Munk, Kaj  Liv og glade dager. Med tegninger av Ridley Borchgrevink
Liv og glade dager. Med tegninger av Ridley Borchgrevink
Forfattar:  Munk, Kaj

Oslo 1946. P.F. Steenballes Boghandels Eftg. Bj. Reenskaug. 8vo. 150 (+2) s. Illustrert med nokre vignettar. Originalt grått bind med teikning, mørkeraudt ryggbind med gullfarga ryggtittel. Litt slitt utanpå, elles i svært god stand. bokmål.
#forf.skap