Mål og makt 2002. 1og 2. 31. årgang
Mål og makt 2002. 1og 2. 31. årgang

2002. 67 s. Originalonslag. Kvadratoktav. Kvit rygg. Pen. Inneheld mellom anna: Alt om min kortfilm. Av Kjartan Helleve. Samnorsken er daud, leve samnorsken! Av Arne Torp.Nekrolog over samnorsken. Av Hege Myklebust. Nynorsk.
#Litteratur