Oslo utan år. NLMs hovedstyre. Liten 8vo. 23 s. Hefta. Blått og grønt med svart tittel og eit bilete på framsida. Omslaget har ein loddrett brett til venstre på framsida. Elles nokre svake brettar i omslaget på baksida. Pent. NLM er forkorting for Norsk Luthersk Misjonssamband. Det er ein organisasjon innan Den norske kyrkja. Bokmål.
NOK: 60,00  Boknr: 521251
Oslo u.å. Norsk Luthers Misjonssamband. 12mo. 23 s. Stifta. Blått omslag. Pen. Bokmål.
NOK: 55,00  Boknr: 8389