Fagpoilitisk tidsskrift nr. 2 1977  Fagkritiske tidsskrift for studentane på nordisk institutt
Fagkritiske tidsskrift for studentane på nordisk institutt
Forfattar:  Fagpoilitisk tidsskrift nr. 2 1977

Bergen 1977. 8vo. 119 s. Hefta. Blå rygg utan tittel. Pen.
#Litt