Det nye testamentet  og Salmenes bok
og Salmenes bok
Forfattar:  Det nye testamentet

Oslo 1958. Det norske Bibelselskaps Forlag. 12mo. 309 (+ 1) s., 98 (+ 1) s., + opplysninger og register. Grønt granitolomslag utan ryggskrift. Ei aning slitasje på ryggkantane. Elles pen. Bokmål.
#Rel