Jensen, Johan Fjord  Det Tredje. Den postmoderne udfordring
Det Tredje. Den postmoderne udfordring
Forfattar:  Jensen, Johan Fjord

Hefta. Oktav. 201 s. Namnettrekk. Understrekingar med blyant. Pen. Dansk.
#Essay,filosofi