Oslo u. å. Bøndenes Forlag. 8vo. 115 (+ 1) s. Illustrert med strekteikningar. Originalt turkis pappbind med svart ryggskrift. I god stand. Dedikasjon: "Kjære F [Fortun]. Du lyt tåle det "Blessomen" - sjøl om det ikke er heilnorsk - med mange gode minner fra møter og samvær i frisk erindring! Hilsen E. Skogstad Aamo". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 97330
Oslo 1966. Eige forlag. 8vo. 131 s. Hefta. Originalt grått omslag med grøn ryggtittel. Pen. Dedikasjon på smusstittelsida: Til A… og .. Med hjertelig hilsen frå gamle onkel Bjarne. Oslo 22/9-66". Det ligg ved eit tettskrive personleg brevkort i Aanesen si handskrift. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 902221
Oslo 1930. Olaf Norlis Forlag. 8vo. 144 s. Illustrert med foto. Originalt strieryggsbind. Svart rygg utan ryggtekst. Stempla med "Bladmannaskulen". Pen. Dedikasjon på tittelbladet: "Herr Lars Eskeland med helsing fraa forf.". Nynorsk.
NOK: 240,00  Boknr: 908124
Voss 1993. Vestabok forlag. 8vo. 366 s. Blått kunstskinnbind med lyseblå ryggskrift. Pen. Dedikasjon: "S.... Med mi beste helsing, Johannes Gjerdåker". Kolofonopplysing: I andre opplaget, 1983, er misprentingar frå fyrste opplaget retta. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 904199
Oslo 1982. Aschehoug. 8vo. 365 (+1) s. Originalbind. Smussomslag. Gult med svart ryggtittel. Boka har ein svak brett i ryggen. Mange eseløyre, elles i god stand. Dedikasjon på høgre forsats framme: "Med gode leseønsker til …. og …. fra den store profet og dikter Karsten [Alnæs]. Frå omtalen på omslagets bakside: Ein handlingsroman som dels er bygd på historiske fakta, dels på legender og segner, frå fyrste del av 1800-talet. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 908049
Oslo 2009. Aschehoug. Liten 8vo. 223 s. Originalbind. Brunleg smussomslag med kvit ryggskrift i svart felt. Pen. Dedikasjon på forsatsen: "Til Bård med takk for hjelp frå Karsten". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 908048
Oslo 1945. I kommisjon hos Ernst G. Mortensen. 8vo. 77 (+3 blanke) s. Hefta. Lyst omslag utan ryggtittel. Forfattaren har retta eit ord på side 14. Litt uforsktig oppskoren, elles i god stand. Dedikasjon på smusstittelsida: "Dr. Havrevold, vennligst fra Forfatteren.". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 908051
Oslo 2022. Cappelen Damm. 8vo. 216 s. Originalbind. Grått og svart smussomslag med kvit ryggskrift. Mest som ny. Dedikasjon på forsatsen: "Til A….. God lesning. Beste hilsen Andreas Ribe-Nyhus 20/3-23". Bokmål.
NOK: 240,00  Boknr: 912126
Oslo 1939. Olaf Norli. 8vo. 112 s. Hefta med originalt omslag. Beige rygg med blå tekst. Dedikasjon frå forfattaren på omslaget. Delvis uoppskoren. Gjennomgåande fuktskjolder. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 87825
Oslo 1961. Noregs Boklag. 8vo. 199 s. Originalbind. Blå sjirtingrygg m. dekorstriper og gyllen tekst. Namnetrekk. Helsing. Svak slitasje. Dedikasjon: Helsing frå Johannes Arneson. Oslo, 22.desbr. 1961. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 92581
Oslo 1961. Noregs Boklag. 8vo. 199 s. Originalbind. Blåleg smussomslag med raud ryggskrift. Smussomslaget er mykje slite, men boka elles er i god stand. Signert på forsatsen: Helsing frå Johannes Arneson. Oslo, 23.desbr. 1961". Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 911956
Oslo 2006. Norsk Telemuseum. Stor 8vo. 180 s. Illustrert. Hefta. Svart omslag med kvit og grå ryggtekst: Mest som ny. Dedikasjon: "26. november 2006 Til Guri Hjeltnes -med hilsen fra Henrik G. Bastiansen". Bokmål.
NOK: 220,00  Boknr: 908087
Oslo 1981. Aschehoug. 8vo. 66 (+1) s. Illustrasjonar av Jakob Klippen. Hefta. Grønaktig omslag med kvit ryggtekst. Pen. Dedikasjon: "I håp om at den kalde krigen smeltar bort til våren, fortel eg desse forteljingane til der Per. Klem frå Rune". Relevant avisutklypp ligg ved. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 907203
Oslo 1990. Cappelen. 8vo. 84 (+ 1) s. Originalbind. Blåleg smussomslag med kvit ryggskrift. I god stand. Dedikasjon på forsatsen: "Til… [Lang personleg helsing] frå Rune Belsvik. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 907560
Oslo 1994. Gyldendal. 4. opplag. 8vo. 219 (+ 1 + 4) s. Originalbind. Mørkt smussomslag med gul ryggtekst. Pen. Dedikasjon på forsatsen: "Til en gammel Lommedøling fra en gammel Stabekksgutt. Jo Benkow". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 914314
Oslo 1945. Eige forlag. Stor 8vo. Upag (12 s.). Stifta med originalt lyst typografisk omslag. I god stand. Dedikasjon: "Nyttårskvelden 1945. Til Astri og Per Vogt med ønske om godt nytt år for hele familien …. fra …. og Thieu". Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 43074
Oslo 1993. Cappelen. 8vo. 158 (+ 1 + 1) s. Originalbind. Brunleg smussomslag med raud og gul ryggtittel. Nær som ny. Dedikasjon på forsatsen: "1/9-93. Til Øyunn [Krokann] - for vennskap - med varme tanker Hjertelig fra Rolf". Bokmål.
NOK: 240,00  Boknr: 908046
Oslo 2007. Kolofon Forlag. Stor 8vo. Originalt kartonasjebind med oransje ryggtittel på svart botn. Mest som ny. Dedikasjon: Til A... Med vennlig hilsen Fred G. Bergersen". Bokmål.
NOK: 160,00  Boknr: 84572
Oslo 1912. Kirke og Kultur. 8vo. 22 s. Originalbind. Brun rygg u. tekst. Kvit etikett på oppe på ryggen. Slitasje. Helsing på smusstittelbladet: "Lars Eskeland i fast venskap fra Eiv. B.-J. 4/5 1913" Eivind Berggrav (1884-1959) var ein norsk biskop og kyrkjeleiar fødd i Stavanger. Bokmål.
NOK: 500,00  Boknr: 96307
Oslo 1967. Noregs Boklag. 8vo. 139 s. Hefta. m. originalt omslag. Lys rygg m. svart tekst. Ulesen. Helsing. Pen. På smusstittelsida: "Med helsing Hans Bergo". Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 908086
Stryn 1996. Eige Forlag. 8vo. 79 s. Gråleg teikna omslag utan ryggtekst. Pen. Dedikasjon på tittelbladet: "Til Arne-Ivar Kjerland. Med beste helsing frå Vidar Bergset". Det fylgjer også med ein oversendingslapp der forfattaren grunngjev at han gjev boka ut på eige forlag: "Eg vil heller det ennå gå den kronglute gangen frå forlag til forlag - med tilhøyrande sursøte kommentarar frå konsulentane". Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 914402
København 1927. V. Pios Bogh. 8vo. 73 s. Hefta m. originalt omslag. Lysebrun rygg m. svart tekst. Helsing. Pen. Forf.dedikasjon til Alf Larsen. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 86115
Hommedal 2000. 8vo. 124 (+ 2) s. Fleirfarga kartonasjebind svart ryggskrift. Pen. Dedikasjon på forsatsen: " Med takk for stor musikals innsats i Landvik mai 2002. Tom Martin Berntsen". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 908052
Utan stad 1968. 8vo. Lyst tverrstifta hefte. Noko smuss og bruksspor, men i god stand. Dedikasjon: "… - med takk for så mangt - fra Edvard Beyer. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 95632
Bergen 1960. Bergens Tidende og J. W. Eides Boktrykkeri A.S. Høg 8vo. 33 s. Originalbind med kvit tekstilrygg og gullfarga ryggtittel. Dedikasjon: "Til Jo Giæver Tenfjord med vennlig hilsen frå Reidar Johan Berle. Bergen i desember 1960". Bokmål.
NOK: 190,00  Boknr: 97339
Oslo 1978. Aschehoug. Høg 8vo. 599 s. Illustrert. Raudt originalt tekstilbind med gyllen ryggtekst. I god stand. Dedikasjon på forsatsen: "Bjørn [Hemmer] med beste hilsen fra Edvard Beyer]". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 907914
Oslo 1974. Aschehoug. Liten 8vo. 123 (+ 1) s. Hefta. Lys rygg utan tekst. Ein del smuss. Litt oppflisa nedst i ryggen. Helsing på smusstittelbladet. Namnetrekk til tidlegare eigar på tittelbladet. Helsing skriven av Gerd Bjerke: "Oslo, 21/9-79. Til Gunnar fra to djevelske omgangsfeller. Gerd og André Bjerke". Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 914705
Oslo 1989. Norske Samlaget. 8vo. 228 s. Hefta. Lyst omslag med blå og grøn ryggskrift. I god stand. Dedikasjon: "Kjære Olav Bjerkholt. Hjarteleg takk for all hjelp og støtte under arbeidet med denne boka!cDin Petter Jakob Bjerve". Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 905896
Stavanger 2017. 2. opplag. Spirrevipp forlag. 8vo. 155 s. Frontspis. Fleire foto. Hefta. Svart omslag med kvit ryggtekst. Pen. Dedikasjon: "Så kjekt at du vil lesa versa mine Arne-Ivar. Helsing Glen …". Nynorsk.
NOK: 180,00  Boknr: 908045
Arendal 2009. Arendals Tidende. 8vo. 86 s. Hefta. Omslag med foto av byen. Kvit rygg med svart ryggskrift. Pen. Dedikasjon: "Til E…! Du er en super dame - Kos deg med boka. Hilsen Gjermund". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 912043
Oslo 2003. Pax. 8vo. 207 s. Illustrert med teikningar. Hefta. Originalt mørk grått omslag med teikning, kvit ryggtittel. Boka er som ny. Dedikasjon: "Trondheim september 1996. Til A…... Med vennlig hilsen fra Bjørn Bjørneboe [kristent symbol, teikna som ein del av dedikasjonen]". Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 902155
Oslo 1951. A/S Bøndenes Forlag. 8vo. 288 s. Ryggsjirtingbind. Blå rygg med gyllen ryggtekst. Grålege overtrekk. Litt svak i indre falsar, elles i god stand. Dedikasjon på forsatsen: "Til Kringkastingssjef Kåre Fostervoll fra forfatteren. Det er høgskoleånden som har preget meg - og den har sikkert ligget som oppskrift hos, mange andre også". Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 908044
Oslo 2000. Aschehoug. 8vo. 267 s. Heilsjirtingbind med smussomslag. Svart og brun skrift på blåleg fleirfarga rygg. Pen. Dedikasjon: "Oslo aug 2000. Kjære ….. En liten rapport frå folkedypet - Alt godt. Ketil". Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 88492
Oslo 1990. Solum Forlag. 8vo. 121 (+ 1 + 3 + 3) s. Originalbind. Kvitt vareomslag med svart ryggskrift. Pen. Dedikasjon: "november 1990 til Jon med stor hilsen frå Wera" [Sæther]. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 87119
Særtrykk av Samtiden. Vefta i lyst omslag. Paginert 467-477 + omslag. I god stand. I plastlomme. Dedikasjon: "Glad jul og eit godt nytt år til alle frå Nordbjørge ynskjer Milada". Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 903786
Stockholm 1924. Bonnier. 8vo. 85 s. Hefta med originalt lyst omslag. Svart ryggtittel. Teipa sår nedst i ryggen, elles i god stand. Dedikasjon: "Till Fritz von der Lippe från Erik Blomberg". Svensk.
NOK: 170,00  Boknr: 91152
Oslo 1976. Tiden. 8vo. 214 s. Mange ill., mest i fargar. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Blå/mørk rygg m. kvit/raud tekst. Helsing. Boka pen. Dedikasjon: "Kjære… …vennlig hilsen Randi Bratteli". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 84917
Oslo 1979. Gyldendal. 8vo. 110 s. Hefta med originalt omslag. Kvit rygg med svart og raud tekst. Pen. Dedikasjon frå begge forfattarane på smusstittelbladet: "Til Annie Graff, vertinnen i London som gjorde oppholdet så godt! Hilsen fra Alfhild Brevig Agnes Husbyn". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 87117
Oslo 1977. Cappelen. 8vo. 121 s. Originalt raudt heilsjirtingsbind med gyllen ryggtekst. I god stand. Dedikasjon på forsatsen: "Til Helge Iversen fra Arvid Møller VI 77". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 909240
Oslo 1981. Samlaget. 8vo. 172 (+ 1) s. Ill. Originalbind med smussomslag. Raud rygg med svart og kvit tekst. Helsing frå forfattaren på smusstittelbladet. Tordis Maurstad (1901–1997), skodespelar på Det Norske Teatret i over 50 år, men gjesta ved fleire andre teater, og opptredde mykje i media. Mor til Toralv Maurstad. Helsing: "Til Per …. Med venleg helsing frå Svein Erik Brodal". Nynorsk.
NOK: 240,00  Boknr: 907970
Oslo 2005. 3. oppl. Genesis i samarbeid med NRK. 4to. 250 (+6) s. Gjennomillustrert. Originalbind. Smussomslag. Blå rygg med gul tittel. Mest som ny. Signert av forfattaren på forsatsen: "Helsing Oddgeir Bruaset". Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 902056
Oslo 1972. Noregs Boklag. 8vo. 68 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. grøn tekst. Helsing. Litt slitasje. Dedikasjon: "Til… med venleg helsing og takk for sist! Frå Jan-Magnus Bruheim". Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 81008
Oslo 1999. 8vo. 95 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit/raud rygg m. svart/raud tekst. Helsing. Litt slitasje. Dedikasjon: "Til… med vennlig hilsen fra Olav Brunvand". Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 87459
Danmark 2007. Forlaget Hovedland. 8vo. 276 s. Hefta. Svart omslag med gul og kvit ryggtekst. Pen. Dedikasjon på smusstittelbladet: "Nyk. Næss. 12.03,08. Til Torleif Skjevesland med de bedste hilsener. Jakob Brønnum". Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 908047
København 1922. H. Hagerups Forlag. 8vo. 136 s. Hefta. Originale omslag. Feittmerke på omslaget bak, elles i god stand. Dedikasjon: "Frk. Agnes Hiorth / En Ny.... hilsen fra Jørgen Bukdahl". Bokmerke som reklame for Bukdahls "Den gamle bys drøm" ligg ved. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 88491
Oslo 1951. Aschehoug. 8vo. 159 s. Originalbind. Raudt smussomslag med svart ryggtekst. Smussomslaget er svakt falma i ryggen, elles er boka i god stand. Skodespel. Dedikasjon på smusstittelbladet; "Bjørn [Rongen] med hilsen fra Finn [Bø]". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 913449
Oslo 1995. Aschehoug. 8vo. 208 (+1) s. Originalbind. Blåleg smussomslag med raud og blå ryggtittel. Pen. Dedikasjon på tittelbladet: "desember 95. til Thorleif og Anne Ma - gratulerer med kulturpris! Varme hilsner fra Kari!". Bokmål.
NOK: 225,00  Boknr: 904972
Copenhagen 1988. Carlsen. 8vo. 105 (+1) s. Hefta. Svart omslag med illustrasjon, kvit og raud ryggtittel. I god stand. Dedikasjon på smusstittelbladet: "Oktober 90. til Anne Ma og Thorleif fra Kari". Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 904974
Oslo 2010. Aschehoug. 8vo. 237 (+3) s. Originalt bind. Kvitt smussomslag, brunt ryggtittelfelt med kvit ryggtittel. Litt smuss på snitta, elles mest som ny. Dedikasjon på smusstittelbladet: "juli 2010. til.. med varme hilsener fra Kari". Bokmål.
NOK: 220,00  Boknr: 86163
Oslo 1988. Bokklubben nye Bøker. 8vo. 269 (+4) s. Originalbind. Gråleg smussomslag med svart og raud ryggtittel. I god stand. Dedikasjon på tittelbladet: "I sept. 88. til Thorleif og Anne Ma med mange hilsner fra Kari!". Med tre relevante vedlegg, to bokmeldingar. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 904973