Garbo, unnar  Opprustet og forsvarsløs. Om rustningskappløpet og arbeidet for internasjonal nedrustning
Opprustet og forsvarsløs. Om rustningskappløpet og arbeidet for internasjonal nedrustning
Forfattar:  Garbo, unnar

Hefta. Oktav. 156 s. Pen. Forfattardedikasjon. Bokmål.
#Essay,filosofi