Oslo 1966. Eige forlag. 8vo. 131 s. Hefta. Originalt grått omslag med grøn ryggtittel. Pen. Dedikasjon på smusstittelsida: Til A… og .. Med hjertelig hilsen frå gamle onkel Bjarne. Oslo 22/9-66". Det ligg ved eit tettskrive personleg brevkort i Aanesen si handskrift. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 902221
Oslo 1930. Olaf Norlis Forlag. 8vo. 144 s. Illustrert med foto. Originalt strieryggsbind. Svart rygg utan ryggtekst. Stempla med "Bladmannaskulen". Pen. Dedikasjon på tittelbladet: "Herr Lars Eskeland med helsing fraa forf.". Nynorsk.
NOK: 240,00  Boknr: 908124
Oslo 1982. Aschehoug. 8vo. 365 (+1) s. Originalbind. Smussomslag. Gult med svart ryggtittel. Boka har ein svak brett i ryggen. Mange eseløyre, elles i god stand. Dedikasjon på høgre forsats framme: "Med gode leseønsker til …. og …. fra den store profet og dikter Karsten [Alnæs]. Frå omtalen på omslagets bakside: Ein handlingsroman som dels er bygd på historiske fakta, dels på legender og segner, frå fyrste del av 1800-talet. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 908049
Oslo 2009. Aschehoug. Liten 8vo. 223 s. Originalbind. Brunleg smussomslag med kvit ryggskrift i svart felt. Pen. Dedikasjon på forsatsen: "Til Bård med takk for hjelp frå Karsten". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 908048
Oslo 1945. I kommisjon hos Ernst G. Mortensen. 8vo. 77 (+3 blanke) s. Hefta. Lyst omslag utan ryggtittel. Forfattaren har retta eit ord på side 14. Litt uforsktig oppskoren, elles i god stand. Dedikasjon på smusstittelsida: "Dr. Havrevold, vennligst fra Forfatteren.". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 908051
Oslo 2022. Cappelen Damm. 8vo. 216 s. Originalbind. Grått og svart smussomslag med kvit ryggskrift. Mest som ny. Dedikasjon på forsatsen: "Til A….. God lesning. Beste hilsen Andreas Ribe-Nyhus 20/3-23". Bokmål.
NOK: 240,00  Boknr: 912126
Oslo 1961. Noregs Boklag. 8vo. 199 s. Originalbind. Blåleg smussomslag med raud ryggskrift. Smussomslaget er mykje slite, men boka elles er i god stand. Signert på forsatsen: Helsing frå Johannes Arneson. Oslo, 23.desbr. 1961". Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 911956
Oslo 2006. Norsk Telemuseum. Stor 8vo. 180 s. Illustrert. Hefta. Svart omslag med kvit og grå ryggtekst: Mest som ny. Dedikasjon: "26. november 2006 Til Guri Hjeltnes -med hilsen fra Henrik G. Bastiansen". Bokmål.
NOK: 220,00  Boknr: 908087
Oslo 1981. Aschehoug. 8vo. 66 (+1) s. Illustrasjonar av Jakob Klippen. Hefta. Grønaktig omslag med kvit ryggtekst. Pen. Dedikasjon: "I håp om at den kalde krigen smeltar bort til våren, fortel eg desse forteljingane til der Per. Klem frå Rune". Relevant avisutklypp ligg ved. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 907203
Oslo 1990. Cappelen. 8vo. 84 (+ 1) s. Originalbind. Blåleg smussomslag med kvit ryggskrift. I god stand. Dedikasjon på forsatsen: "Til… [Lang personleg helsing] frå Rune Belsvik. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 907560
Oslo 1994. Gyldendal. 4. opplag. 8vo. 219 (+ 1 + 4) s. Originalbind. Mørkt smussomslag med gul ryggtekst. Pen. Dedikasjon på forsatsen: "Til en gammel Lommedøling fra en gammel Stabekksgutt. Jo Benkow". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 914314
Oslo 1993. Cappelen. 8vo. 158 (+ 1 + 1) s. Originalbind. Brunleg smussomslag med raud og gul ryggtittel. Nær som ny. Dedikasjon på forsatsen: "1/9-93. Til Øyunn [Krokann] - for vennskap - med varme tanker Hjertelig fra Rolf". Bokmål.
NOK: 240,00  Boknr: 908046
Oslo 1967. Noregs Boklag. 8vo. 139 s. Hefta. m. originalt omslag. Lys rygg m. svart tekst. Ulesen. Helsing. Pen. På smusstittelsida: "Med helsing Hans Bergo". Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 908086
Stryn 1996. Eige Forlag. 8vo. 79 s. Gråleg teikna omslag utan ryggtekst. Pen. Dedikasjon på tittelbladet: "Til Arne-Ivar Kjerland. Med beste helsing frå Vidar Bergset". Det fylgjer også med ein oversendingslapp der forfattaren grunngjev at han gjev boka ut på eige forlag: "Eg vil heller det ennå gå den kronglute gangen frå forlag til forlag - med tilhøyrande sursøte kommentarar frå konsulentane". Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 914402
Hommedal 2000. 8vo. 124 (+ 2) s. Fleirfarga kartonasjebind svart ryggskrift. Pen. Dedikasjon på forsatsen: " Med takk for stor musikals innsats i Landvik mai 2002. Tom Martin Berntsen". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 908052
Oslo 1978. Aschehoug. Høg 8vo. 599 s. Illustrert. Raudt originalt tekstilbind med gyllen ryggtekst. I god stand. Dedikasjon på forsatsen: "Bjørn [Hemmer] med beste hilsen fra Edvard Beyer]". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 907914
Stavanger 2017. 2. opplag. Spirrevipp forlag. 8vo. 155 s. Frontspis. Fleire foto. Hefta. Svart omslag med kvit ryggtekst. Pen. Dedikasjon: "Så kjekt at du vil lesa versa mine Arne-Ivar. Helsing Glen …". Nynorsk.
NOK: 180,00  Boknr: 908045
Førde 1978. Historielaget for Sogn. 8vo. 412 s. Hefta. Lyst illustrert omslag. Kvit rygg med svartryggtekst. Svak på framomslaget, elles i god stand. Dedikasjon: "Til Sferre Tusvik med helsing frå Andreas Bjørkum". Nynorsk.
NOK: 220,00  Boknr: 916382
Arendal 2009. Arendals Tidende. 8vo. 86 s. Hefta. Omslag med foto av byen. Kvit rygg med svart ryggskrift. Pen. Dedikasjon: "Til E…! Du er en super dame - Kos deg med boka. Hilsen Gjermund". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 912043
Oslo 2003. Pax. 8vo. 207 s. Illustrert med teikningar. Hefta. Originalt mørk grått omslag med teikning, kvit ryggtittel. Boka er som ny. Dedikasjon: "Trondheim september 1996. Til A…... Med vennlig hilsen fra Bjørn Bjørneboe [kristent symbol, teikna som ein del av dedikasjonen]". Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 902155
Oslo 1951. A/S Bøndenes Forlag. 8vo. 288 s. Ryggsjirtingbind. Blå rygg med gyllen ryggtekst. Grålege overtrekk. Litt svak i indre falsar, elles i god stand. Dedikasjon på forsatsen: "Til Kringkastingssjef Kåre Fostervoll fra forfatteren. Det er høgskoleånden som har preget meg - og den har sikkert ligget som oppskrift hos, mange andre også". Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 908044
Særtrykk av Samtiden. Vefta i lyst omslag. Paginert 467-477 + omslag. I god stand. I plastlomme. Dedikasjon: "Glad jul og eit godt nytt år til alle frå Nordbjørge ynskjer Milada". Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 903786
Oslo 1977. Cappelen. 8vo. 121 s. Originalt raudt heilsjirtingsbind med gyllen ryggtekst. I god stand. Dedikasjon på forsatsen: "Til Helge Iversen fra Arvid Møller VI 77". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 909240
Oslo 1981. Samlaget. 8vo. 172 (+ 1) s. Ill. Originalbind med smussomslag. Raud rygg med svart og kvit tekst. Helsing frå forfattaren på smusstittelbladet. Tordis Maurstad (1901–1997), skodespelar på Det Norske Teatret i over 50 år, men gjesta ved fleire andre teater, og opptredde mykje i media. Mor til Toralv Maurstad. Helsing: "Til Per …. Med venleg helsing frå Svein Erik Brodal". Nynorsk.
NOK: 240,00  Boknr: 907970
Oslo 2005. 3. oppl. Genesis i samarbeid med NRK. 4to. 250 (+6) s. Gjennomillustrert. Originalbind. Smussomslag. Blå rygg med gul tittel. Mest som ny. Signert av forfattaren på forsatsen: "Helsing Oddgeir Bruaset". Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 902056
Krokvåg 2022. Melkeveien Forlag. 8vo. 290 s. Grønt kartonasjebind med kvit ryggtittel. Forlagsnytt eksemplar. Signert av forfattaren. Roman «Sevjefallet» er ein naturnær, historisk og biografisk roman. Vevd rundt personar, natur og hendingar på Snåsa tidleg på 1700 talet. Natur og gamal tru står ved ein korsveg. Den nordiske krigs falne sjeler søkjer heim over fjellet, og naturens mytiske folk, bjørnen, gamal og ny tru lever side om side med bygdefolk, samar og geistlege. Magister Niels Pedersen Muus (1648-1737) er prest i Snåsa. Han har mange jarn i elden, han spionerar på fienden, vert teken til fange og ført til fengsel i Sverige. Nåejtien, den samiske sjamanen Lars Larsen, som eigde Skjækerbomma møter svensk krigsoffer, han får møte ein ny krig mot folket sitt, Thomas Von Westen kjem for å tvinge dei samiske nåejtiane til åomvenda seg i 1723. Naturen byrjar også å merka at ikkje alt er som det var. Bak i boka er det ei sørsamisk/norsk ordliste med forklaring på ord som er nytta i teksten. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 916401
Krokvåg 2022. Melkeveien Forlag. 8vo. 290 s. Grønt kartonasjebind med kvit ryggtittel. Forlagsnytt eksemplar som er signert av forfattaren på tittelbladet. Roman «Sevjefallet» er ein naturnær, historisk og biografisk roman. Vevd rundt personar, natur og hendingar på Snåsa tidleg på 1700 talet. Natur og gamal tru står ved en krossveg. Den nordiske krigs falne sjeler søkjer heim over fjellet, og naturens mytiske folk, bjørnen, gamal og ny tru lever side om side med bygdefolk, samar og geistlege. Magister Niels Pedersen Muus (1648-1737) er prest i Snåsa. Han har mange jarn i elden, han spionerar på fienden, vert teken til fange og fengsla i Sverige. Nåejtien, den samiske sjamanen Lars Larsen, eigare av Skjækerbomma møter krigsofra. Han får møte ein ny krig mot folket sitt trua si då pietistmisjonær Thomas Von Westen kjem for å tvinga dei samiske nåejtiane til omvenda seg i 1723. Naturen byrjar også å merka at ikkje alt er som det var. Bak i boka er det ei sørsamiskbokmål ordliste med forklaringar på ord som er nytta i teksten. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 915751
Danmark 2007. Forlaget Hovedland. 8vo. 276 s. Hefta. Svart omslag med gul og kvit ryggtekst. Pen. Dedikasjon på smusstittelbladet: "Nyk. Næss. 12.03,08. Til Torleif Skjevesland med de bedste hilsener. Jakob Brønnum". Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 908047
Oslo 1942. Aschehoug. 8vo. 322 (+2). Hefta, Originalt gult omslag med originalt pålimt dekorasjonsetikett. Minirift øvst i ryggen, elles i god stand. Dedikasjon på smusstittelbladet: "Bjørn Rongen - hjertligst fra Stein Bugge". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 916384
Oslo 1987. Gyldendal. 8vo. 270 (+1) s. Originalt besj pappbind med blå ryggtekst. Namnetrekk, elles pen. Francis Bull var professor i nordisk litteraturhistorie fra 1920-57. Denne boka kom på Francis Bulls 100-årsdag. Brikt Jensen har valt ut tekstane Bokmål Litteratur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/906947.jpg 2/6/2022 125 2 906948 Lund-Andersen, Jens Utenfor paradis Larvik 2001. Færder forlag. 136 s. Stor 8vo. Originalbind. Grågult smussomslag med kvit ryggskrift. Mest som ny Signert på forsatsen:Stavern 08.12.01 Jens Lund-Andersen". Lund-Andersen har mellom anna vore synodeformann i Frikyrkja og vore misjonær i Afrika. Bokmål.
NOK: 225,00  Boknr: 906947
Oslo 1951. Aschehoug. 8vo. 159 s. Originalbind. Raudt smussomslag med svart ryggtekst. Smussomslaget er svakt falma i ryggen, elles er boka i god stand. Skodespel. Dedikasjon på smusstittelbladet; "Bjørn [Rongen] med hilsen fra Finn [Bø]". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 913449
Oslo 1995. Aschehoug. 8vo. 208 (+1) s. Originalbind. Blåleg smussomslag med raud og blå ryggtittel. Pen. Dedikasjon på tittelbladet: "desember 95. til Thorleif og Anne Ma - gratulerer med kulturpris! Varme hilsner fra Kari!". Bokmål.
NOK: 225,00  Boknr: 904972
Copenhagen 1988. Carlsen. 8vo. 105 (+1) s. Hefta. Svart omslag med illustrasjon, kvit og raud ryggtittel. I god stand. Dedikasjon på smusstittelbladet: "Oktober 90. til Anne Ma og Thorleif fra Kari". Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 904974
Oslo 1988. Bokklubben nye Bøker. 8vo. 269 (+4) s. Originalbind. Gråleg smussomslag med svart og raud ryggtittel. I god stand. Dedikasjon på tittelbladet: "I sept. 88. til Thorleif og Anne Ma med mange hilsner fra Kari!". Med tre relevante vedlegg, to bokmeldingar. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 904973
Birkeland 2001. Birkeland Trykkeri. Stor 8vo. 123 (+2, +3 blanke) s. Rikt illustrert med svart/kvit-bilete. Kartonasjebind. Lyseblå rygg med svart ryggtittel. I god stand. Signert på høgre forsats framme: "Til ….... Hilsen fra Bjarne [Bringsverd]". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 916944
Oslo/Oregon 2007. Universitetsforlaget/Wipf & Stock. 8vo. 114 s. Hefta. Blåleg omslag med kvit ryggtekst. Pen. Dedikasjon på fribladet: "Bernt og Guri fra Nils [Christie]". Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 913723
Oslo/Oregon 2007. Universitetsforlaget/Wipf & Stock. 8vo. 121 (+1) s. Hefta. Svart og grått omslag med kvit ryggtekst. Pen. Dedikasjon på fribladet: "Bernt og Guri med gode tanker 29-02-08. Nils [Christie]". Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 913724
Uppsala 2010. Dag Hammarskjöld Foundation. 8vo. 46 s. Blått hefte utan ryggskrift. Pent. Dedikasjon på tittelbladet: "Til Grethe Frydenlund med takk for sist under 50årsjubileet på Voksenåsen fra Inge Lønning". Engelsk.
NOK: 175,00  Boknr: 908069
Oslo 1988. Oktober. 8vo. 290 s. Originalbind. Blått, grått og kvitt smussomslag med svart ryggtekst. I god stand. Dedikasjonen: "Til… med hilsen/helsing frå Arild. 31.10.88". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 909703
Oslo 1967. Den norske Bokklubben. 8vo. 118 (+2) s. Kvadratformat. Musikknotar med besifring. Originalt gulbrunt pappbind med svart ryggtittel. I god stand. Dedikasjon på forsatsen: «En visevennlig hilsen til Annbjørg og Otto Hageberg fra Bjarne Berulfsen».
NOK: 200,00  Boknr: 908085
Trondheim 1979. Rune Forlag. 8vo. 43 s. Hefta. Lysegult omslag utan ryggskrift. I god stand. Dedikasjon på smusstittelsida: "12/11-80. Til Ingeborg Hoff med helsing! Helge Dillan. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 909717
Oslo 2001. Gyldendal. Stor 8vo. 276 s. Illustrert med foto. Originalbind. Smussomslag med portrettfoto. Mørkeblå rygg med grå ryggskrift. Pen. Dedikasjon: "Til A…. Frå Liv Dommersnes, julen 2001" Film og teater. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 907331
København 1956. H. Hagerup. 8vo. 169 s. Illustrert med ein del foto. Hefta. Originalt lyst omslag med foto. Svak brett på framomslaget, elles i god stand. Dedikasjon: «Til dr. Philos Ingeborg Hoff med tak for venskab og gæstfrihed fra Ellen O.M.». Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 903121
Bergen 2000. Eide Forlag. Liten 8vo. Kvadratformat. 56 s. Illustrert. Hefta. Originalt sølvfarga omslag med svart ryggtittel. Liten brett i hjørne på omslaget framme, elles i god stand. Signert privat helsingskort frå forfattaren ligg ved: "Kjære…. Takk for hilsen og hyggelig vingave - den skal nytes på Sørlandet om noen uker - Ha en riktig god sommar! Mange hilsner frå Ingri". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 99907
Bergen. U.å. Grafisk Hus a/s. Stor Folio. 278 s. Originalt svart tekstilbind. Teikningar med korte tekstar. I god stand. Dedikasjon, skrive med blyant: "til… fra Ingri [Egeberg] 13/225 [Nummerert] 1990 11/11-90 Ingri Egeberg". Bokmål.
NOK: 750,00  Boknr: 99962
Atlanta / London 2002. High Museum of Art / Yale University Press. 4to. 176 S. Gjennomillustrert. Originalbind. Grønleg smussomslag med svart og kvit ryggtekst. I god stand. Dedikasjon frå Vigtel på tittelbladet: "Til min gjevnaldrende venn ..... Med takk for enestående converstion. Oslo 15. september 2008 Gudmund Vigtel". Engelsk.
NOK: 300,00  Boknr: 912522
Danmark 1989. Poul Kristensens Forlag. 8vo. 121 s. Illustrert. Hefta. Gult omslag med svart ryggtekst. I god stand. Dedikasjon på forsatsen: "Til Sigurd Sandvik med tak og hjertelig hilsen. Poul Engberg". Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 913256
Oslo 1990. Universitetsforlaget. 8vo. 315 s. Illustrert med figurar og grafar, tabellar. Hefta. Lyst omslag med svart ryggskrift. Pen. Dedikasjon på smusstittelbladet: " Til Otto [Hageberg] med beste hilsen Fredrik [Engelstad]". Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 908064
Oslo 1989. 8vo. 140 s. Originalbind. Blått smussomslag med kvit ryggtekst. I god stand. Debut! Dedikasjon: "Til… Med ønske om god bedring. Hilsen Rolf Enger". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 909702
Stockholm 1955. Rabén & Sjögren / Vi. Hefta. Lyst illustrert omslag med svart og grå ryggtittel. 8vo. 67 s. I god stand. Dedikasjon på smusstittelbladet: "Til Vännen Rongen [Bjørn]. Med tak före trevlig …...tur. Carl-Emil Englund". Svensk.
NOK: 175,00  Boknr: 903062