(Målreising 1967)  Målreising 1967. Eit debattopplegg. Tilråding frå ei målpolitisk programnemnd i Noregs Mållag
Målreising 1967. Eit debattopplegg. Tilråding frå ei målpolitisk programnemnd i Noregs Mållag
Forfattar:  (Målreising 1967)

Oslo 1967. Det Norske Samlaget. 12mo. 178 (+2) s. Pocket. Oransje omslag, svart ryggtittel. Det ligg ved utklypp og kladdar. Det er svært mange understrekingar i boka, og ein del lesespor, i bra stand elles. Bok nr. 63 i Orionserien. nynorsk.
#språk