Det kongelige justis- og politidepartement  Lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap. Rundskriv Q-15/97. 1. desember 1997. Til domstolene, advokatene, fylkesmennene m.fl
Lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap. Rundskriv Q-15/97. 1. desember 1997. Til domstolene, advokatene, fylkesmennene m.fl
Forfattar:  Det kongelige justis- og politidepartement

Norge 1997. Det kongelige justis- og politidepartement. 8vo. 122 (+6) s. Limhefta. Kvitt og gult omslag, ingen ryggtittel. Heftet er mest som nytt. bokmål.
#jus