Fagpoilitisk tidsskrift nr. 1 1977  Fagkritiske tidsskrift for studentane på nordisk institutt
Fagkritiske tidsskrift for studentane på nordisk institutt
Forfattar:  Fagpoilitisk tidsskrift nr. 1 1977

Bergen 1977. 8vo. 86 s. Hefta. Raud rygg utan tittel. Pen.
#Litt