Ellingsæter, Anne Lise og Gunvor Iversen  Samfunnsøkonomiske studier 55. Endringer i kvinners arbeidsmarkedstilpasninger. Changes in Women's Employment Patterns
Samfunnsøkonomiske studier 55. Endringer i kvinners arbeidsmarkedstilpasninger. Changes in Women's Employment Patterns
Forfattar:  Ellingsæter, Anne Lise og Gunvor Iversen

Hefta. Oktav. 359 s. Pen. Bokmål.
#Essay,filosofi