Evensmo, Sigurd  Ut i kulda
Ut i kulda
Forfattar:  Evensmo, Sigurd

Ryggsjirting originalband. Smussomslag. Oktav. 260 s. Bokklubben NB. Som ny. Bokmål.
#Essay,filosofi