Oslo 1942. Olaf Norlis Forlag. 8vo. 180 (+1) s, Hefta. Lyst omslag med grøn ryggskrift. I god stand. Anker var ein pioner når det galdt å innføre nynorsk kyrkjemål. Han var grundtvigianar og opplysningsmann, prest og prost og folkehøgskulelærar på Framnes, Voss og Lofthus (Hardanger folkehøgskule, Hordatun). Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 910331
Kvam 2022. Hardangerforlaget. 8vo. 186 s. Rikt illustrert. Blåleg omslag med foto. Svart ryggskrift. Mest som ny. M.a.: Framnes (Prestholmen) før Framnes. Ferja - fjorden og bilen. Handelsstaden Porsmyr blir grunnlagt. Sverre Sverkeeson (1834-19219 - båtbyggjar og bygdedoktar frå Strandebarm. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 911505
Oslo 1956. Det Norske Bibelselskap. 8vo. 29 (+ 1) s. Kvitt stifta hefte. I god stand. Dette hefte inneholder prøveoversettelser av utvalgte avsnitt av Bibelen. De er i det vesentlige utarbeidet etter de prinsipper som Det Norske Bibelselskaps landsstyre har vedtatt osv. - - -) Bokmål Rel 2/6/2022 90 1 219295 Kvifor nynorsk? Tekstar av Knut Markhus, Olav Aukrust, Anders Todal, Gustav Indrebø, E. Berdal, Arne Bergsgård, Halvdan Koht, Knut Eik Næss, Halvor Floden, Vinje Utan år, stad og utgjevar. 12mo. 30 s. Kvitt stifta hefte Nynorsk Språk 2/6/2022 100 1 219296 Rønhovde, Bernhard, Hallvard Framnes Sabotasje mot nynorsken. Fyredrag halde på årsmøtet i Vestlandske mållag 11. april 1953 - Prenta i Dagen" 7. 8. april og i ei rekkje andre blad av Bernh. Rønhovde. H. Framnes: Mållov og tenestemenn.
NOK:   Boknr: 219293
Oslo 1947. Indremisjonssamskipnaden, ved Skulerådet. Stor 8vo. 182 s. Mange ill. Kartonasje med brun sjirtingrygg, med gyllen skrift og stripedekor. Helsing. I god stand. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 91610
Oslo 1947. Indremisjonssamskipnaden, ved Skulerådet. Stor 8vo. 182 s. Rikt Illustrert. Kartonasje med brun sjirtingbindrygg, med gyllen skrift og stripedekor. I god stand. Med minnestykke over dei Framnes-elevane som fall under krigen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 39810
Oslo 1947. Indremisjonssamskipnaden, ved Skulerådet. Stor 8vo. 182 s. Mange historiske bilete. Brun sjirtingsryggbind, med gyllen ryggskrift og stripedekor. Helsing. Nokre gulplettar, elles i god stand. Hardanger. Framnes folkehøgskule. Misjonsskule. Skulehistorie. Indremisjonen. Kinamisjonen. Johannes Brandzæg. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 900087
Norheimsund 1989. 8vo. 48 s. Illustrert. Stifta hefte. Med originalt omslag. Namneetikett på baksida av omslaget. Pent hefte. Rektorhelsing frå Solveig og Per Tjøstheim. Julebrev frå Randi og Alfred Aa. Julehelg - Julegåve; helsing frå Målfrid og Magnus Aase. Oversyn over alle rektorane på Framnes i 100 år, frå 1897 til 1987, med portrettbilete: Johannes Brandtzæg, Halvor Fotland, Hans Sandvoll, Olav Tveit, Rolf Onarheim, Halldor Sandvin, Per Tjøstheim. Elevar 1989-90. Nils Hægeland Svarstad om seg sjølv og om om far sin Hans Svarstad. Hans Sandvoll sitt klassiske stykke om vaktmeister Nils Steinstø: Hev du set Steinstø? (faksimile frå 1936).
NOK: 100,00  Boknr: 11859
Norheimsund 1989. 8vo. 16 s. Illustrert. Stifta hefte. Pent hefte. Påsketanker av Audun Galtung.
NOK: 30,00  Boknr: 11866
Norheimsund 1989. 8vo. 16 s. Rikt illustrert, også i fargar. Stifta hefte. Pent hefte. Litt om leseopplæring i Sør Afrika av Olaug Solheim. Revisjon av lovene for Elevlaget. Nye lover for Framneslag.
NOK: 55,00  Boknr: 11865
Norheimsund 1990. 8vo. 16 s. Illustrert. Stifta hefte. Pent hefte. Framnes i Indremisjonssamskipnaden. Gudsliv, oppseding og utdanning av forkynnar Alfred Hamre.
NOK: 30,00  Boknr: 11868
Norheimsund 1989. 8vo. 16 s. Illustrert. Stifta hefte. Pent hefte. Elevar 1989-90.
NOK: 30,00  Boknr: 11869
Norheimsund 1988. 8vo. 12 s. Illustrert. Stifta hefte. Pent hefte. Takk til lærarar som sluttar Randi og Alfred Aa, Alvhild Kroken, Aage og Aslaug Hushagen. Elevar 1988/89. Randi Aa 70 år.
NOK: 30,00  Boknr: 11867
Norheimsund 1982. 8vo. 40 s. Illustrert, også i fargar. Stifta hefte. Med originalt omslag. Namneetikett. Pent hefte. Kjære Ljosglyttvener av Rut Svarstad Larsen. Frå sitatboka mi av Nils Svarstad. Elevliste 1998/89.
NOK: 100,00  Boknr: 11872
Norheimsund 1987-89. 8vo. 48+48+48 s. Illustrert, også i fargar. Stifta hefte. Med originalt omslag. Namneetikett på baksida av omslag. Pene hefte. Kva vil me med den kristne Folkehøgskolen? - av Halldor Sandvin. Dei siste 15 åra. Jubileumstalen på 90-årsfesten - av Øyvind Haarr. Frå Vaagebu - av Øystein Aadland. Intervju med Alfred Aa. Frå einsemd til fellesskap - fordrag av Hans Olav Tungesvik. Styrarar - Rektorar, historisk oversyn med portrettfoto, frå 1897-1987. "Som far, så son" - av Nils Hægeland Svarstad.
NOK: 300,00  Boknr: 98509
Norheimsund 1996-98. 8vo. 40+40+40 s. Illustrert, også i fargar. Stifta hefte. Med originalt omslag. Namneetikett på baksida av omslag. Pene hefte. Med elevliste 1996/97/98/99. Minneord om Wilhelm Møllerstrøm og Aud Sørheim. Bakstekonekulturen i Vikøy. 100-årsmarkeringa for skulen. "Har du sett Steinstø" - av Hans Sandvoll. Minneord om Astrid Lende - av Nils Hægeland Svarstad. Segltur med S/K Rind. "Korleis var det å veksa opp som "Framnes-unge?" av Rut Svarstad Larsen.
NOK: 300,00  Boknr: 98508
Norheimsund 2000. Framnes kristne vidaregåande skule. 8vo. 40 s. Illustrert, også i fargar. Stifta hefte. Med originalt omslag. Namneetikett på baksida. Pent hefte. Minneord om Brigt Vaage - av Nils Svarstad. Lars Reinlund ny rektor. Kongens fortenestemedalje til Halldor Sandvin.
NOK: 120,00  Boknr: 98511
Norheimsund 1986. 8vo. 16 s. Illustrert. Stifta hefte. Pent hefte. Årsmelding 1985/86 - skriven til Samskipnaden sitt årsmøte. Nynorsk.
NOK: 30,00  Boknr: 11863
Norheimsund 1988. 8vo. 16 s. Illustrert. Stifta hefte. Pent hefte. Framnes og Framnesingar av Magne Hauge, elev 1936-37. Berit Tjøstheim: Mitt Framnesår.
NOK: 30,00  Boknr: 11864
Norheimsund 1987. 8vo. 16 s. Illustrert. Stifta hefte. Pent hefte. Elevar 1987-88.
NOK: 30,00  Boknr: 11861
Voss 1953. Skuleboknemnda åt Studentmållaget i Oslo. 8vo. 104 s. Raudbrun, solbleika sjirtingrygg u. tekst. Helsing. Baksida m. kaffisøl, elles pen.
NOK: 175,00  Boknr: 38953
Bjørgvin. 1954. Stor 8vo. 278 s. Heilsjirting originalbind. Brun rygg. Pen. Teikningar: Esther Lie Hansen. Ein del bilete. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 52054
Bjørgvin 1954. Vestl. måll. Stor 8vo. 278 s. Brunt halvskinn privatbind. Rygg m. gyllen tekst og striper. Nokre bilete. Namnetrekk. pen. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 422878
Bjørgvin 1954. Stor 8vo. 278 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg m. brun tekst. Ein del ill. Svak slitasje. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 67424
Bjørgvin 1954. Stor 8vo. 278 s. Ein del ill. Brunt heilsjirting originalbind. Rygg m. gyllen tekst. Svak slitasje. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 75512
Bjørgvin 1954. Vestlandske Mållag. Stor 8vo. 278 s. Heilsjirting originalbind. Brun rygg. Pen. Ein del bilete. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 412553
Bodø 1984. Stor 8vo. 112 s. Rikt illustrert. Originalbind. Illustrert smussomslag. Kvit rygg med svart skrift. I god stand. Salten. Nordland. M.a.: Skolen i Gildeskål før i tiden. Ungdomslaget "Framhug". Birger Tinan. Storviksangen. Aksel Leirvik. Underjordiske. Jekteskipper Julius Olsen, Framnes.
NOK: 190,00  Boknr: 911586
Bergen 1983. Vestmannalaget... 8vo. 149 s. Mange bilete. Originalbind. Burgunder rygg med gyllen tekst. Dekorert framside. Pen. Framnes, Seljord, Kungälv, Vallekilde, Baptistenes Folkeh.sk. medm. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 75928
Bergen 1983. Vestmannalaget... 8vo. 149 s. Originalbind. Burgunder rygg m. gyllen skrift. Dekorert framside. Mange bilete. Pen. Framnes, Seljord, Kungälv, Vallekilde, Baptistenes Folkeh.sk. m.m. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 421733
Bergen 1983. Vestmannalaget og Norsk Bokreidingslag. Stor 8vo. 149 s. Mange bilete. Originalt burgunder kunstskinnbind med gyllen dekor og ryggtekst. Pen. Framnes, Seljord, Kungälv, Vallekilde, Baptistenes Folkeh.sk. M.m. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 906969
Norheimsund 2002. 8vo. 20 s. Stifta m. originalt omslag. Beige rygg. Ein del fargeill. Namneetikett. Pen. M.a.: Juleandakt, av Arne Sørheim. Skuletur til Tunisia.
NOK: 100,00  Boknr: 909214
Voss 1954. Vestlandske mållag. 8vo. 29 s. Stifta. Grått hefte med svart tittel i svart ramme på framsida. Falma på fram- og baksida. Personleg helsing øvst på framsida. Bokmål og nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 551070
Bergen 1969. Sambåndet. Stor 8vo. 205 s. Ein del ill. Originalbind. Svart og gult smussomslag med kvit ogsvart ryggtekst. I god stand. Om indremisjonshøvdingen, skulestyraren (Framnes Ungdomsskule / folkehøgskule). Predikantan. Nynorsk.
NOK: 240,00  Boknr: 343764
Bergen 1969. Sambåndet. Stor 8vo. 205 s. Illustrert med foto. Grå kunstskinnbind med gyllen ryggskrift. I god stand. Om indremisjonshøvdingen, predikanten og skulestyraren (Framnes Ungdomsskule / folkehøgskule). Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 911181