Strand, Lars  Skogen i Buskerud fylke
Skogen i Buskerud fylke
Forfattar:  Strand, Lars

Drammen 1957. Buskerud skogselskap. Stor 8vo. 38 s. Illustrert med foto, kart, grafar og tabellar. Stifta hefte. Lyst og grønt omslag. I god stand. Buskerud. Sokna. Bokmål.
#Skogen