Det Norske Videnskaps-akadedemi i Oslo  Årbok 1926
Årbok 1926
Forfattar:  Det Norske Videnskaps-akadedemi i Oslo

Oslo 1927. I kommisjon hos Jacob Dybwad. A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S. 8vo. 211 s. Hefta. Grått omslag med lagringsslitasje. Materien er uspretta. Inneheld bla. a. :Goldschmidt, V. M., Om verdens kjemiske sammensetning. Gran, Planktonundersøkelser ved Lofoten i mars-april 1922 - 24. Vegard, Lysemisjon fra gasser i fast form og dens anvendelse på kosmiske fenomener. Bokmål.
#Ess