Det kongelige justis- og politidepartement  Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften. Rundskriv G-29/98. Jnr. 96/678 C-JKS 1. april 1998. Lov 17. desember 1982 nr. 86 og forskrift 15. februar 1983 nr. 86 med senere endringer
Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften. Rundskriv G-29/98. Jnr. 96/678 C-JKS 1. april 1998. Lov 17. desember 1982 nr. 86 og forskrift 15. februar 1983 nr. 86 med senere endringer
Forfattar:  Det kongelige justis- og politidepartement

Norge 1998. Det kongelige justis- og politidepartement. 8vo. 80 s. Limhefta. Kvitt og gult omslag, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. bokmål.
#jus