Fagpoilitisk tidsskrift nr. 3 1977  Fagkritiske tidsskrift for studentane på nordisk institutt
Fagkritiske tidsskrift for studentane på nordisk institutt
Forfattar:  Fagpoilitisk tidsskrift nr. 3 1977

Bergen 1977. 8vo. 128 s. Hefta. Grå rygg utan tittel. Pen.
#Litt