Oslo 1993. Det Norske Samlaget. 8vo. 135 (+ 1) s. Hefta. Kvitt omslag. Som ny. Spesialutgåve av 125 bokomtalar, skrivne av 125 personar for bibliografien "Bøker 1868 - 1992", her ordna kronologisk med innleiing av Ola Mestad. Inneheld og 32 s. fargefoto av over hundre utvalde bokomslag. Nynorsk.
NOK: 180,00  Boknr: 326013
U.s. 1983. A/S Edv. Bjørnerud. Avdeling Landbrukskjemi. 8vo. 24 s. Stifta hefte. Gjennomill. med fotografi med tekst. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 211222
149 s. + 75 fotoplansjer. Hefta. Bruksspor. Svensk.
NOK: 90,00  Boknr: 310904
87 s. 8vo. Hefta. Grønt, falma omslag. Noko slitent. Mateien heil. Utbrettkart. Illustrasjonar i svart/kvitt. Teikningar og foto. Engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 319280
København u. å. Komma. 4to. 95 (+ 1) s. Originalbind. Svart rygg med kvit skrift. Utrang. frå bibliotek. I god stand. Rikt illustrert. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 212362
Oslo 1984. UKS. FFF fotogalleriet. Katalog i avisformat. 1000 eksemplar. I bra stand. Nokre av deltakarane: Dag Alveng. Jim Bengston. Marianne Bratteli. Kjell Bjørgeengen. Marianne Heske. Harald Medbøe. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 205838
Oslo 1959. Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. 8vo. 567 s. Originalbind. Svart granitol. Ei aning skeiv. Første utgave tryktes i Oslo 1950. Denne utg. er fotografisk opptrykk av første utgave. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 331504
Oslo 1991. Ram Galleri. 4to. 8 fotografi lagt i lyst omslag. I god stand. Presentert: Inger Johanne Byhring. Casper Evensen. Clas Hansen. Guri Dahl. Espen Tollefsen. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 205828
Oslo utan år. Utgitt av Mittet & Co. A/S. Stor 8vo. 35 s. Alle med svart/kvite foto. Namnetrekk. Lys rygg utan tittel.
NOK: 150,00  Boknr: 330001
Innb. 567 s. Minibiografiar med portrettfoto!.
NOK: 330,00  Boknr: 45551
Trondheim (1978). Statens bygge- og eiendomsdirektorat. 4to. Upaginert. Stifta, brunt hefte. Nær som nytt. Inneheld : 15 fotografi med tekst. Planskisse og register. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 334464
Stiftelsen Hjemmenes Dåpsring 1989. 8vo. Upaginert. Spiralhefta. Svart/kvitt bilete. Bokmål.
NOK: 55,00  Boknr: 203893
Norwegian Seamen's Church 2001. 8vo. 86 s. Illustrert med mange foto. Limhefta. Originalt lyst omslag med foto, ingen ryggtittel. Helsing på innsida av permen. Boka er som ny. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 513722
Norge 1982. Landslaget for norskundervisning/Cappelens Forlag. 8vo. 305 s. Illustrert med nokre portrettfoto. Hefta. Originalt svart og kvitt omslag, kvit rygg med svart og raud ryggtittel. Litt slitt utanpå, elles i svært god stand. Tekster på bokmål og nynorsk. «Ei samling prosatekster av 19 norske forfattere».
NOK: 90,00  Boknr: 515137
Norge 1989. Agder historielag. 8vo. 151 (+3) s. Illustrert med foto, teikningar og faksimilar, alt i svart/kvitt. Hefta. Gulbrunt og beige omslag med foto, svart ryggtittel. Eigarmerke på tittelbladet. Som ny. Inneheld m.a. Skulestoff frå Agder, s. 7-73.
NOK: 130,00  Boknr: 516197
Norge 1990. Agder historielag. 8vo. 158 s. Illustrert med foto, teikningar og faksimilar, alt i svart/kvitt. Hefta. Grått og brunt omslag med foto, svart ryggtittel. Eigarmerke på tittelbladet. Som ny.
NOK: 120,00  Boknr: 516198
USA 1982. Temple University Press. Stor 8vo. 284 s. Illustrert med mange foto og faksimilar. Hefta. Originalt beige omslag med teikning, svart og lysegul ryggtittel. Litt slitt utanpå, elles i svært god stand. engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 514344
Oslo 1955. Arbeidernes Opploysningsforbund. Liten 8vo. 106 (+2) s. Illustrert med nokre foto. Hefta. Originalt brunt pappomslag utan ryggtittel. Heftet er i svært god stand. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 513094
Helsinki 1991. Sällskapet för forskning i arbetarrörelsens historie och arbetarkultur. 8vo. 305 (+3) s. Illustrert med nokre foto, faksimilar og teikningar. Limhefta. Originalt grått omslag, raud ryggtittel. Boka er mest som ny. Boka har tekstar på fleire språk.
NOK: 100,00  Boknr: 514372
Oslo 1983. Aschehoug. 8vo. 170 (+2) s. Illustrert med nokre svart-kvittfoto. Originalt bind. Grått smussomslag med foto, svart ryggtittel. Inni boka ligg det mange avisutklypp. I svært god stand, mest som ny. «Mangfold og enhet er det som framfor alt preger Arne Skouens innsats i norsk samfunnsliv gjennom snart et par generasjoner».
NOK: 80,00  Boknr: 515857
Norge 1969. Asker og Bærum historielag. 8vo. 152 s. Illustrert med nokre svart-kvittfoto. Hefta. Grått omslag med illustrasjon, svart og gråryggtittel. Helsing på smusstittelbladet. Litt slitt utanpå, elles i svært god stand. bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 517355
Arendal 1999. Aust-Agder Museet. 8vo.120 s. Illustrert med ein del svart-kvitt foto. Limhefta. Gult omslag med foto, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. Frå innhaldet: Fredensborgprosjektet; Det kom et skip til Lyngør; D/S Gimle av Arendal; Drivjakt på elg i Aust-Agder; årsmelding 1998. Bokmål.
NOK: 166,00  Boknr: 517799
Norge 1984. LNU/Cappelen. Gyldendal. Esselte Studium. Stor 8vo. 102 (+2) s. Illustrert med mange teikningar og nokre foto. Originalt kvitt bind, svart ryggtittel. Boka er som ny. Tekstar på norsk, svensk og dansk. «Utgitt i samarbeid med Nordisk språksekretariat».
NOK: 100,00  Boknr: 515685
København 1969. Lohses forlag, 8vo. 234 s. Illustrert med nokre svart-kvittfoto. Hefta. Kvitt omslag med portrettfoto, grøn og svart ryggtittel. Litt slitt i innbindinga, i bra stand elles. dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 517358
Oslo 2008. Norske billedkunstnere. 8vo. 96 s. Illustrert med foto. Hefta. Svært pent eksemplar. «Temanummeret om levekår er utgitt med økonomisk støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond». Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 510264
Kristiania 1923. Hovedstyret. 8vo.112 s. Illustrert med ein del foto og faksimilar. Hefta. Originalt kvitt omslag med foto, ingen ryggtittel. Helsing på tittelbladet. Slitt omslag, elles i bra stand. riksmål.
NOK: 150,00  Boknr: 513674
Danmark 1974. Gyldendal. 2. opplag. Hefta. Lysegrøn rygg med svart skrift. Namnetrekk. Noko slitasje på omslaget. Materien er pen. Foto. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 223134
Norge 1982. Den norske Bokklubben. Miniatyr. Gjennomillustrert med foto. (NB: I nyare soppbøker blir morklar rekna som giftsopp). Boka er hefta med små ringar i ryggen, alle blada er stive. Boka ligg i eit varebind av plast. «Fotografier og tekst i dette heftet er hentet fra SKOGENS SPISKAMMER – Veien til bær- og soppriket». bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 512456
Bergen, 1945. J.W. Eides Boktrykkeri A.S. 8vo. 142 (+4) s. Hefta. Mørkebrunt framside med teikning av Brun. Ein del foto og faksimilar. Ingen ryggtittel. Boka er svært slitt i innbindinga, elles i bra stand. Festskrift i høve 200 års markering for dikterens fødsel. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 510041
Budapest 1989. Hungarian News Agency. 4to. 198 s. Boka er gjennomillustrert med foto. Originalt bind. Mangefarga smussomslag med foto, oransje ryggtittel. Boka er som ny. engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 513644
Sverige 1990. Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stor 8vo. 170 (+6) s. Illustrert med mange foto og nokre teikningar. Originalt raudt bind med foto, gul og kvit ryggtittel. Boka er som ny. Sjöhistorisk årbok 1990-1991. svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 513120
Bærum 1976. 4to. 39 (+ 5) s. Illustrert med teikningar og nokre foto. Stifta. Stensilert. Blått omslag. Små bruksspor, elles pent eksemplar. Heftet er laga for bruk i heimstadlære i Bærumskulen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 510046
Oslo 1979. Dreyer. 8vo. 63 s. Illustrert med ei mengd foto og riss. Raudt plastomslag med bilete, beige ryggtittel. Boka er som ny. Originalens tittel: Come riconoscere l'arte rococo. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 510286
Oslo 1938. Lutherstiftelsen. 8vo. 308 (+ 2, + 4 ) s. Mange foto. Originalt raudt lerretsryggbind med beige og bleikraud rygg og beige ryggtittel. Slitt og falma omslag, elles i god stand. Redaktørar for boka er Hans Høeg og Joh. M. Wisløff. Bokas oppgåve ifølge forordet er :» Å gi et samlet billede av Guds rikes store og mangartede gjerning i Norge». Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 510065
Stavanger 1977. Dreyer Bok. Stor 8vo. 120 s. Illustrert med ei mengd svart-kvittfoto. Originalt grått bind med foto, gullfarga ryggtittel. Namnetrekk på tittelbladet. Boka er som ny. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 514743
Ål 1998. Hallingdal historielag. 8vo. 109 (+11) s. Illustrert med nokre svart-kvittfoto. Mørkeraudt bind, gullfarga ryggtittel. Boka er som ny. Innhald: m.a. Bygginga av Bergensbanen gjennom Hallingdal, stølskjerringane, istidene, Amerikas store flyvehelt Karl Ben Eielson, gardsoge og hussoge, nokre livshistorier,.
NOK: 150,00  Boknr: 516508
Norge 1993. Aschehoug. 8vo. 191 s. Illustrert med nokre portrettfoto. Limhefta. Originalt beige omslag, raud rygg med beige ryggtittel. Boka er som ny. Ein antologi med mange forskjellige innslag. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 515062
Enebakk 1977. Utgitt av banken ved en komité. 8vo. 127 s. Illustrert med ein del svart-kvittfoto. Originalt lyseblått bind, gullfarga ryggtittel. Helsing på tittelbladet. Boka er som ny. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 515962
Danmark 2015. Norden. Nordisk Ministerråd. 8vo. 220 s. Limhefta. Originalt lyst omslag med foto. Svart ryggtittel. Boka er som ny. dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 514783
Danmark 1990. Morgenavisen Jyllands-Posten. 8vo. 191 s. Illustrert med nokre foto. Hefta. Originalt kvitt omslag med grøn og svart teikning, svart og grøn ryggtittel. Boka er som ny. «De tolv artikler blev offentliggjort i Morgenavisen Jyllandspostens søndagsudgaver i perioden fra maj til oktober 1990». dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 514023
Kristiania 1921. Det norske arbeiderpartis forlag. 8vo. 110 s. Illustrert med nokre foto. Hefta. Mørkegrått pappomslag med teikning, svart ryggtittel. Slitt omslag, som er teipa. Nokre små plettar, men i bra stand. riksmål.
NOK: 100,00  Boknr: 511571
Norge 1988. Norsk Oversetterforening. Stor 8vo. 90 (+6) s. Illustrert med nokre svart-kvittfoto. Limhefta. Originalt svart og grått omslag, ingen ryggtittel. Heftet er mest som nytt. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 514654
Oslo 1945. Tell forlag. Stor 8vo. 192 s. Illustrert med ei mengd svart-kvittfoto, nokre teikningar og kartskisser. Raudt bind med vignett, gullfarga ryggtittel. Små lesespor, falma bokrygg, elles i svært god stand. Dette er 3. bind i serien Fra norsk natur. bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 517338
København 1979. Lademann Forlagsaktieselskab. 4to. 351 s. Boka er illustrert med mange svart-kvittfoto og faksimilar. Brunt bind, gullfarga ryggtittel. Boka er i svært god stand, mest som ny. Boka kom ut i England i 1976. Tysk udgave: Sigmund Freud: Sein Leben in Bildern und Texten. dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 517695
Tønsberg 1970. Stiftelsen Gamle Tønsberg. 12mo. Tverrformat. 60 s. Illustrert med foto og skisser. Hefta. Originalt mangefarga omslag, med foto. kvit rygg utan ryggtittel. Heftet er som nytt. Dette er hefte nr. 3 i serien Gamle Tønsberg. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 515615
Noreg 1979. Det Norske Samlaget. 8vo. 100 s. Originalt bind. Lyst smussomslag med foto. Litt skade på smussomslaget, elles mest som ny. Boka er ei samling etterlatne tekster utvalde av Halldis Moren Vesaas. nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 514315
Oslo 1947. Det norske lutherske indremisjonsselskap. 8vo. 296 s. Illustrert med nokre foto. Originalt grøn- og gråmarmorert kartonasjebind med svart ryggbind, grå ryggtittel. Boka er i god stand, mest som ny. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 513463
Ghana, udatert. Ghana information services. 12mo. 107 (+1) s. Illustrert med svart-kvittfoto. Pocket. Lysegrått omslag med foto, ingen ryggtittel. Nokre lesespor, stort sett i bra stand. engelsk.
NOK: 80,00  Boknr: 516327
Oslo 1955. Grøndahl & Søns Boktrykkeri. 8vo. 86 s. pag. Illustrert med nokre foto. Hefta. Lysegrått omslag utan ryggtittel. Litt slitt i innbindinga, elles bra eksemplar. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 510183