Oslo 1974. Samlaget. Orion - bøkene. Pocketutgåve.154 (1 + 1) s. + bokliste. Lilla/oransje omslag. I god stand. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 339196
Oslo 1986. Samlaget. 8vo. 291 s. Hefta m. originalt omslag. Grå rygg m. dekorstriper og svart/brun tekst. Ulesen. Pen. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 83036
Oslo 1986. Samlaget. 8vo. 290 (+ 1 + 3) s. Hefta. Lyst omslag med brun/svart skrift. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 83314
Oslo 1986. Samlaget. 8vo. 290 (+ 1) s. Hefta. Lys rygg m. svart og raud tekst. I god stand. Bjarte Birkeland (1920–2000) var ein norsk litteraturforskar. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 96453
Oslo 1986. Samlaget. 8vo. 290 (+ 1 + 3) s. Hefta. Lyst omslag med brun/svart skrift. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 213677
Oslo 1976. Det Norske Samlaget. 8vo. 253 s. Limfrest. Grøn med svart ryggtittel. Ei lesestripe i ryggen, elles pen. Bjarte Birkeland er ein stor Duun-kjennar og i denne boka ser han på ein del av Dunns forfattarskap som tidlegare har kome litt i skuggen. Han analyserer mellom anna oppbygginga av typiske noveller. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 344962
Oslo 1976. Det Norske Samlaget. 8vo. 253 s. Limfrest. Grøn med svart ryggtittel. Lesestriper i ryggen. Generelt sett litt gulna, men pen. Bjarte Birkeland er ein stor Duun-kjennar og i denne boka ser han på ein del av Dunns forfattarskap som tidlegare har kome litt i skuggen. Han analyserer mellom anna oppbygginga av typiske noveller. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 521899
Oslo 1964. Noregs Mållag. 8vo. 31 s. Stifta hefte. Originalt omslag. Pent. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 342666
Oslo 1964. Noregs Mållag. 8vo. 32 s. Stifta hefte med originalt typografisk omslag. Namnetrekk. I god stand. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 320275
ca. 60 sider, hefta. Pen. Kultur og politikk i Tsjekkoslovakia. Ludvik Vaculik: Borgaren, kunstnarren og samfunnsmakta. Pavel Kohout: Tjekkoslovakia og den frie talen. Ivan Klima og Milan Kundera: Kultur og sensur. Reidar Djupedal: Aasmund Vinje i Britland. Alger-charteret - Eit manifest frå "den tredje verda". Georg Borgstrøm: Overutvikling i den rike verda. Bjarne Slapgard: Søkjelys på avisene. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 406740
ca. 60 sider, hefta. Pen. Jarle Simensen: Realisme i synet på utviklingslanda. Tore Linné Eriksen: Den afrikanske eliten og arven frå kolonitida. Milutin Tomanovic: Arbeiderbladet og det indre liv. Jon Hellesnes: Skisse av ein problematikk for livsfilosofien. Ottar Roaldset: Leigekaren. Dagfinn Føllesdal: Desentralisert universitetsundervisning? Andreas Bjørkum: Vert de norske målføri borte? Medarbeidarane i 1967. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 406738
ca. 60 sider, hefta. Pen. Bjarte Kaldhol: Hellas etter oberstkuppet. Sigurd Muri: Kyrkjearkitekturens nyvakning. Fridtjof Frand Gundersen: Morgonbladet, eit liv etter døden? Ragnar Øvrelid: Den nye historiske romanen. Alex. Bolckmans: Språkstrid eller sosial problematikk? Lucien Christophe: Språkproblemet i Belgia. Einfrid Grønvik: Mål, sjølvkjensle og personlegdom. Hundreårsmøte i Det Norske Samlaget. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 406739
ca. 60 sider, hefta. Pen. Einhart Lorenz: Tyske studentar i opposisjon. Narve Bjørgo: Håkon Håkonssons ettermæle. Bill Caldwell: Mirakel i ghettoen? Ragnvald Skrede: Lauvfall. Odd Martin Mæland: Norsk lyrikk 1967. Ottar Brox: Nationen og Bygde-Noreg. Sigurd Arnekleiv: Finlands nasjonalepos. Bjarne Slapgard: Steinkast mot sanninga. J. Låg: Vitskapshistorie. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 406745
ca. 60 sider, hefta. Pen. Tom Hayden: Ny borgarkrig i USA? Jostein Nerbøvik: Kven "fann opp" sosialpolitikken? Jevgenij Jevtusjenko: På kval-kyrkjegarden. John Ivar Skjæran: Tyskland i historie og samtid. Håkon Wergeland: Mystikk og tru. Per Otnes: Fisk og fusk i fiskeomsetninga. Ivar Orgland: Moderne islandsk lyrikk i nordisk samanheng. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 406724
Oslo 1968. Samlaget. 8vo. Ca. 60 s. Hefta. Brun rygg m. svart tekst. Pen. Jahn Otto Johansen: "Tysk under" i DDR. Magnus Jetne: Framgangsrik omlegging i norsk jordbruk. Olav Bø: Eilert Sundt, romantikken og det folkelege. Odd Marting Mæland: Anti-dikting eller ny modernisme? Ståle Seierstad: Statistisk analyse av politikk og økonomi i u-landa. Bjarte Birkeland: Blokknotat. Medarbeidarane i 1968. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 96415
Oslo 1968. Samlaget. Liten 4to. 342 s. Mange ill. Originalbind. Grøn rygg m. gyllen tekst. Pen. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 38580
Oslo 1968. Samlaget. Liten 4to. 342 s. Originalbind. Grønt smussomslag. m. gyllen ryggtittel. Mange ill. Pen. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 65007
Oslo 1968. Samlaget. Liten 4to. 342 s. Mange ill. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Grøn rygg m. gyllen tekst. Namnetrekk. Boka pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 90857
Oslo 1968. Det Norske Samlaget. Høg 8vo. 342 s. Rikt illustrert. Originalbind. Grønt smussomslag med gyllen ryggskrift. Pen. Forlagshistorie. Litteratur. Kulturhistorie. Målsoge. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 913436
Oslo 1960. Samlaget. 8vo. 553 s. Brunt heilsjirting originalbind. Rygg m. gyllen tekst i lysebrunt felt. Ein del ill. Pen. Fram til Marie Takvam, Thor Thorsen og Ola Jonsmoen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 67526
Oslo 1986. Det Norske Samlaget. 8vo. 224 s. Limhefta. Originalt svart omslag med grøn ryggtittel. Ulesen. Pen. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 322178
Oslo 1986. Samlaget. 8vo. 224 s. Hefta m. originalt omslag. Svart rygg m. grøn tekst. Namnetrekk. Pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 66250
Oslo 1986. Samlaget. 8vo. 224 s. Hefta med originalt omslag. Svart rygg med grøn tekst. Pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 87557
Oslo 1986. Det Norske Samlaget. 8vo. 224 s. Limhefta. Svart med grøn ryggtittel. Ørlite gulna. Mest som ny. Boka inneheld eit stort og fullstendig register over alle lærebøker på landsmål i alle fag i perioden 1867-1915. Forskingsprosjektet "Nynorsk litterær offentlegheit 1850-1915" ligg til grunn for boka. Prosjektet ble sett i gang i 1983 ved Universitetet i Bergen.
NOK: 170,00  Boknr: 521435
Oslo 1986 Det Norske Samlaget. 8vo. 224 s. Hefta. Dekorert svart omslag med grøn ryggtittel. I god stand. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 906669
Side 65 - 141. Hefta. Owe Apeland: Alexander L. Kiellands romaner. (Doktordisputas ved Universitetet i Oslo, september, 1971. 1 opponent Bjarte Birkeland, 2. opponent Edvard Beyer. Svar fra doktoranden.) Tendenser i moderne amerikansk romankritik, af Niels Ingwersen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 406538