Talatrosten 1988. Skrifter frå Norsk Målførearkiv
Talatrosten 1988. Skrifter frå Norsk Målførearkiv

Oslo 1988. Universitetet. Norsk målførearkiv. 8vo. 60 s. Kvitt stifta hefte. Inneheld: Vinterkveld i nordlys. N.S.F. Grundtvig på norsk. Ti-still. Trolldom (?) og dyrlegekunst. Folkemedisin. Sigurd Kolsrud 1888 - 1988. Ein bibliografi. Nynorsk.