Birkeland, Bjarte & Furre, Berge (red)  Syn og Segn, hefte nr: 1, 1968
Syn og Segn, hefte nr: 1, 1968
Forfattar:  Birkeland, Bjarte & Furre, Berge (red)

ca. 60 sider, hefta. Pen. Kultur og politikk i Tsjekkoslovakia. Ludvik Vaculik: Borgaren, kunstnarren og samfunnsmakta. Pavel Kohout: Tjekkoslovakia og den frie talen. Ivan Klima og Milan Kundera: Kultur og sensur. Reidar Djupedal: Aasmund Vinje i Britland. Alger-charteret - Eit manifest frå "den tredje verda". Georg Borgstrøm: Overutvikling i den rike verda. Bjarne Slapgard: Søkjelys på avisene. Nynorsk.
#Periodika