. kvit tekst. Ein del bilete. Pen. Lundberg levde frå 1842-1911. Kart på forsatsane. Svensk.
NOK: 195,00  Boknr: 58791
Oslo 1987. Samlaget. 4to. 182 s. Originalbind. Smussomslag. Grå rygg m. kvitt felt og grøn/kvit/svart tekst. Rikt ill., litt i fargar. Svak slitasje. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 65897
Ryggsjirting originalband. Oktav. 330 s. Bruksspor. Nokre få bilete. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 47954
Hefta med originalt omslag. Oktav. Kvit rygg. 102 s. Som ny. Mange bilete. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 50612
Oslo 1959. J. Petlitz Boktrykkeri. 8vo. 231 s. Heilsjirting originalbind. Lysegrå, litt solbleika rygg. Elles pen. Dedikasjon. Slektstavle. Mange bilete. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 52545
Skinn ryggband. Oktav. 196 s. Namnetrekk. Bruksspor. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 47523
Heilsjirting originalband. Smussomslag med lita rift. Kvit rygg med svart og blå skrift. Oktav. 290 s. Namnestempel. Boka pen. Mange kulturhistoriske bilete. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 49496
Oslo 1991. Samlaget. 8vo. 296 s. Originalbind. Smussomslag. Grå rygg m. raud/svart tekst. Mange ill. Helsing. Pen. Dedikasjon: "Til…jula 1991 med helsing og takk for mange gode minne Jakob Aano". Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 63775
Oslo 1991. Samlaget. 8vo. 296 s. Mange ill. Originalbind. Smussomslag, litt oppflisa øvst. Gråblå rygg m. raud/svart tekst. Boka ulesen og pen. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 78554
Oslo 1991. Det Norske Samlaget. 8vo. 296 s. Illustrert med historiske foto. Originalbind. Gråleg smussomslag med raud og svart ryggtittel. Dedikasjon på forsatsen: "o… og T… Med takk for gode minne ifrå fjerne år! Jakob Aano". Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 900633
Oslo 1991. Det Norske Samlaget. 8vo. 296 s. Illustrert med historiske foto. Originalbind. Gråleg smussomslag med raud og svart ryggtittel. Stempla med "Frå forlaget" på forsatsen. I god stand. Jakob Aano (1920– 2016) , skulemann og politikar frå Sauda, han representerte Kristeleg Folkeparti på Stortinget frå 1965 til 1985. Frå 1949 til 1958 var han skulestyrar ved Sand realskule i Ryfylke. Deretter styrde han i åra 1959-63 ein misjonsskule i Tanzania. Aano var aktiv i Europarådet og ei drivkraft i arbeidet mot apartheid i Sør-Afrika. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 917767
Oslo 1946. Norsk Bokhandel. 8vo. 40 s. Frontspiece og bilete av gravsteinen på "Vor Frelsers Gravlund". Hefta. Originalt lyst omslag utan ryggtittel. Pen. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 917210
Oslo 1996.1. utg. Aschehoug. Stor 8vo. 597 (+ 1) s. Ill. Originalbind. Blåleg smussomslag med kvit ryggtittel. Mest som ny. Signert: "Med helsing frå Arild Stubhaug" på smusstittelsida. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 905595
Oslo 2007. Andresen & Butenschøn. 8vo. 248 s. Biletplansjar. Originalbind. Smussomslag med portrett. Kvit rygg med svart og blå ryggtekst. Mest som ny. Denne boka gir større innsikt i vårt nye flerkulturelle samfunn enn hundre TV-debatter om innvandringspolitikk - Svein Johs Ottosen, Aftenposten. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 916884
New Haven og London 2013. Yale University Press. 8vo. 256 s. Originalbind. Grått og svart smussomslag med kvit ryggtittel. Eit par merknader med penn, elles er boka mest som ny. Svetlana Leontief Alpers (f. 1936). Amerikansk kunsthistorikar. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 905692
Oslo 1939. Tiden Norsk Forlag. Stor 8vo. 115 (+1 blank) s. Illustrert med svart/kvit-bilete. Limhefta. Kvit med svart ryggtittel. Uhøvla i alle tre snitta. Bibliotekseksemplar. Slitasje på framsida og smuss på baksida. Slitasje i alle tre snitta. Namn på tidlegare eigar på første sida og på nokre andre sider i boka. Godt leseleg. Christopher Andersen Hornsrud (1859-1960). Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 95012
Oslo 1959. Tiden Norsk Forlag. 8vo. 191 (+1) s. Illustrert med svart/kvit-bilete. Originalbind m. smussomslag. Grøn rygg m. svart tekst. Liten etikett teipa fast nedst på ryggen Stempel på høgre forsats framme. Boka solid. Christopher Andersen Hornsrud (1859-1960) var ein norsk politikar og gardbrukar. I 1880 stod han på Venstres ytste radikale fløy. Blant anna stod han bak Norges første grunnlovsforslag om allmenn stemmerett for menn og kvinner. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 95011
Oslo 1946. Tiden. 8vo. 184 s. Ill. Originalbind. Mørk dekorert rygg m. gyllen tekst i raudt felt. Reparert med teip på forsatsen framme, elles i god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 98085
Oslo 1949. Stor 8vo. 291 s. Mange ill. Hefta m. originalt omslag. Brun, solbleika rygg u. tekst. Delvis lausna i ryggen, materien pen. Dekorert av Håkon Stenstadvold. Biografiar og portrett av lærarar som fall i krigen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 38707
Oslo 1949. 4to. Hefta med originalt omslag. Lite fuktmerke i ryggen, elles i god stand. Dekorert av Håkon Stenstadvold. Biografiar og portrett av lærarar som fall i krigen. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 320692
Oslo 1942. Olaf Norlis Forlag. 8vo. 180 (+1) s, Hefta. Lyst omslag med grøn ryggskrift. I god stand. Anker var ein pioner når det galdt å innføre nynorsk kyrkjemål. Han var grundtvigianar og opplysningsmann, prest og prost og folkehøgskulelærar på Framnes, Voss og Lofthus (Hardanger folkehøgskule, Hordatun). Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 910331
Oslo 1978. Aschehoug. Stor 8vo. 296 (+ 1) s. Ill. Originalbind m. smussomslag. Svart rygg m. lyseblå rygg. Ein del slitasje på smussomslaget, men boka er pen. Anwar Sadat (1918–1981) var ein egyptisk offiser og politikar, og tok over som president av Egypt etter at Gamal Abdel Nasser døydde i 1970. Sadat vart drepen den 6. oktober 1981 under ein militærparade i Kairo. Bokmål.
NOK: 160,00  Boknr: 92137
Oslo 1994. Aschehoug. Stor 8vo. 446 s. Biletplansjar. Originalbind. Mørkt smussomslag med kvit og gullfarga ryggtittel. I god stand. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 98781
Oslo 1997. Luther Forlag. 8vo. 144 s. Originalbind. Smussomslag. Mørkegrå rygg med gul tekst. Lita rift i smussomslaget bak. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 910623
Tvedestrand 2020. Nynorsk Antikvariat. Stor 8vo. Brunt originalbind med lys ryggtittel. Rikt illustrert. Forlagsnytt eksemplar. NB! Snart utseld. Boka fylgjer Haukenæs frå vogge til grav og syner oss livsverket hans. For den mangfaldige forfattaren var ikkje noko for lite eller for stort, for gamalt eller for nytt. Han samla og skreiv ned det han møtte på sin veg, og gav det form som alle kunne lesa og skjøna. Thrond Haukenæs skreiv 51 bøker på 31 år. Han stod for heile verdikjeda, frå innsamling av stoff til marknadsføring og sal. Han samla folkeminne og berga historiske kulturskattar for framtida. Nynorsk.
NOK: 350,00  Boknr: 904070
Oslo 2007. Samlaget. Liten 4to. 238 s. Mange ill. Originalbind. Smussomslag. Kvit rygg med svart/raud tekst. Nær som ny. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 77889
Oslo 1994. Fjortande utgåva. Kunnskapsforlaget. Aschehoug og Gyldendal. 8vo. 662 s. Originalt heilsjirtingbind. Smussomslag. Raudt med kvit ryggtittel. Omslaget er litt rivna øvst på ryggen, men er reparert med limband. Ørlite slitasje i omslaget på botnsnittet. Pen. Tittel på framsida: "Hvem er Hvem 1994. 4900 biografiar om norske kvinner og menn". Forutan personalia inneheld biografiane opplysingar om mellom anna utdanning, yrkeskarriere og tillitsverv. Bokmål.
NOK: 190,00  Boknr: 522219
Oslo 1947. Johan Grundt Tanum Forlag. Stor 8vo. 278 s. Frontispis. Illustrert med foto, teikningar og faksimilar. Originalt skinnryggbind. Dekor og ryggtittel i gull på grønt tittelfelt. I god stand. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 907277
Oslo 1989. Nye Luther 8vo. 226 s. Illustrert med foto. Grått pappbind med gyllen ryggtekst. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 907190
London 1978. Collins. 8vo. 572 s.Mange ill. Originalbind. Smussomslag. Grøn/brun/kvit rygg m. svart/kvit tekst. Helsing. Pen. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 79806
Danmark 1957. Særtrykk af Catholica. Stor 8vo. 24 s. Portrettfoto. Stifta hefte, Grått typografisk omslag. Pent. Berndt David Assarsson (1892-1955). Svensk katolsk prest, monsignor, historisk forfattar og salmist. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 906714
Oslo 1967. Dreyer. Stor 8vo. 295 s. Biletplansjar. Svart heilsjirtingsbind med gyllen ryggtekst. Solid og pen. Hans Rasmus Astrup (1831-1898). Frå Molde. Forretningsmann i Barcelona og Stockholm og tente seg rik. Frå 1885 til 1888 var han arbeidsminister i regjeringa Sverdrup. Stortingsrepresentant for venstre. Bokmål.
NOK: 180,00  Boknr: 907488
Oslo 2020. 1. utg. Cappelen Damm. Stor 8vo. 421 (+1) s. Rikt illustrert med foto, teikningar og faksimilar. Originalbind. Gråaktig smussomslag med portrettfoto. Pen. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 903032
Melhus 1982. Snøfugl. 8vo. 143 s. Originalbind. Smussomslag. Kvit/raud rygg m. svart/raud tekst. Nokre ill. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 64869
Oslo 1954. 5. tus. Aschehoug. Stor 8vo. 299 s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtekst. Noko slite omslag, rein materie. Sjølvbiografisk. Britisk skribent som levde 28 år i kloster frå 1914. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 916888