Oslo 1996.1. utg. Aschehoug. Stor 8vo. 597 (+ 1) s. Ill. Originalbind. Blåleg smussomslag med kvit ryggtittel. Mest som ny. Signert: "Med helsing frå Arild Stubhaug" på smusstittelsida. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 905595
Oslo 1996. 2. opplag. Aschehoug. Stor 8vo. 597 (+ 1) s. Ill. Originalbind. Blåleg smussomslag med kvit ryggtittel. Mest som ny. Agder. Realfag. Bokmål.
NOK: 220,00  Boknr: 915545
Oslo 2007. Andresen & Butenschøn. 8vo. 248 s. Biletplansjar. Originalbind. Smussomslag med portrett. Kvit rygg med svart og blå ryggtekst. Mest som ny. Denne boka gir større innsikt i vårt nye flerkulturelle samfunn enn hundre TV-debatter om innvandringspolitikk - Svein Johs Ottosen, Aftenposten. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 916884
New Haven og London 2013. Yale University Press. 8vo. 256 s. Originalbind. Grått og svart smussomslag med kvit ryggtittel. Eit par merknader med penn, elles er boka mest som ny. Svetlana Leontief Alpers (f. 1936). Amerikansk kunsthistorikar. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 905692
Oslo 1942. Olaf Norlis Forlag. 8vo. 180 (+1) s, Hefta. Lyst omslag med grøn ryggskrift. I god stand. Anker var ein pioner når det galdt å innføre nynorsk kyrkjemål. Han var grundtvigianar og opplysningsmann, prest og prost og folkehøgskulelærar på Framnes, Voss og Lofthus (Hardanger folkehøgskule, Hordatun). Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 910331
Oslo 1994. Aschehoug. Stor 8vo. 446 s. Biletplansjar. Originalbind. Mørkt smussomslag med kvit og gullfarga ryggtittel. I god stand. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 98781
Oslo 1997. Luther Forlag. 8vo. 144 s. Originalbind. Smussomslag. Mørkegrå rygg med gul tekst. Lita rift i smussomslaget bak. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 910623
Tvedestrand 2020. Nynorsk Antikvariat. Stor 8vo. Brunt originalbind med lys ryggtittel. Rikt illustrert. Forlagsnytt eksemplar. NB! Snart utseld. Boka fylgjer Haukenæs frå vogge til grav og syner oss livsverket hans. For den mangfaldige forfattaren var ikkje noko for lite eller for stort, for gamalt eller for nytt. Han samla og skreiv ned det han møtte på sin veg, og gav det form som alle kunne lesa og skjøna. Thrond Haukenæs skreiv 51 bøker på 31 år. Han stod for heile verdikjeda, frå innsamling av stoff til marknadsføring og sal. Han samla folkeminne og berga historiske kulturskattar for framtida. Nynorsk.
NOK: 350,00  Boknr: 904070
Oslo 1964. Noregs Boklag. Stor 8vo. 197 s. Originalt innfesta bilete av forfattaren som 75-årsstudent. Faksimilar. Originalbind. Gulbrunt smussomslag med grøn ryggtekst i lyst felt. Smårifter i smussomslaget er teipa frå innsida, elles er boka pen. M.a. Møte med Elias Blix, Sven Moren, Hans Seland m.fl. Med hardingfela mellom utlendingar. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 915034
Seld
Oslo 1947. Johan Grundt Tanum Forlag. Stor 8vo. 278 s. Frontispis. Illustrert med foto, teikningar og faksimilar. Originalt skinnryggbind. Dekor og ryggtittel i gull på grønt tittelfelt. I god stand. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 907277
Oslo 1989. Nye Luther 8vo. 226 s. Illustrert med foto. Grått pappbind med gyllen ryggtekst. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 907190
Danmark 1957. Særtrykk af Catholica. Stor 8vo. 24 s. Portrettfoto. Stifta hefte, Grått typografisk omslag. Pent. Berndt David Assarsson (1892-1955). Svensk katolsk prest, monsignor, historisk forfattar og salmist. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 906714
Oslo 1967. Dreyer. Stor 8vo. 295 s. Biletplansjar. Svart heilsjirtingsbind med gyllen ryggtekst. Solid og pen. Hans Rasmus Astrup (1831-1898). Frå Molde. Forretningsmann i Barcelona og Stockholm og tente seg rik. Frå 1885 til 1888 var han arbeidsminister i regjeringa Sverdrup. Stortingsrepresentant for venstre. Bokmål.
NOK: 180,00  Boknr: 907488
Oslo 2020. 1. utg. Cappelen Damm. Stor 8vo. 421 (+1) s. Rikt illustrert med foto, teikningar og faksimilar. Originalbind. Gråaktig smussomslag med portrettfoto. Pen. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 903032
Oslo 1954. 5. tus. Aschehoug. Stor 8vo. 299 s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtekst. Noko slite omslag, rein materie. Sjølvbiografisk. Britisk skribent som levde 28 år i kloster frå 1914. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 916888
Oslo 1985. Luther Forlag i samarbeid med Det Vestlandske Indremisjonsforbund. 8vo. 172 s. Originalbind. Grått smussomslag med brunraud ryggtittel. I god stand. Gustav Ballestad var truleg ein av dei siste som hevda at den dansk-norske bibelomsetjinga var meir heilag enn den nynorske. Han var ein tradisjonell vekkingspredikant, somme vil kalla han svovelpreikar. Men han hadde appell i forkynninga si og nådde fram til mange. Han var generalsekretær i Det Vestlandske Indremisjonsforbund i meir enn 30 år og i ei årrekkje redaktør av bladet Sambåndet. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 99159
Kristiansand 2014. Portal Forlag. 8vo. 352 s. Rikt illustrert. Grått kartonasjebind med blå rygg. Lyseblå og kvit ryggtittel. Mest som ny. Båtar. Båtbygging. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 904598
Oslo 1959. Forlaget Land og Kirke. 8vo. 175 (+1) s. Illustrert med vignettar. Originalt innfesta portrett av Eivind Berggrav. Gråleg ryggsjirtingbind med gyllen ryggtekst i raust felt. I god stand. Bispen Eivind Berggrav (1884-1959) var ein av dei viktigaste kyrkjeleiarane vi har hatt. Under andre verdskrigen var han mellom anna med i motstandsarbeidet og vart internert av nazi-styret. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 916885
Oslo 1996. Universitetsforlaget. Stor 8vo. 506 s. Frontspiece og elles illustrert med historiske foto. Originalbind. Brunleg smussomslag med blå og gul ryggtekst. Pen. Bokmål.
NOK: 240,00  Boknr: 913807
Oslo 1963. 2. oppl. Land og Kirke. 8vo. 188 (+2) s. Originalt ryggsjirtingbind. Lys rygg. Gyllen ryggskrift i brunt tittelfelt. Grøne pappdeklar. I god stand. Om m.a.: Nathan Söderblom, Harald Ostenfeld, Hans Ording, Betzy Kjelsberg, Ludvig Hope, Christian Oftedal, Einar Gerhardsen, Sigval Bergersen, Johan Lunde. Bokmål.
NOK: 165,00  Boknr: 906928
Leipzig 1913. Verlag von Vogel. Dritte unveränderte Auflage. Stor 8vo. 646 s. Frontispis. Originalt svart pappbind med gullfarga dekor og ryggtittel. I god stand. Medisin. Ernst von Bergmann (1836-1907). Tysk kirurg. Tysk.
NOK: 200,00  Boknr: 907493
Oslo 2011. 2. oppl. Juritzen forlag. 8vo. 163 s. Originalbind. Lyst smussomslag med raud og grå ryggtekst. Pen. Mia Berner (1923–2009). Norsk-svensk sosiolog, filosof, forfattar og journalist. Ho budde størsteparten av livet i Sverige. I 2003 flytte ho tilbake til Noreg og budde resten av tida si i Oslo. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 913716
Oslo 2001. Aschehoug. 8vo. 144 s. Originalbind. Blågrått smussomslag med raudleg rygg. Kvit ryggtekst. Pen. Historikaren Harald Berntsen (f. 1945) i Porsgrunn. Har skrive mange bøker, mellom andre dei store biografiane om Per borten og Johan Nygaardsvold. Bokmål.
NOK: 190,00  Boknr: 916180
Seld
Oslo 1978. Cappelen. 8vo. 294 s. 8vo. Hefta. Lyst omslag med portrett. Kvit rygg med grå ryggtekst. Pen. Relevantavisutklypp ligg ved. Frå Sør-Afrika og frigjeringskampen til dei svarte. Biko døydde nokre få dagar etter at han vart arrestert i 1977. Dødsårsaka var mishandling. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 916887
Tvedestrand 2011. Bokbyen Forlag. 8vo. 224 s. Illustrert med foto m.m. Originalbind. Kvitt smussomslag med svart ryggtekst. Nær som ny. Øyvind Bjorvatn (1931–2015) . Lektor, bode og politikar for Venstre og Det Liberale Folkepartiet. Han var formann i DLF frå 1982 til 1986. Bjorvatn vart fødd i Herefoss i Aust-Agder. Han tok lærareksamen i Kristiansand i 1954, og vart cand. philol. i 1962. Frå 1954 jobba han på diverse skular fram til 1965. I 1956 overtok han odelsgarden Berge i Holt. Frå 1974 til 1988 ardeidde han igjen som lektor på vidaregåande skular i Arendal og Tvedestrand. I 1965 vart han vald inn på Stortinget for Venstre i Aust-Agder og sat der i to bolkar. Ved splittinga av Venstre i 1972 gjekk han over til Det Nye Folkepartiet, seinare Det Liberale Folkepartiet. Han var organisatorisk nestformann for det nye partiet frå 1972 til 1974, og formann frå 1982 til 1986. Bjorvatn ga ut fleire lokalhistoriske bøker, og var formann i Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand i ei årrekkje. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 916195
Oslo 2007. Forlaget Oktober. 8vo. 279 (+1, +2 blanke, +1, +1 blank, +1, +3 blanke) s. Litt illustrert med svart/kvit-bilete. Originalbind. Smussomslag. Kvitt med mørkebrun og svart ryggtittel. Som ny. Peder Bjørnson (1798-1871) var far til Bjørnstjerne Bjørnson, men også den unge bondesonen som mista storgarden Skje og i staden vart prest. Edvard Hoem følgjer livet hans i denne boka, og samstundes får vi eit bilete av det førmoderne Noreg. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 902850
Oslo 2007. Forlaget Oktober. 8vo. 279 (+1, +2 blanke, +1, +1 blank, +1, +3 blanke) s. Litt illustrert med svart/kvit-bilete. Originalbind. Smussomslag. Kvitt med mørkebrun og svart ryggtittel. Som ny. Peder Bjørnson (1798-1871) var far til Bjørnstjerne Bjørnson, men også den unge bondesonen som mista storgarden Skje og i staden vart prest. Edvard Hoem følgjer livet hans i denne boka, og samstundes får vi eit bilete av det førmoderne Noreg. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 907492
Kristiania 1904. Olaf Norlis Forlag. 8vo. 264 s. Hefta. Originalt omslag med originalt transp. smussomslag. Ei lit rift i framomslaget er teipa frå innsida, elles eit uoppskore eksemplar i god stand. Henri Georges Stephane Adolphe Opper de Blowitz (1825 - 1903), tidlegare Heinrich Opper og også kjend som Heinrich Opper von Blowitz, var ein bøhmisk journalist. Bokmål.
NOK: 180,00  Boknr: 910235
Oslo 1981. Gyldendal. 8vo. 183 (+ 1) s. Illustrert med biletplansjar. Originalbind. Blåleg smussomslag med portrett. Lys rygg med lyseblå ryggskrift. Ørlite slitasje i smussomslaget, boka elles er pen. Kjell Olsson Bondevik (1901-1983 i Oslo). Politikar (KrF) og folklorist. Stortingsmann for Rogaland 1950–65 og parlamentarisk leiar 1961–1965. Han var den fyrste som tok magistergraden i folkloristikk ved Universitetet i Oslo (1927). Dosent i folkeminnevitskap ved Universitetet i Bergen frå 1965. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 915057
Oslo 1998. Luther. 3. oppl. 8vo. 205 s. Illustrert med foto. Originalbind. Gult og grått smussomslag med lys ryggtekst. Pen. Bokmål.
NOK: 160,00  Boknr: 916265
Seld
Oslo 1986. Gyldendal/Nye Bøker. 8vo. 293 s. Biletplansjar. Originalbind. Svart smussomslag med sølvfarga og kvit ryggtekst. I god stand. Ei dristig skiven bok av kona til Andrej Sakharov. Sovjetunionen. Bokmål.
NOK: 170,00  Boknr: 916181
Oslo 1989. Ex Libris Forlag. 8vo. 200 s. Illustrert. Hefta. Lyst omslag med svart ryggskrift. Mest som ny. Originaltittel: Dalai Lama och den buddhistiska vägen. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 910604
Oslo 1984. Cultura forlag. 8vo. 144 s. Illustrert med foto. Originalbind. Gult smussomslag med svart ryggtekst. Mest som ny. Tekst på bokmål og nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 907491
Oslo 1972. Gyldendal. 8vo. 143 s. Biletplansjar. Originalbind. Lyst smussomslag med brun ryggskrift. I god stand. Erik Braadland (910–1988) var bonde og stortingspolitikar for Senterpartiet 1961-69. Cand.oecon 1932. Diplomatkarriere, ambassadør i Moskva og i London Militærkarriere. ).april- 7. juni 1940 var han sekretær for utanriksministeren. Bokmål.
NOK: 180,00  Boknr: 916886
Oslo 1984. Gyldendal. 8vo. 324 (+ 1 + 3) s. Illustrert med foto. Blått pappbind med lys ryggskrift. Litt falma i ryggen, elles i god stand. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 916276
Oslo 1971. Aschehoug. 8vo. 253 (+ 1 + 2) s. Biletplansjar. Originalbind. Kvit tekstilrygg med grønt tittelfelt. Gullfarga stripedekor. I god stand. Baron George Alfred George-Brown (1914-1985). Britisk sosialdemokratisk politikar. Han var nestleiar i Labour Party frå 1960 til 1970. Han hadde fleire statrådspostar på 1960-talet, mellom anna var han utanriksministe. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 916275
Utan stad og år. Trykt som manuskript i 100 eksemplar for slekt og venner. 8vo. 46 s. Portrett og andre foto. Stifta hefte. Materien lausna frå omslaget, elles i bra stand. I plastomslag. Hedersminne av Birger Kildal. Mennesket Christopher Brun - av Erling Lauhn. Hans innsas i Frihetskampen - av Sigurd Aarstad. Vi var stolt av ham - av Niels Henr. Kolderup. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 916280
Oslo 1989. Tiden. 8vo. 167 s. Originalbind. Smussomslag med portrett. Kvit rygg med svart tekst. Pen. Gro Harlem Brundtland. Med bidrag frå m.a. Willy Brandt, Einar Førde, Jan Otto Johansen, Leif Haraldseth, Berthold Grünfeld. Arbeiderpartiet. Norsk historie. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 916194
Oslo 1971. Universitetsforlaget. Stor 8vo. 463 s. Originalbind. Blåleg smussomslag med blå ryggtittel. Smussomslaget er falma, boka elles er i god stand. Juristen Frede Castberg (1893-1977). dr. juris 1921. Professor 1928–1963 og rektor ved Universitetet i Oslo 1952–1958. President for kuratoriet i Folkerettsakademiet i Haag 1962–1976. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 910794
Oslo 1972. Den norske bokklubben. 8vo. 414 s. Biletplansjar. Originalbind. Grønt smussomslag. Kvit rygg med svart ryggtittel. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 909389
New York/London 2009. Sterling. 4to. 224 s. Rikt illustrert. Originalbind. Svart smussomslag med foto. Raud og kvit ryggskrift. I god stand. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 909661
Oslo 2003. Det norske språk- og litteraturselskap. Stor 8vo. 467 s. Illustrert. Gult og blått kartonasjebind med svart ryggtittel. Mest som ny. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 903382
Oslo 1992. Aschehoug. Stor 8vo. 746 (+1) s. Rikt ill. Originalbind. Grå rygg med lys tekst i svart felt. Noko lagringsslitasje, men eit solid bind. Dette annet bind av Quislings biografi tar opp tråden der første bind slapp, ved krigsutbruddet i 1939, og fører fortellingen fram til muren på Akershus i oktober 1945 Bokmål Andre verdskrigen http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905185.jpg 2/6/2022 200 1 905189 Lorentzen, Olaf. Thor B. Kielland A/S Egersunds Fayancefabriks Co. 1847 - 1947 Stavanger 1947. Egersunds Fayancefabriks direksjon. Liten 4to. 149 (+ 1) s. Ill. Originalbind. Mørk rygg med sølvgrå tekst. Rogaland Bokmål Kulturhistorie http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905189.jpg 2/6/2022 1000 1 905190 Håkon Gullvåg Speil for tidens ansikt. Gullvåg - portretter 1979 - 2009. Harald Stanghelle (red.) Oslo 2009. Labyrinth Press. 4to. 184 s. Gjennomill. Originalbind med smussomslag. Mørkeblå rygg med lys tekst. Pen Bidrag frå Øivind Storm Bjerke, Gudleiv Forr, Jan Kjærstad, Lars Saabye Christensen, Erik Fosnes Hansen, Daniel Johansen, Jan E. Hansen, John O. Egeland, Janike Sverdrup Ugelstad Bokmål Kunst http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905190.jpg 2/6/2022 350 1 905191 Syéd, Grethe Fatima Olav Duun. Kunsten, døden og kjærlighetens dikter Oslo 2015. Vidarforlaget. Stor 8vo. 384 s. Originalbind med smussomslag. Mørk rygg med kvit, oransje og grøn tekst. Nær som ny Bokmål Forfattarskap http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905191.jpg 2/6/2022 250 1 905192 Skeie, Eyvind Jon Lilletun. Folkelig og frodig Bergen 2008. Vigmostad & Bjørke. 8vo. 369 (+ 1) s. Ill. Originalbind med smussomslag. Besj rygg med svart og kvit tekst. Pen Bokmål Biografiar/memoarar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905192.jpg 2/6/2022 200 1 905195 Spaans, Ronny Kjøpesenterlandet. Planlaus norsk stadutvikling Oslo 2017. Dreyer Brei 8vo. 197 s. Mange fargeill. Originalbind. Smussomslag. Kvit rygg m. gulgrøn/svart tekst. Pen Nynorsk Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905195.jpg 2/6/2022 250 1 905196 Martens, Johan - Ditlef Norske boliger Oslo 1993. Norsk Arkitekturforlag 4to. 148 s. Rikt ill. i fargar. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Svart rygg m. kvit tekst. Boka pen Bokmål Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905196.jpg 2/6/2022 250 1 905197 Johansen, Øystein Kock Stein. Maktens symbol Lillevannseter 2001. Veidekke. 4to. 160 s. Mange fargeill. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. kvit/grå tekst. Namnetrekk. Pen Bokmål Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905197.jpg 2/6/2022 225 1 905199 Doxiadis, Dr. C. A Dynapolis. Byen for fremtiden. Foredrag i Oslo Arkitektforening, den 3. mars 1960 Athen 1960. Doxiadis Associates. 4to. 77 s. Ill. Hefta. Grå rygg u. tekst. I god stand Constantinos Apostolou Doxiadis (1913 - 1975) var ein gresk arkitekt og byplanleggar Bokmål Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905199.jpg 2/6/2022 200 1 905200 Kvalbein, Astrid I og med musikken. Leif Ove Andsnes Oslo 2005. Samlaget. Brei 8vo. 207 s. Mange ill., delvis i fargar. Originalbind. Svart rygg m. grå/gråblå tekst. Pen Nynorsk Musikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905200.jpg 2/6/2022 200 1 905201 Craker, Chris Bli kjent med klassisk musikk. Fra De fire årstider til Pavarotti Oslo 1993. Cappelen. Stor 8vo. 150 (+ 1) s. Kartonasjebind. Blå rygg med kvit og gul tekst. Pen CD ligg ved Bokmål Musikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905201.jpg 2/6/2022 200 1 905203 Skaadel, Jardar og Sven Erik Skarsbø Norske kongar og regentar. Frå Harald Hårfagre til Harald 5 Oslo 1998. Andre utgåva. Det Norske Samlaget. 8vo. 127 (+1) s. Illustrert med svart/kvit - bilete og - teikningar og vignettar i raudt. Originalt blått pappbind med gullfarga dekor og ryggtittel. I god stand Nynorsk Royalisme http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905203.jpg 2/6/2022 200 1 905204 Lessig, Lawrence Fri kultur. Hvordan store medieaktører bruker teknologi og rettsvesenet til å begrense kulturen og kontrollere kreativiteten. Lawrence Lessig Oslo 2015. Petter Reinholdtsen og frivillige. 8vo. 253 (+3 blanke) s. Illustrert med figurar og tabellar. Hefta. Kvit og svart omslag med svart ryggtittel. Mest som ny Bokmål Essay/filosofi http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905204.jpg 2/6/2022 150 2 905205 Lundstøl, Sigrun Riedel Norge og Norden. Fagredaktør: Per Øyvind Heradstveit Oslo 1993. Faktum Orfeus Forlag. 4to. 128 s. Rikt illustrert i fargar. Blåaktig kartonasjebind med svart ryggtittel. Pen Faktaserien 4 Bokmål Verda http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905205.jpg 2/6/2022 120 1 905206 Maal og Minne. Norske Studier 1940 - 41 Utgitt av Bymaalslaget ved Magnus Olsen Oslo 1940 - 41. Bymaals - lagets Forlag. Stor 8vo. 148 + 154 s. Nokre teikningar. Burgunder granitolbind med gullfarga ryggtittlar. Solid og pent bind Innneheld m.a. Litt norsk folkemedisin av Arnold Nordahl. Sandholmane av Håkon Hamre. Fimreite av G. F. Heiberg. Kong Atles eder - av Anne Holtsmark. Kjering - i stadnamn på sjøen av Per Hovda. Eilert Sundt, språksaken og bygdemålene av Helge Refsum. Gammelt om tenner av I. Reichborn - Christiansen. Nokre elvenamn av Gustav Indrebø. Sjargong, forbryterspråk og rommani av Øyvin Ribskog. Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905206.jpg 2/6/2022 400 1 905207 Maal og Minne. Norske Studier 1944 - 45 Utgitt av Bymaalslaget ved Magnus Olsen Oslo 1944 - 45. Bymaals - lagets Forlag. Stor 8vo. 240 + 154 s. Nokre teikningar og to innfesta utbrettskartkart. Burgunder granitolbind med gullfarga ryggtittlar. Solid og pent bind Stadnamn på sjøen i Austre - Ryfylke av Per Hovda. Gandfluge og gandfugl av Nils Lid. Tabunavn i finsk folketro av Reidar Th. Christiansen. Tatermål i Norge av Hege Refsum. Tapte gardnamn og nedlagde gardar på Snåsa av Gunnar Skavlan Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905207.jpg 2/6/2022 500 1 905208 Grepstad, Ottar Språksansen. Kalender om all verdas språk Oslo 2013. Samlaget. 8vo. 403 s. Originalt ryggtekstilbind. Raud rygg med sølvfarga ryggtittel. Namn og merknad på forsatsen, elles i god stand Nynorsk Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905208.jpg 2/6/2022 400 1 905209 Moe, Karin Kyka. Kriminell roman for ei stemma og kor/kai. - Niklas Eggers aborterte skrifter Oslo 2012. Samlaget. 8vo. 101, 70 s. Hefta. Omslag med svart rygg med gul tittel. I god stand Nynorsk Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905209.jpg 2/6/2022 300 1 905210 Åmås, Knut Olav Dette er Norge. 100 kommentarer og samtaler Oslo 2018. Dreyer Forlag. Stor 8vo. 394 s. Hefta mjukbind. Illustrert omslag. Raud rygg med kvit titte. Notat/helsing på smusstittelbladet, elle pen Bokmål Essay/filosofi http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905210.jpg 2/6/2022 200 1 905212 Aakjær, Jeppe Esper Tækki. En Sallingbo - Empe Kjøbenhavn 1913. Gyldendalske Boghandel. 8vo. 59 (+4) s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Nokre feittmerker på omslaget framme og på dei par første sidene. Det er skrive ein bokstav på omslaget framme. Elles eit delvis uoppskore eksemplar i grei stand Dansk Lyrikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905212.jpg 2/6/2022 100 1 905213 Farell, Nathaniel Nykommar. Gjendikta av Martin Ingebrigtsen. Oslo 2018. Samlaget. 8vo. 69 s. Hefta. Brunt omslag. Kvit rygg med brun skrift. I god stand Nynorsk Lyrikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905213.jpg 2/6/2022 150 1 905215 Nordli, Åsne Valland Mine minste. Om gatefolk frå Romania og eit forsøk på å hjelpe Oslo 2017. Samlaget. 8vo. 179 s. Originalbind. Brunsvart smussomslag med kvit ryggtittel. Mest som ny Om fattigfolk frå Romania og eit forsøk på å gjere ein forskjell. Dei sit i gatene, står utanfor matbutikken og møter deg med ein skramlande kopp og ei bønn om hjelp. Tiggarar frå Romania blir karakteriserte som kjeltringar, bandittar og menneskehandlarar. Ukvemsorda om denne gruppa har hagla på nettet og i avisspaltene. Åsne Valland Nordli flytta som ung nybakt mor til hamnebyen Constanta i Romania. Med trua på at det er mogleg å gjere ein forskjell, blei familien buande der i fem år Nynorsk Sosiologi http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905215.jpg 2/6/2022 180 1 905216 Grimsrud, Beate En dåre fri. Roman Oslo 2010. 1. utg. Cappelen Damm. 8vo. 510 s. Originalbind. Brunleg smussomslag med lys ryggtittel. Mest som ny Bokmål Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905216.jpg 2/6/2022 200 1 905217 Dyrvik, Ståle Året 1814 Oslo 2005. Samlaget. 8vo. 127 s. Hefta. Grått og blått omslag. Svart rygg med kvit ryggtittel. Namnetrekk. I god stand Nynorsk Norsk/nordisk historie http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905217.jpg 2/6/2022 150 1 905218 Ravatn, Agnes Operasjon sjølvdisiplin Oslo 2014. 1. utg. 107 s. Samlaget. 8vo. 127 s. Hefta. Grått og blått omslag. Svart rygg med kvit ryggtittel. Namnetrekk. Mest som ny Sjølvhjelpsboka for deg som hatar sjølvhjelpsbøker! Nynorsk Varia http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905218.jpg 2/6/2022 160 1 905219 Jensen, Eva Teori nok for eit kort liv. Roman - roman Oslo 1987. Det Norske Samlaget. 8vo. 104 s. Originalt lytst pappbind med svart ryggtittel. Ørlite smuss u ryggen, elles pen Nynorsk Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905219.jpg 2/6/2022 250 1 905220 Lindstrøm, Merethe Natthjem. Roman Oslo 2002. Aschehoug. 8vo. 239 (+1) s. Originalbind. Gråleg smussomslag, lilla rygg med kvit og svart ryggtekst. Ørlita rift i smussomslaget er teipa frå innsida, elles mest som ny Bokmål Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905220.jpg 2/6/2022 200 1 905222 Grøndahl, Jens Christian Virginia. En fortælling Danmark 2000. Rosinante. 8vo. 100 s. Hefta. Grått omslag med svart og raud ryggtittel. Mest som ny Dansk Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905222.jpg 2/6/2022 150 1 905224 Eiksund, Hjalmar og Jan Olav Fretland (red.) Nye røyster i nynorskforskinga Oslo 2015. Samlaget. Stor 8vo. 218 s. Tabellar. Diagram. Hefta. Kvitt og blått omslag med blå og raud ryggtittel. Mest som ny Nynorsk språk - nynorsk - språk - språksosiologi - språksamfunn - norsk - språkpolitikk - språkplanlegging - språknormering - rettskriving Nynorsk Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905224.jpg 2/6/2022 225 1 905228 Røde Fane Nr. 2, 1978 Tidsskrift for kommunistisk teori og debatt Oslo 1978. AKP (m - l). 8vo. 112 s. Hefta. Illustrert omslag. Lilla rygg med svart ryggskrift. Pen Periodika. Tema: Prostitusjon. Elles artiklar om NKP/2.verdskrigen. Johanna Schwartz: Vattnet i Kampuchea - en diktvisit Essay/filosofi http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905228.jpg 2/6/2022 125 1 905229 Urheim, Oddmund Nokra visùr. Utgjevene av Ingv. Dales Bokhandel, Lofthus Bergen 1951. Prenta i Boktrykk L.L. 8vo. 83 s. Hefta. Lysebrunt omslag uran ryggtittel. Jolehelsing (1965) på smusstittelbladet. I god stand Nynorsk Lyrikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905229.jpg 2/6/2022 200 1 905239 Vesaas, Øystein Rosemaaling i Telemark I - III Oslo 1954 - 57. 4to. 287+186 + 220 s. Rikt illustrert. Originale skinnryggbind med overtrekk i raudt stoff. Eit godt og velhalde sett Nynorsk Telemark http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905239.jpg 2/6/2022 2500 1 905240 Vesaas, Øystein Rosemaaling i Telemark Oslo 1986. Faksimileutgåve ved Lokalhistorisk Forlag. Utgitt av Riksantikvariatet, Mittet & Co. A/S, Oslo 1954. 4to. Gjennomillustrert. Originalbind med smussomslag. Nytt sett i originalembalasje Nynorsk Telemark http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905240.jpg 2/6/2022 1250 1 905241 Fischer, Gerhard Domkirken i Trondheim. Kirkebygget i Middlealderen I - II Oslo MCMKXV (1965) Forlaget Land og Kirke. 4to. 707 s. + plansjar I - XXVII. Rikt illustrerte. Originalbind i raud tekstil. Litt solbleika ryggar, elles eit pent sett Nidaros erkebispestol og bispesete 1153 - 1953 Bokmål Trøndelag http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905241.jpg 2/6/2022 450 1 905243 Norske skulefolk Redaktør: Karl Bakke. I - II Stavanger 1952. Dreyer Forlag. Stor 8vo. 1453 s. Fortl .paginering. Portrettfoto av dei fleste lærarane. Originale raude stoffbind, ørlite kantslitasje, elles eit solid og godt sett Personalia. Biografiar. Portrett Nynorsk Norsk/nordisk historie http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905243.jpg 2/6/2022 500 1 905244 Wergeland, Henrik Leiv Amundsen: Brev til Henrik Wergeland 1827 - 1845. Med supplement til Wergelands samlede skrifter ved didrik Arup Seip og Leiv Amunden Oslo 1956. Cappelen. Stor 8vo. 480 s. Hefta. Lyst omslag med raud ryggtekst. I god stand Bokmål Forfattarskap http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905244.jpg 2/6/2022 225 1 905245 Skard, Sigmund Lang vår. Dikt Oslo 1946. Gyldendal. 8vo. 161 (+3) s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Pen Nynorsk Lyrikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905245.jpg 2/6/2022 150 1 905246 Havrevold, Erling Himmelstormere Oslo 1947. Gyldendal. 8vo. 90 (+2) s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Ørlite smuss på omslaget, elles i god stand Bokmål Lyrikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905246.jpg 2/6/2022 125 1 905247 Sverdrup, Harald Slips i tretoppen. Barndomserindringer Oslo 1989. Aschehoug. Stor 8vo. 220 s. Originalt grønleg kartonasjebind med kvit ryggskrift. Namnetrekk, elles pen. Aschehoug Maxi - Bok Bokmål Forfattarskap http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905247.jpg 2/6/2022 150 3 905248 Blix, Ragnvald (Blix, Ragnvald): Blix. En kavalkade gjennom 50 år. Utg. til Ragnvald Blix' 70 års dag 12. september 1952. Hovedredaktør Sigurd Hoel Oslo 1952. Dreyer Forlag. Liten 4to. 177 s. Gjennomillustrert med teikningar. Originalt stoffbind. Lyst smussomslag med svart ryggtekst. I god stand Avisteikningar Bokmål Kunst http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905248.jpg 2/6/2022 250 1 905250 Vaa, Dyre Arne Vinje: Dyre Vaa. Ein kunstnarbiografi Oslo 1977. Det Norske Samlaget. Liten 4to. 203 s. Rikt illustrert. Originalbind. Blåleg smussomslag med gul ryggtittel. I god stand Kunst. Telemark. Bilethoggar Nynorsk Kunst http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905250.jpg 2/6/2022 225 1 905252 Lademanns Myteleksikon Af Kristian Kristiansen. Illustreret af Chr. Würgler Hansen København 1990. Lademann. 4to. 125 (+3) s. Illustrert. Brunleg kartonasjebind med kvit og gul ryggtittel. I god stand Dansk Varia http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905252.jpg 2/6/2022 150 1 905253 Bruaset Oddgeir Folket langs Storfjorden Oslo 1991. Samlaget. 4to. 144 s. Rikt illustrert med foto av Per Eide. Originalbind. Gråleg smussomslag med mørkeblå ryggtittel. Forlagstempel. Pen Nynorsk Møre og Romsdal http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905253.jpg 2/6/2022 200 1 905254 Gjelsvik, Erling T Vi som bor i Vestbo. En roman om et sosialt boligbyggelag Bergen 1996. Stor 8vo. 105 s. Illustrert med teikningar og foto av husa. Grønt kartonasjebind med kvit ryggtekst. I god stand Vestbo 1946 - 1996. Hordaland. Kulturhistorie Bokmål Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905254.jpg 2/6/2022 130 1 905255 Ljones, Torbjørn Ulvik kyrkja. Eit attersyn Voss 1959. Ulvik sokneråd. 8vo. 128 s. Illustrert med foto. Lys beige tekstilbind med gullfarga ryggtittel. Pen Utgjeve av Ulvik sokneråd i høve kyrkjejubileet 1959 Nynorsk Hordaland http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905255.jpg 2/6/2022 225 1 905260 Hellerud Synnøve Veinan Siste nytt fra vestfronten. En reise i sporene etter første verdenskrig Oslo 2014. Spartacus. 8vo. 255 s. Kart på forsatsane. Originalbind. Brunleg smussomslag med svart ryggtittel. Mest som ny Bokmål Første verdskrigen http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905260.jpg 2/6/2022 225 1 905262 Galtung, Johan Environment, development and military activity. Towards alternative security doctrines Oslo 1982. Universitetsforlaget. 8vo. 142 s. Hefta. Grønblått omslag med svart ryggtittel. Nokre bruksspor, ein god del understrekingar med blyant, elles i grei stand Engelsk Forsvar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905262.jpg 2/6/2022 125 1 905263 Muri, Beate Oslo - byen slik den var Oslo 2005. . 2. oppl. Schibsted 4to. 171 s. Rikt illustrert. Originalbind. Fleirfarga smussomslag med kvit ryggtekst. Mest som ny Arkitektur. Kulturhistorie Bokmål Oslo/Akershus http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905263.jpg 2/6/2022 250 1 905265 Shea, Terri Selbuvotten. Vakre mønster frå ein norsk strikketradisjon. Omsett frå engelsk av Annemor Sundbø Oslo 2017. 2. utg. Samlaget. Stor 8vo. Kvadratformat. 161 s. Rikt illustrert. Hefta. Lyst omslag. Brun rygg med kvit og svarst ryggtittel. Mest som ny Strikking. Mønster Nynorsk Hobby http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905265.jpg 2/6/2022 190 1 905266 Fevang, Tove Strikk til barnehagebarn Oslo 2015. Samlaget. Kvadratformat. 8vo. 111 s. Rikt illustrert i fargar. Grønleg kartonasjebind. Lilla rygg med kvit skrift. Mest som ny Nynorsk Hobby http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905266.jpg 2/6/2022 200 1 905267 Parramón, José M. og Huillermo Fresquet Mal akvarell. Oversatt av Inger Godske Oslo 1991. Aschehoug. Liten 4to. 112 s. Rikt illustrert. Gråleg pappbind med svart ryggtittel. Pen Originaltittel: Cómo pintar a la acuarela Bokmål Hobby http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905267.jpg 2/6/2022 175 1 905268 Hauge, Liss Unny Sjøli, Turid Hea Svebakken Plastposeboka. Norske bereposar 1963 - 2000 Oslo 2001. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. Kvadratformat 159 s. Rikt ill. i fargar. Hefta. Lyst omslag med illustrasjon. Oransje, svart og blå skrift på kvit rygg. Pen Den originale plastposen med forlaget sin logo ligg ved. Kultbok - samleobjekt Nynorsk Kulturhistorie http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905268.jpg 2/6/2022 300 3 905269 Veiteberg, Jorunn. Einar Økland Reklamebildet. Norske annonsar og plakatar frå århundreskiftet til i dag Oslo 1986. Det Norske Samlaget. 4to. 160 s. Mange ill., mest i fargar. Originalbind. Svart smussomslag ned raud og svart ryggtekst i gult felt. Lita rift i smussomslaget er teipa frå innsida, elles er boka pen Nynorsk Kulturhistorie http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905269.jpg 2/6/2022 200 3 905270 Longos Daphnis og Chloe. Oversatt av Trygve Width. Illustrert av Guy Krohg. Oslo 1950. Bladkompaniet. 4to. 122 (+1) s. Illustrert. Raudleg dekorert tekstilbind med svart ryggtittel. Namnetrekk. Ei aning falma i ryggen, elles pen Kunst. Den klassiske greske kjærleiksromanen i norsk omsetjing Bokmål Eros http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905270.jpg 2/6/2022 250 1 905271 Sandvig, Anders I praksis og på samlerferd Oslo 1943. Johan Grundt Tanum. Liten 4to. 189 s. Illustrert. Originalt raudt pappbind med svart tekstilrygg. Litt kantslitasje og nokre gulplettar, elles i god stand Tannlegen på Lillehammer som etablerte samlinga på Maihaugen Bokmål Biografiar/memoarar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905271.jpg 2/6/2022 150 1 905274 Dahl, Willy Dødens fortellere. Den norske kriminal - og spenningslitteraturens historie Bergen, 1993. Eide forlag, utgitt i samarbeid med ANNA Forlag. 4to. 235 s. Illustrert. Originalt svart kartonasjebind. Med kvit or og raud ryggtittel. Namnetrekk på forsatsen. Pen Bokmål Litteratur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905274.jpg 2/6/2022 275 1 905276 Gudheim, Helge Interiør frå Valdres Oslo 2002. Samlaget. Liten 4to. 142 s. Rikt ill. i fargar. Originalbind. Grønt og raudt smussomslag med kvit ryggtekst. Pen Oppland. Kulturhistorie Nynorsk Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905276.jpg 2/6/2022 200 3 905277 Årbok for Telemark 1992 38. årgangen. Dag Aanderaa (Skriftstyrar) Seljord 1992. Utgjeven av Stiftinga Årbok for Telemark oppretta av Telemark Mållag. 8vo. 127 s. Illustrert med foto, teikningar og faksimilar. Originalt illustrert lysegrønt pappbind. Med svart ryggskrift. Mest som ny Åse Røynstrand: Då kantor Lars Roverud møtte M. B. Landstad og Olea Crøger på veg til salmodikon - kurs. Draumkvedet på Ripilen. Falkefanging på Møsstrondi. Anne Lillegård. Asbjørn Bakken. Jens Terje Tennfjord - Sputnik. Arne Flatin - Rallaren Nynorsk Telemark http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905277.jpg 2/6/2022 140 5 905278 Årbok for Telemark 2000 46. årgangen. Skriftstyrar Anfinn Bernaas Notodden 2000. Stiftinga Årbok for Telemark oppretta av Telemark Mållag. 8vo. 275 s. Illustrert med foto, teikningar og faksimilar. Annonsar. Hefta. Lys lilla omslag med svart ryggskrift. Nær som ny Med register 1955 - 2000. Av innhaldet: I fara etter Telemarkens linjebataljon - glimt frå militærlivet rundt 1906. Frå leseselskap til folkebibliotek i Tokke. Språklege drag i sudaustluten av Telemark Nynorsk Telemark http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905278.jpg 2/6/2022 150 1 905281 Olsen, Bjørn Gunnar Ved skjulestedet. Erindringer om det vakre Oslo 1975. Aschehoug. Liten 8vo. 183 s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Pen Fontene - bok Bokmål Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905281.jpg 2/6/2022 200 1 905283 Steinset, Åge, og Jo Kleven Språk og identitet Oslo 1975. Samlaget. Liten 8vo. 128 s. Hefta. Blåleg omslag med kvit ryggskrift. Namnetrekk. I god stand Orion debatt Nynorsk Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905283.jpg 2/6/2022 125 2 905284 Sivle, Per Sivle frå Voss. Redigert av Bjarte Birkeland Oslo 1974. Samlaget. Liten 8vo.154 (1 + 1) s. + bokliste. Lilla og oransje omslag, kvit rygg med svart ryggskrift, ørlite solfalma, elles i god stand Orion - bøkene Nynorsk Forfattarskap http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905284.jpg 2/6/2022 150 2 905288 Krohg, Christian Kunstnere. Tegninger med Text af Christian Krohg 2. Serie Kristiania [1892]. H. Abels Kunstforlag. Morten Johansens Bogtrykkeri. Liten 4to. 57 s. Hefta. Gråleg typografisk omslag utan ryggtekst. Omslaget er slite, nokre eseløyre på dei første sidene, elles er materien er god Portrett av: Hans Gude - Otto Sinding. - Th. Kittelsen. - Reinholdt Boll. - Edvard Munch. - Andr. Disen. - Jacob Bratland. - Harriet Backer. - Karl Uckermann. - Nils Hansteen. - Axel Ender. - P.N. Arbo Bokmål Kunst http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905288.jpg 2/6/2022 900 1 905291 Risør Risør kommunestyre. Bytinget 1/1-1941- 7/5-1945. Midl. Koimmunestyre 8/5-15/8-1945. Bystyret 15/8-1945 - 31.12.1947 Risør 1947. Utgitt av Risør kommune. Aust Agder Blads trykkeri. 4to. Alt samla og bunde inn i brunt ryggsjirtingbind med grå overtrekk Medbundne budsjetta for Risør bykasse og Risør havnekasse. Risør kommunekasses driftsbudsjett. Samlet av bysekretær Bj. Jensen Bokmål Agder http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905291.jpg 2/6/2022 300 1 905292 Formandsskapbsforhandlinger og Representantbeslutninger for Aaret 1907 Med Extrakter af Risør Kommunes Regnskaber (Bykassen og Fattigkassens) for Aaret 1906 Risør 1909. Folketankens Trykkeri. 8vo. 107 + 9 s. Skinnryggbind, Brun rygg utan tekst. Svart granitolovertrekk med gullfarga årstal. I god stand Bokmål Agder http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905292.jpg 2/6/2022 150 1 905293 Formandsskapbsforhandlinger og Representantbeslutninger for aarene 1923, 1924 og 1925 Med Kontrakt mellem Risør Kommune og A. S. Risør Træmassefabriker Oprettet 7-9 mars 1925 Risør 1909. Folketankens Trykkeri. 8vo. 102 + 16 + 80 + 8 s. Svart skinnryggbind utan ryggtekst. Svart granitolovertrekk med gullfarga årstal (1923-25). I god stand Bokmål Agder http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905293.jpg 2/6/2022 200 1 905295 Folkestad, Inge og Torunn Gulliksen (red.) Fra sender til mottaker. Innføring i språkbruksanalyse Oslo 1980. Landslaget for norskundervisning/Cappelen. 8vo. 152 s. Illustrert. Hefta. Grønt omslag med svart ryggtittel. Namnetrekk. I god stand Nynorsk og bokmål Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905295.jpg 2/6/2022 150 2 905296 Fossestøl, Bernt Noen hovedtrekk i tekstlingvistikken Oslo 1974. Institutt for Nordisk språk og litteratur. 8vo. 83 s. Hefta. Grønt kompendiebind utan ryggtittel. I alminneleg god stand Dedikasjon: Til …. Med hilsen Bernt Fossestøl. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 905185
Oslo 1973. Tiden. 8vo. 232 s. Illustrert med foto og teikningar. Originalbind. Kvitt smussomslag med omslagsbilete, raud og svart ryggtittel. Namnetrekk på forsatsen. Pen. Dette er forfattarens si fyrste memoarbok, men meir enn det; kulturhistorie og politiske nærbilete. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 907467
Oslo 1999. Damm. Millennium. Stor 8vo. 225 s. Ill. Originalbind med smussomslag. Mørkeblå rygg med kvit tekst. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 912881
Oslo 2004. Cappelen. Stor 8vo. Kvadratformat. 320 s. Originalbind med smussomslag. Raud rygg med kvit og svart tekst. Nær som ny. Bokmål.
NOK: 230,00  Boknr: 98714
Oslo 1984. Aschehoug. 8vo. 171 s. Illustrert med teikningar. Blått originalbind med sølvfarga ryggtittel. Ryggen noko falma, elles i god stand. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 903910
Oslo 1976. Gyldendal. 8vo. 276 s. Originalbind. Mørkt smussomslag med kvit og raud ryggtekst. Litt kantslitasje, elles i god stand. Sjølvbiografi. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 912956
København 1989, C, A, Reitzels Forlag. 8vo. 269 (+3) s. Nokre portrettfoto. Hefta. Gråleg omslag. Blå rygg med kvit ryggskrift. Pen. Dedikasjon: "Til …. Med hjertlig hilsen og Tak 12-8-1993 K. B. Fabricius" Gjev innsikt i dansk musikkhistorie og rettshistorie i mellomkrigstida. Dansk.
NOK: 175,00  Boknr: 906762
Oslo 2018. Novus forlag. 8vo. 275 (+ 3) s. illustrert. Originalbind. Grønt smussomslag med kvitt ryggskrift. Som ny. Agder. Bokmål.
NOK: 225,00  Boknr: 915562