Christiania 1883. I kommisjon hos Jacob Dybwad. 8vo. Hefta. 16 s. Smuss og slitasje. Fra Udstederne af Opraabet "Til Christendommens Venner i vort Land". No. 3. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 43119
Christiania 1883. I kommisjon hos Jacob Dybwad. 8vo. Hefta. 16 s. Smuss og slitasje. Fra Udstederne af Opraabet "Til Christendommens Venner i vort Land". No. 7. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 43118
Christiania 1883. I kommisjon hos Jacob Dybwad. 8vo. Hefta. 16 s. I god stand. I plastlomme. Fra Udstederne af Opraabet "Til Christendommens Venner i vort Land". No. 3. Under den politiske striden om statsrådars tilgang til Stortinget vart Selmer-ministeriet sett under riksrettstiltale. Den 27. februar 1884 dømde riksretten Selmer til å ha sitt «embete forbrutt», fyrst og fremst for å ha frårådd sanksjon i statsrådssaka. 11. mars gjekk Selmer av. Deretter vart Selmer frådømt embetet sitt. 8. april same året vart han konstituert generalauditør for hær og marine. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 902820
Kristiania 1918 Aschehoug. Stor 8vo. 639 s. Privat brunt franskbind. Brun skinnrygg med gyllen tekst. Noko kantslitasje, god materie. Av innhaldet: Andres Krovig: Ny retskrivning. Johan Castberg: Det radikale folkepartis program. Bredo Morgenstierne Civil vernepligt. Edv Bull: Karl Marx. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 912175