Oslo 1993. Det Norske Samlaget. 8vo. 135 (+ 1) s. Hefta. Kvitt omslag. Som ny. Spesialutgåve av 125 bokomtalar, skrivne av 125 personar for bibliografien "Bøker 1868 - 1992", her ordna kronologisk med innleiing av Ola Mestad. Inneheld og 32 s. fargefoto av over hundre utvalde bokomslag. Nynorsk.
NOK: 180,00  Boknr: 326013
Oslo 1979. Det Norske Samlaget. 8vo. 35 s. + register. Katalog. Stifta hefte. Nynorsk.
NOK: 75,00  Boknr: 201595
Oslo 1993. Det Norske Samlaget. 8vo. 64 s. Hefta. Kvitt omslag. Pen. Av innhaldet: "Den nynorske verkstaden", av Audgunn Oltedal. "Prolog til 100-årsjubileet", av Tarjei Vesaas. "Så mange år, så mange ord", av Ottar Grepstad m.m. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 326012
96 s. Hefta. Slite i ryggen og omslaget, elles fin. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 409709
Oslo 1992. Det Norske Samlaget. 8vo. 168 s. Originalbind. Smussomslag. Mange bilete. Litt slitasje i omslaget. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 337053
Oslo 1974. Det Norske Samlaget. 8vo. 272 s. Illustrert med nokre teikningar. Pocket. Grønt omslag, svart ryggtittel. Boka er som ny. Bok nr. 150 i Orionserien. nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 517549
Noreg 1993. Det Norske Samlaget. 8vo. 119 s. Originalt bind. Lyst smussomslag med illustrasjon, raud ryggtittel. Helsing på smusstittelbladet. Boka er som ny. Ei samling av stykke frå 41 forfattarar. nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 515114
Noreg 1979. Det Norske Samlaget. 8vo. 100 s. Originalt bind. Lyst smussomslag med foto. Litt skade på smussomslaget, elles mest som ny. Boka er ei samling etterlatne tekster utvalde av Halldis Moren Vesaas. nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 514315
Oslo 1938. Det Norske Samlaget. 8vo. 144 s. Hefta. Originalt omslag. Frontspice teikna av Otto Valstad. Hefta. Eit nær perfekt eksemplar. Grunnlaget for boka var ei oppgåve som forfattaren hadde skrive til filologisk embetseksamen, men omarbeidd, redigert og gjort greitt tilgjengeleg som folkelesnad. Heile noteapparatet med tilvisingar og merknader er stroke. I føreordet nemner han at han har hatt nytte av opplysningar som han har fått av mellom andre Severin Eskeland, Nikolai Gjelsvik og Knut Liestøl. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 342471
Oslo 2007. Det Norske Samlaget. 8vo. 637 s. Originalbind. Smussomslag. Brun og svart rygg. Ein del bilete. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 220,00  Boknr: 335919
Oslo 1967. Det Norske Samlaget. 12mo. 178 (+2) s. Pocket. Oransje omslag, svart ryggtittel. Det ligg ved utklypp og kladdar. Det er svært mange understrekingar i boka, og ein del lesespor, i bra stand elles. Bok nr. 63 i Orionserien. nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 517234
Oslo 1967. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 178 s. Pocket. Oransje omslag, svart ryggtittel. Litt slitasje utanpå, elles i svært god stand. Bok nr. 63 i Orionserien. nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 517290
Oslo 1998. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 244 (+2) s. Originalbind. Blått smussomslag med svart ryggtittel. Litt slitasje på smussomslaget, elles er boka som ny. Mykje hisorie om det moderne fiske, fiskeeksport og organiserg av fiske og fiskeomsetninga. Helsing frå forfattaren på fribladet. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 339901
Oslo 1959. Det norske samlaget. 8vo. 307 s. Originalt blått sjirtingbind med raud og gullfarga dekor. Grå rygg med brunt ryggtittelfelt, gullfarga tittel. Eigarmerke på smusstittelbladet. Boka er i svært god stand, bare litt falma på utsida. Inneheld riddarviser, historiske viser og skjemteviser, i mange målføreformer. nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 511287
Oslo 1987. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 106 (+2) s. Originalt kartonasjebind. Namn på forsatsen. I god stand. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 333066
Oslo 1991. Det Norske Samlaget. 8vo. 296 s. Illustrert med historiske foto. Originalbind. Gråleg smussomslag med raud og svart ryggtittel. Dedikasjon på forsatsen: "o… og T… Med takk for gode minne ifrå fjerne år! Jakob Aano". Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 900633
Oslo 1997. Det Norske Samlaget. 8vo. 156 s. Illustrert med nokre foto og teikningar, Originalt bind. Svart og kvitt smussomslag med foto, kvit og svart ryggtittel. Merknad på forsatsbladet. Boka er som ny. nynorsk.
NOK: 220,00  Boknr: 515228
Oslo 1997. Det Norske Samlaget. 8vo. 156 s. Illustrert. Originalbind. Svart smussomslag med kvit ryggtittel. Pen. Nynorsk.
NOK: 175,00  Boknr: 905636
Oslo 1999. Det Norske Samlaget. 8vo. 258 (+1) s. Illustrert med teikningar av forfattaren. Originalbind. Raudleg smussomslag med svart og raudleg rygg. Kvit ryggtekst i svart felt. Mest som ny. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 915514
Oslo 1996. Det Norske Samlaget. 8vo. 212 s. Teikningar. Originalbind. Raudblått smussomslag med svart ryggtekst. Pen. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 915513
Oslo 1986. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 231 s. Rikt illustrert. Mange portrettfoto. Hefta. Kvitt omslag med raud og svart ryggtittel. Mest som ny. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 903962
Oslo 1996. 3 utgåva. Utgjeve av Anders Hovden-fondet i kommisjon hos Det Norske Samlaget. 8vo. 123 (+ 4) s. Originalbind. Smussomslag med raud ryggskrift og svart forlagslogo. I god stand. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 912405
Oslo 1976. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 349 s. Hefta. Brunleg omslag, gul rygg med svart ryggtittel. Pent ulese eksemplar. Orion-bøkene 191. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 916684
Seld
Oslo 1996. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 795 s. Illustrert. Plansjar. Originalbind. Blått og grått smussomslag med grå svart ryggtekst. I god stand. Med fleire relevante vedlegg. Nynorsk.
NOK: 500,00  Boknr: 915695
Oslo 1996. Det Norske Samlaget m. fl. Stor 8o. 35 s. Stifta hefte. Pent. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 330536
Oslo 2017. 2. utg. Det Norske Samlaget. 4to. 458 s. Rikt illustrert. Grønleg kartonasjebind. Grøn rygg med kvit ryggskrift. Mest som ny. I serien Portal. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 915477
Oslo 1981. Det Norske Samlaget. 8vo. 71 s. Hefta. Lyst illustrert omslag med svart ryggtekst. Pen. NB! Debut. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 913800
Oslo 1974. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 222 (+2) s. Kart framme i boka. Originalt brunt kunstskinnbind med gullfarga ryggtittel. Namnetrekk. I god stand. Nokre av forteljarane: Bendik Berge, Martin Eikeland, Anna Haugland, Arnulf Johnsen, Malli Kindsland, Ingeborg Vestøl Lunden, Torjus Moland Spilling, Torstein Såghus og Nils T. Upsaker.
NOK: 150,00  Boknr: 907548
Oslo 1987. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 249 (+1, +6 blanke) s. Hefta. Gul med grå og svart ryggtittel og svart illustrasjon midt på ryggen. Små bruksspor, men pen og i god stand. Nynorsk.
NOK: 180,00  Boknr: 553645
Oslo 1988. Det Norske Samlaget. 8vo. 167 (+ 1) s. Originalbind. Smussomslag med fleirfarga rygg og grøn skrift. I god stand. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 916502
Oslo 1984. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 307 (+1 blank) s. Limfrest. Kvit med lysebrun ryggtittel. Lesestriper og litt smuss på ryggen. Generelt sett litt gulna, men pen. Dedikasjon på smusstittelsida: "Oslo, 26/10 -84. Til …. og ….. frå Olaf [Almenningen]". Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 526220
Oslo 1978. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 184 (+2) s. Tabellar. Statistikk. Hefta. Raudt omslag med svart ryggskrift. Mest som ny. Orion debatt. Orion-bok 221. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 916544
Oslo 1978. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 184 (+2) s. Tabellar. Statistikk. Hefta. Raudt omslag med svart ryggskrift. Ulese eksemplar i god stand. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 911931
Oslo 1978. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 184 (+2) s. Tabellar. Statistikk. Hefta. Raudt omslag med svart ryggskrift. Mest som ny. Orion debatt. Orion-bok 221. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 914370
Oslo 2006. Det Norske Samlaget. Liten 4to. 160 s. Gjennomillustrert med farge- og nokre svart/kvit-bilete. Originalbind. Utrangert bibliotekseksemplar. Smussomslag. Kvitt med lyseblå og lilla ryggtittel. Lim etter etikett nedst på omslagets bakside. Pen. Inneheld 113 oppskrifter. Kjente telemarkingar som Knut Buen, Sigmund Groven, Ellen Nordstoga og Marit Walle gjev deg gode og personlege matminne. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 552065
Oslo 1980. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 144 s. Illustrert. Hefta. Kvit med blå ryggtittel. Litt smuss på baksida. Personleg helsing og namnetrekk på smusstittelsida. Gul merketusj og notat nokre få stader. I generelt god stand. Skrive på bokmål og nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 552386
Oslo 1975. Det Norske Samlaget.132 s. Innb. Pen. Litt smuss. Omsl. ill.Kjersti Scheen. Nynorsk.
NOK: 65,00  Boknr: 343137
Oslo 1988. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 36 s. Gjennomillustrert med fargeteikningar. Lyst kartonasjebind med svart ryggtekst. I god stand. Originaltittel: Majas lilla gröna. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 911859
Oslo 2004. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 21 s., upaginerte. Gjennomillustrert med fargeteikningar. Originalt, matt heilkartonasjebind. Lyseblå med svart ryggtittel og svart forlagsmerke nedst. Pen og i god stand. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 553519
Oslo 2004. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 21 s., upaginerte. Gjennomillustrert med fargeteikningar. Originalt, matt heilkartonasjebind. Lysegrøn med svart ryggtittel og svart forlagsmerke nedst. Pen og i god stand. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 553523
Oslo 2000. Det Norske Samlaget. 4to. 144 s. Gjennomillustret. Originalt grønt kartonasjebind. Som ny. Musikk for ungdomstrinnet. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 13037
Oslo 1999. Det Norske Samlaget. 4to. 144 s. Gjennomillustret. Originalt oransje kartonasjebind. Ubrukt, men litt bulkete materie. Musikk for ungdomstrinnet. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 13038
Oslo 1985. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 384 s. Illustrert. Lyst pappbind med fleirfarga ryggtittel. I god stand. Ein del bilete. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 906088
Oslo 2008. Det norske Samlaget. Stor 8vo. 496 s. Illustrert. Originalt, matt heilkartonasjebind. Kvit med blått tekstfelt øvst. Kvit, blå og svart ryggtittel. Små bruksspor på fram- og baksida. Pen. Frå forordet: Signatur 3 tekstsamling inneheld tekstar som er knytte til kompetansemåla i læreplanen for påbygging til generell studiekompetanse.
NOK: 120,00  Boknr: 527913
Oslo 1992. Andre utgåva. Orion. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 110 (+1, +1 blank, +8) s. Hefta. Kvit og brun med svart ryggtittel og svart seriemerke nedst. Nokre understrekingar og strekar i margen bak i boka, elles i generelt god stand. Frå baksideteksten: Orion - ny rekkje. Billigbokserie med skjønnlitteratur av høg kvalitet, norsk og omsett, prosa og lyrikk, eldre og nyare bøker. Sigmund Skard (1903-1995) var professor i amerikansk litteratur. Han har skrive bøker av mange slag - vitskapelege avhandlingar, biografiar, gjendiktingar og dikt. Denne boka kom opphavleg ut i 1554, og er eit av hovudverka i spansk litteratur. Ein liten gut kjempar for å overleve i ei undertrykkjande og kriminell verd. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 552258
Oslo 1977. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 172 s. Hefta. Lilla omslag med kvit ryggtekst. Pen. Originaltittel: Western attitudes toward death. Orion-bok nr. 210. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 916534
Seld
Oslo 1972. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 80 s. Hefta. Kvitt og raudt omslag. Svart rygg med kvit og raud ryggtekst. Ulesen. Nesten som ny. Orion Ex. Orion-bok nr. 132. Originaltittel: El traje del fantasma. Argentinske Roberto Arlt (1900-1942). Forfattar, journalist og oppfinnar. Kjend for fantasifull burlesk forteljing. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 915115
Oslo 1994. Det Norske Samlaget. 8vo. 234 s. Limhefta, grønt pappbd. Som ny. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 320190
Oslo 1994. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 234 (+6) s. Illustrert med foto, diagram og skisser. Limhefta. Originalt grønt bind, mørkegrøn ryggtittel. Såvidt litt slitt på omslaget, elles som ny. Dette er første utgåva av Kulturårboka. Den har bidrag på nynorsk, bokmål, dansk og svensk.
NOK: 75,00  Boknr: 513724
Oslo 1995. Det Norske Samlaget i samarbeid med Norsk Kulturråd. Stor 8vo. 249 (+7) s. Illustrert med foto, diagram og skisser. Limhefta. Originalt blått bind, svart ryggtittel. Boka er mest som ny. Kulturårboka kom første gong ut i 1994.
NOK: 90,00  Boknr: 513725