Kristinansand u.å. Kristiansand Sivilforsvarskrets. 8vo. 20 s. Stifta, gult hefte. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 340314
Oslo 1931. 8vo. 40 s. Kvitt stifta hefte. Pen. Med blant anna "Bergverksmilitsen i Norge" av Rolf Falck-Muus og "Raseblanding i Amerika" av Anonym. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 84245
Oslo 1990. Forsvarets skole i e- og s- teneste. 4to. 75 stifta ark. I god stand. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 86041
U.s. Sikkerhedspolitisk studiegruppe. Schulta. 8vo. 208 s. Tabellar. Kart. Limhefta. Originalt omslag. Pen. Dansk.
NOK: 125,00  Boknr: 328588
Stockholm 1932. Militärlitteraturföreningens förlag. 8vo. 299 (+1) s. Rikt illustrert. Hefta. Lyst omslag utan ryggtekst. Namnetrekk. Litt smuss utanpå. Dei første sidene er litt av nedre hjørne borte på (ikkje teksttap). Nokre merknader. Elles i god stand. Våpen. Forsvar. Nordisk historie. Relevant avisartikkel av Alf Åberg om "Blanka vapen" ligg ved. Svensk.
NOK: 250,00  Boknr: 913688
Oslo 1960. Tiden. 8vo. 124 s. Hefta. Lyst omslag med raud ryggtekst. Ørlite smuss på omslaget, elles i god stand. Forsvar. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 909539
Oslo 1984. Marinens Reserveoffiserers Forbund. 4to. 165 s. Gjennomill. Originalbind m. smussomslag. Lyseblå rygg m. gul tekst. Noko slitasje på smussomslaget, boka i god stand. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 93050
Kristiania 1879. I kommision hos Alb. Cammermeyer. 8vo. 123 s. Hefta. Originalt grått omslag utan ryggtekst. Slitne omslag. God materie. I plastlomme. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 909631
Kristiania 1879. I kommission hos Alb. Cammermeyer. 8vo. 123 s. Hefta. Originalt grått omslag utan ryggtekst. Slitne lause omslag. Ein del merknader og understrekingar med blyant. I plastlomme. Med Bergenhusiske Regiments Forhørsprotokol 1681 - 1690. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 912843
Oslo 1930. A. M. Hanche. Stor 8vo. 656 s. Mange ill. Originalbind. Blå sjirtingrygg m. gyllen tekst. Noko slitasje, sprekk i indre falsar. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 80188
Oslo 1991. DNAK. 8vo. 15 s. Stifta m. originalt omslag. Raud rygg. Pen. Atlanterhavskomitéens serier 139. Bokmål.
NOK: 70,00  Boknr: 420039
Oslo 2019. Spartacus. Liten 4to. 363 (+ 1) s. Originalbind. Raud stoffrygg med kvit ryggtekst. Mest som ny. "...en rystende bok om menneskers grensløse vilje til ødeleggelse. Den følger bombeflyenes utvikling fra luftfartens barndom fram til de massive monstrene som har knust et ufattelige antall drømmer og lagt verdener i grus i vår egen tid. Det er et deprimerende emne, men den er skrevet ut med en sær ironi som løfter stoffet fram i et slags grusomhetens absurde, men like fullt poetiske teater.". Bokmål.
NOK: 230,00  Boknr: 908819
Oslo 2007. Forlaget Oktober. 8vo. 279 (+1, +2 blanke, +1, +1 blank, +1, +3 blanke) s. Litt illustrert med svart/kvit-bilete. Originalbind. Smussomslag. Kvitt med mørkebrun og svart ryggtittel. Som ny. Peder Bjørnson (1798-1871) var far til Bjørnstjerne Bjørnson, men også den unge bondesonen som mista storgarden Skje og i staden vart prest. Edvard Hoem følgjer livet hans i denne boka, og samstundes får vi eit bilete av det førmoderne Noreg. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 902850
Oslo 2007. Forlaget Oktober. 8vo. 279 (+1, +2 blanke, +1, +1 blank, +1, +3 blanke) s. Litt illustrert med svart/kvit-bilete. Originalbind. Smussomslag. Kvitt med mørkebrun og svart ryggtittel. Som ny. Peder Bjørnson (1798-1871) var far til Bjørnstjerne Bjørnson, men også den unge bondesonen som mista storgarden Skje og i staden vart prest. Edvard Hoem følgjer livet hans i denne boka, og samstundes får vi eit bilete av det førmoderne Noreg. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 907492
Oslo 1994. Pax Forlag A/S. Stor 8vo. 102 (+1 blank, +2, +1 blank, +1, +1 blank, +1, +1 blank, +1, +1 blank) s. Illustrert med svart/kvit-bilete og -teikningar. Originalt heilkartonasjebind. Blå og beige med svart ryggtittel. Litt lagringsslitasje på fram- og baksida. Prislapp på baksida. Pen. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 95839
Oslo 2015. Dreyers forlag. Stor 8vo. 422 s. Rikt illustrert med foto. Originalbind. Smussomslag med bilete av soldatar. Mørkegrøn rygg med kvit ryggtittel. Pen. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 904866
London 1977. Hamlyn. 4to. 247 s. Mange ill., mykje i fargar. Originalbind. Smussomslag. Blå rygg m. raudt felt og kvit/svart tekst. Litt slitasje. Engelsk.
NOK: 240,00  Boknr: 90520
Helsingfors 1996. Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund. Stor 8vo. 154 s. Originalt illustrert kartonasjebind. Svart rygg, kvit ryggtittel. Pen. Oversendingsbrev til Redaksjonen i Dagbladet frå Eva Nordland ligg ved. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 98459
Oslo 2000. Oktober. 8vo. 384 s. Ein del ill. Originlabind. Svart smussomslag med bilete og kvit tekst. Pen. Bokmål.
NOK: 230,00  Boknr: 83335
Oslo 2012. Pirat. 8vo. 164 s. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg med kvit tekst. Ulesen. Pen. "En 19 år gammel norsk soldats beretning om veien tilbake fra krigen". (Midt-Austen). Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 93781
Oslo 2002. Sjømilitære Samfund. 4to. 135 s. Originalbind. Blå rygg m. gyllen skrift. Ein del bilete, mest i fargar. Som ny. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 57187
Oslo 2004. Forsvarsstudier. 8vo. 149 s. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg m. kvit tekst. Pen. Engelsk.
NOK: 125,00  Boknr: 63688
Oslo 1977. Det Norske Samlaget. 8vo. 169 s. Originalbind. Hefta svart med kvit ryggskrift. I god stand. Orionbok nr: 200. Brule er spesialist på internasjonale spørsmål. Han byggjer på samling dokument frå institusjonar og regjeringskontor. Tala han har funne er skremmande lesing rører våpenhandel, forsvarspolitikk og økonomisk politikk. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 912734
Oslo 1996. Norsk Utanrikspolitisk Institutt. Stor 8vo. 99 (+ 1) s. Hefte med svart og kvit rygg. Pent. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 901225
Oslo 1964. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 136 s. Biletplansjar. Hefta. Kvitt omslag med lyseblå ryggtittel. I god stand. Skrive på nynorsk og dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 903842
København 1980. Berlingske Forlag. 8vo. 92 s. Originalomslag. Lilla rygg med kvit tittel. Lite merke etter prislapp på framsida. Pen. Dansk.
NOK: 90,00  Boknr: 331687
Lysaker 1987. Metope as. 8vo. 167 (+1) s. Originalbind. Smussomslag. Kvitt med svart og blå ryggtittel. Omslaget har litt slitasje i topp- og botnsnittet, litt smuss på baksida og falma på ryggen. Pen. Dedikasjon på høgre forsats framme: "Forsvarets dag 4/6 - 1989. Til ….. Med vennlig hilsen fra Hj. Bømark". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 902548
Halden 1981. Eige forlag. 8vo. 159 s. Rikt illustrert med foto og faksimilar. Originalbind. Mørkeblått smussomslag med kvit ryggskrift. Stempel. Smussomslaget er litt slite, boka elles er pen. Østfold. Forsvarshistorie. Bokmål.
NOK: 225,00  Boknr: 908875
London 1946. George Philip & Son, LTD. Liten 8vo. 208 s. Illustrert med ei mengd teikningar og foto. Lyseblått sjirtingbind, lyseblått smussomslag, svart ryggtittel. Skade og smuss på smussomslaget, små lesespor i boka, som alt i alt er i god stand. engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 517416
London 1992. Routledge. 8vo. 248 (+8). Originalbind. Svart smussomslag med kvit ryggskrift. Pen. Forsvar. Artikkelsamling som ser på linken mellom eit lands forsvarsbudsjett, økonomisk utvikling og velferd. Særleg artikkelen om Norge, "guns, butter and growth: the case of Norway" er interessant, ho er skriven av Ådne Cappelen, Nils Petter Gleditsch og Olav Bjerkholt. Engelsk.
NOK: 900,00  Boknr: 912602
Stavanger 1899. Vaisenhusets Bogtr. Stor 8vo. 97 s. (Tråd-Hefta m. original framside. Baksida manglar. Øydelagt i ryggen. I dårleg stand, men prisen deretter. Medhefta bak er "Norges krigspolitiske Stilling" av H. D. Lowzow (1887) og katalog frå F. Beyers Boghandel. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 901226
Oslo 1976. Forsvarets krigshistoriske avdeling. 8vo. 72 s. Raud heilsjirting med svart ryggtittel. Pen. Andre opplag. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 426895
Oslo 1965. Fabritius. 8vo. 71 s. Kart. Illustrasjonar. Originalbind. Raud rygg m. svart tekst. Litt slitasje. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 92698
Norge 1981. Forsvarsdepartementets presse og informasjonsavdeling. 8vo. Tverrformat. 32 s. Illustrert med nokre svart-kvittfoto. Stifta. Originalt mangefarga og kvitt omslag. Heftet er som nytt. Forfattaren er generalmajor. bokmål.
NOK: 70,00  Boknr: 515557
Bergen 1970. Forsvarets Pressetjeneste. Liten 8vo breiddeformat. Rikt illustrert med historiske bilete. Stifta hefte. Pent. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 43047
London 1984. Multimedia Publications. Stor 8vo. 63 (+ 1) s. Ill. Originalbind. Kvit rygg m. svart tekst. Pen. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 540516
Kjøbenhavn 1912. Gyldendalske Boghandel. 8vo. 277 (+3) s. Hefta. Brunt omslag med svart ryggtekst. Uoppskore eksemplar i god stand. Hans Birch Dahlerup (1790–1872). Dansk admiral. Mellom Danmarks viktigaste sjømilitære strategar på 1800-tallet. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 909039
Oslo 1965. De forente staters informasjonstjeneste - U.S.I.S. Stifta hefte A5-format. 40 s. Originalt lysegrønt omslag. I god stand. Vietnam-krigen. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 43025
Tvedestrand 1994. Historielaget. Stor 8vo. 120 s. Rikt illustrert. Hefta. Blått omslag med kvit ryggtekst. Stempel. I god stand. Av innhaldet: Fem ville planter på våre kanter. Forsvarsverker på Borøen. Skolestedet Ramleth. Jørgensen fra Laget laget verdens første overbygde livbåt. Jacon Aals død og begravelse. Knud Knudsen. Klokkene i Holt kirke. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 909727
Tvedestrand 1994. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. 8vo. 120 s. Rikt illustrert. Hefta. Blått omslag med kvit ryggskrift. Stempel på tittelbladet, elles pent. Av innhaldet: Fem ville planter på våre kanter. Forsvarsverker på Borøen. Skolestedet Ramleth. Jørgensen fra Laget Laget verdens første overbygde livbåt.
NOK: 150,00  Boknr: 345436
Oslo 1995. Den Norske Atlanterhavskomité. 8vo. 23 s. Stifta m. originalt omslag. Raud rygg. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 420037
Oslo 1994. Den Norske Atlanterhavskomité. 8vo. 34 s. Stifta m. originalt omslag. Grøn rygg. Pen. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 420035
Kristiania 1911. Jacob Dybwad. Stor 8vo. 70.s. Hefta. Lyst typografisk omslag utan ryggtittel. Uoppskore eksemplar i god stand. Pånytt udgivet af Norges Forsvarsforening, Kristiania Kreds, i anledning af dens 25-aarsdag. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 909005
Hundvåg 2004. 2. utg. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. 8vo. 306. s. Illustrert med foto. Biletplansjar. Originalbind. Lyst smussomslag med foto av forfattaren. Brun ryggtittel. Mest som ny. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 903839
Stifta hefte. Originalt omslag. Paginert 417-440. 8vo. Namnetikett på baksida av omslaget, elles ei pent eksembplar. Inneheld m.a.: Kongereiser ti Nodr-Norge - Forsvarskommunen Bardu, Norges største garnison - Språk og språkskifte.
NOK: 100,00  Boknr: 318729
Oslo 1993. Atlanterhavskomitéen. Stor 8vo. 216 s. Illustrert med foto, kart og tabellar. Hefta. Lyseblått omslag med kvit ryggskrift. Pen. Av innhaldet: Reorganiseringen av NATO. Japan. Russland - SUS. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 908821