Riksrett-saka 1883-84  Det radikale parti og Rigsretten
Det radikale parti og Rigsretten
Forfattar:  Riksrett-saka 1883-84

Christiania 1883. I kommisjon hos Jacob Dybwad. 8vo. Hefta. 16 s. I god stand. I plastlomme. Fra Udstederne af Opraabet "Til Christendommens Venner i vort Land". No. 3. Under den politiske striden om statsrådars tilgang til Stortinget vart Selmer-ministeriet sett under riksrettstiltale. Den 27. februar 1884 dømde riksretten Selmer til å ha sitt «embete forbrutt», fyrst og fremst for å ha frårådd sanksjon i statsrådssaka. 11. mars gjekk Selmer av. Deretter vart Selmer frådømt embetet sitt. 8. april same året vart han konstituert generalauditør for hær og marine. Bokmål.
#Norsk/nordisk