Det nye testamentet og Salmenes bok
Det nye testamentet og Salmenes bok

Oslo 1939. Det Norske Bibelselskaps Forlag. Liten 8vo. 309 og 89 (+6)s. Svart mjukbind utan skrift i ryggen. Namnetrekk på forsatsen. Pen. Bokmål.
#Bibel