Berggren, Arne  Ute av tiden. Dauinger
Ute av tiden. Dauinger
Forfattar:  Berggren, Arne

Oslo 2013. Kagge Forlag AS. 8vo. 164 (+1, +3 blanke) s. Originalt heilkartonasjebind. Blå med svart, kvit og svart ryggtittel. Svart forlagsmerke nedst. Pen. Dette er første boka i serien "Dauinger". Arne Berggren (f. 1960) er ein norsk forfattar og musikar. Han skriv og regisserer også for film, TV og teater. "Dauinger" handlar om Steffen som er med far sin på jobb og når han oppdagar kva faren jobbar med, blir dagen heilt annleis enn han hadde førestilt seg. Han blir vikla inn i eit drama i grenselandet mellom liv og død. Bokmål.
#Barn