Birkeland, Bjarte & Furre, Berge (red)  Syn og Segn, hefte nr: 5, 1968
Syn og Segn, hefte nr: 5, 1968
Forfattar:  Birkeland, Bjarte & Furre, Berge (red)

ca. 60 sider, hefta. Pen. Einhart Lorenz: Tyske studentar i opposisjon. Narve Bjørgo: Håkon Håkonssons ettermæle. Bill Caldwell: Mirakel i ghettoen? Ragnvald Skrede: Lauvfall. Odd Martin Mæland: Norsk lyrikk 1967. Ottar Brox: Nationen og Bygde-Noreg. Sigurd Arnekleiv: Finlands nasjonalepos. Bjarne Slapgard: Steinkast mot sanninga. J. Låg: Vitskapshistorie. Nynorsk.
#Periodika