Det nye testamente og Salmenes bok  Oversettelse 1978
Oversettelse 1978
Forfattar:  Det nye testamente og Salmenes bok

Oslo 1980. Bibelselsk. 12mo. 749 s. Svart originalbind. Rygg u. tekst. Gyllent snitt. Nær som ny. Bokmål.
#Bibel