Andresen, Øyvind, Ingvild Holen, Åse Lill Kimestad, Unn Liestøl Larsen og Sigrun Wergeland  Signatur. Norsk påbygging studiekompetanse 3
Signatur. Norsk påbygging studiekompetanse 3
Forfattar:  Andresen, Øyvind, Ingvild Holen, Åse Lill Kimestad, Unn Liestøl Larsen og Sigrun Wergeland

Oslo 2008. Det norske Samlaget. Stor 8vo. 496 s. Illustrert. Originalt, matt heilkartonasjebind. Kvit med blått tekstfelt øvst. Kvit, blå og svart ryggtittel. Små bruksspor på fram- og baksida. Pen. Frå forordet: Signatur 3 tekstsamling inneheld tekstar som er knytte til kompetansemåla i læreplanen for påbygging til generell studiekompetanse.
#Skule