Skard, Eiliv  Kulturdebatt. Særtrykk av Samtiden
Kulturdebatt. Særtrykk av Samtiden
Forfattar:  Skard, Eiliv

Hefta. Oktav. 9 s. Dei to øvste hjørna på framsida er avrivne. Forfattardedikasjon. Bokmål.
#Essay,filosofi