Sverdrup, Georg m. fl  Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-akademi i Oslo 1939. II. Historisk-filosofisk klasse
Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-akademi i Oslo 1939. II. Historisk-filosofisk klasse
Forfattar:  Sverdrup, Georg m. fl

Hefta. Oktav. 112 s. Uoppskåren. Små rifter i framsida. Namnetrekk. Tysk/Norsk.
#Essay,filosofi