Oslo 1927. I kommisjon hos Jacob Dybwad. A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S. 8vo. 211 s. Hefta. Grått omslag med lagringsslitasje. Materien er uspretta. Inneheld bla. a. :Goldschmidt, V. M., Om verdens kjemiske sammensetning. Gran, Planktonundersøkelser ved Lofoten i mars-april 1922 - 24. Vegard, Lysemisjon fra gasser i fast form og dens anvendelse på kosmiske fenomener. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 216113
Oslo 1929. I kommisjon hos Jacob Dybwad. A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S. 8vo. 251 s. Hefta. Grått omslag med lagringsslitasje. Materien er uspretta. Inneheld bla. a. :Werenskiold, Om jordens form. Mohr, Undersøkelser om dødbringende arvefaktorer og deres forekomst hos husdyr og mennesker. Olsen, Osebergfunnets runeskrifter. Bugge, A., Spor av totemtro hos de nordiske folk. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 216115
Oslo 1934. I kommisjon hos Jacob Dybwad. A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S. 8vo. 149 s. Hefta. Grått omslag med lagringsslitasje. Materien er uspretta. Inneheld bla. a.: Konow, Om sprognavnet tocharisk. A. Aal, Grunnlegningen av et verdensspråg. Et sosialpsykologist spørsmål. Brun, L. , Et problem i lidelsenshistorien (Lukas 22 43-44). Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 216116