Oslo 2001. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 251 s. Illustrert med tabellar og grafar. Hefta. Brunt og lilla omslag- Brun rygg med gul og kvit ryggskrift. Mest som ny. Med artiklar V Oddmund Løkengard Hoel, Elisabeth Bakke, Svein Ivar Angell, Ottar Grepstad, Ottar Hellevik, Håvard Teigen, Jan Terje Faarlund, Gunnstein Akselberg, Sylfest Lomheim og Gunnar Skirbekk. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 915323
Bergen 1983. 8vo. 232 s. Hefta. Originalt omslag. Svart rygg utan ryggtittel. Lengre helsing frå forfattaren på tittelsida. Pen. Hovedoppgåve Nordisk Institutt. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 325711
Volda, Juli 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Ill. Hefta. Lyst omslag. Forlagsny. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Heile opplaget blir nummerert og signert av forfattaren. Nynorsk.
NOK: 790,00  Boknr: 905606
Volda, Juli 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Ill. Hefta. Lyst omslag. Forlagsny. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Nummerert og signert 85-94. NB! avgrensa opplag!. Nynorsk.
NOK: 790,00  Boknr: 906767
Volda 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Illustrert. Hefta. Lyst omslag med svart og raudbrunt ryggtittel. Forlagsnytt eksemplar (ikkje signert eller nummerert). NB! Berre nokre få eksemplar til sals. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Nynorsk.
NOK: 450,00  Boknr: 909490
Volda 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Illustrert. Hefta. Lyst omslag med svart og raudbrunt ryggtittel. Forlagsnytt eksemplar (ikkje signert eller nummerert). NB! Berre nokre få eksemplar til sals. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Nynorsk.
NOK: 450,00  Boknr: 910755
Oslo 2022. Samlaget. 8vo. 369 s. Originalbind. Lyst smussomslag med svart og raud ryggtekst. Forlagsstjerne i botnsnitet, elles mest som ny. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 906415
Volda 2023. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 104 s. Illustrert med foto og faksimilar. Besj pappomslag med raudbrun og svart ryggtekst. Forlagsnytt eksemplar. NB! Signert og nummererte eksemplar, berre få eksemplar til sals. Eksklusiv nynorsk julegåve!. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 915471
Volda 2023. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 104 s. Illustrert med foto og faksimilar. Besj pappomslag med raudbrun og svart ryggtekst. Forlagsnytt eksemplar. NB! Signert og nummererte eksemplar, berre få eksemplar til sals. Eksklusiv nynorsk julegåve!. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 915472
Volda 2023. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 104 s. Illustrert med foto og faksimilar. Besj pappomslag med raudbrun og svart ryggtekst. Forlagsnytt eksemplar. NB! Signert. Nummerer eksemplar nr. 29 av 70 nummererte eksemplar. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 915783
Oslo 2002. Samlaget. 8vo. 576 s. Originalbind. Smussomslag. Blå rygg m. kvit tekst i mørkt felt. Mange ill. Helsing. Noko smuss på omslaget, elles pen. Dedikasjon: "Til… med takk for at du er så lett å be! Ivar Aasen-tunet, 28.3.2002 Ottar". Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 86162
Oslo 1998. Norsk Forum. 4to. 377 s. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg m. svart tekst. Namnetrekk. Litt slitasje. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 81840
Volda 2021. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 243 s. Hefta Illustrert lyst omslag med blå ryggtittel. Ny frå forlaget!. Boka viser kva partia meiner om språkpolitikk dei neste fire åra og dokumenterer korleis partia har skifta meining over tid. Nynorsk.
NOK: 349,00  Boknr: 900662
Volda 2021. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 243 s. Hefta Illustrert lyst omslag med blå ryggtittel. Nær som ny. Boka viser kva partia meiner om språkpolitikk dei neste fire åra og dokumenterer korleis partia har skifta meining over tid. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 914754
Oslo 1988. Samlaget. 8vo. 314 s. Hefta m. originalt omslag. Lyseblå rygg m. dekorstriper og svart/blå tekst. Ulesen. Pen. Nynorsk.
NOK: 190,00  Boknr: 84923
Volda 2020. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 729 (+ 1) s. Hefta. Kvit rygg m. blå tekst og blå stripar øvst og nedst. Ny frå forlaget. Tala som overraskar. Reknestykka ingen før har gjort. Dokumenta om korleis norsk språkpolitikk blei bygd opp nedanfrå. Forteljinga om ei modernisering som gjekk frå bygd til by. Ein statusrapport som veg tungt. Hovudtekst på nynorsk. Lover, forskrifter og vedtak attgjeve på bokmål, Eit kapittel på engelsk. NB: INTRODUKSJONSPRIS FØR 10. NOVEMBER!.
NOK: 790,00  Boknr: 96260
Volda 2020. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 729 (+ 1) s. Hefta. Kvit rygg m. blå tekst og blå stripar øvst og nedst. Ny frå forlaget. Tala som overraskar. Reknestykka ingen før har gjort. Dokumenta om korleis norsk språkpolitikk blei bygd opp nedanfrå. Forteljinga om ei modernisering som gjekk frå bygd til by. Ein statusrapport som veg tungt. Hovudtekst på nynorsk. Lover, forskrifter og vedtak attgjeve på bokmål, Eit kapittel på engelsk. Nynorsk.
NOK: 890,00  Boknr: 97507
Volda 2020. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 729 (+ 1) s. Illustrert med grafar og tabellar. Hefta. Lyst omslag med blå ryggtekst. I god stand. Nynorsk.
NOK: 350,00  Boknr: 915899
Volda 2020. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 729 (+ 1) s. + minnepenn m. e-bok. Hefta. Kvit rygg m. blå tekst og blå stripar øvst og nedst. Ny frå forlaget. Tala som overraskar. Reknestykka ingen før har gjort. Dokumenta om korleis norsk språkpolitikk blei bygd opp nedanfrå. Forteljinga om ei modernisering som gjekk frå bygd til by. Ein statusrapport som veg tungt. Hovudtekst på nynorsk. Lover, forskrifter og vedtak attgjeve på bokmål, Eit kapittel på engelsk. Nynorsk.
NOK: 2 490,00  Boknr: 96632
Volda 2020. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 729 (+ 1) s. + minnepenn m. e-bok. Hefta. Kvit rygg m. blå tekst og blå stripar øvst og nedst. Ny frå forlaget. Tala som overraskar. Reknestykka ingen før har gjort. Dokumenta om korleis norsk språkpolitikk blei bygd opp nedanfrå. Forteljinga om ei modernisering som gjekk frå bygd til by. Ein statusrapport som veg tungt. Hovudtekst på nynorsk. Lover, forskrifter og vedtak attgjeve på bokmål, Eit kapittel på engelsk. Nynorsk.
NOK: 2 490,00  Boknr: 97508
Volda 2020. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 729 (+ 1) s. + minnepenn m. e-bok. Hefta. Kvit rygg m. blå tekst og blå stripar øvst og nedst. Ny frå forlaget. Tala som overraskar. Reknestykka ingen før har gjort. Dokumenta om korleis norsk språkpolitikk blei bygd opp nedanfrå. Forteljinga om ei modernisering som gjekk frå bygd til by. Ein statusrapport som veg tungt. Hovudtekst på nynorsk. Lover, forskrifter og vedtak attgjeve på bokmål, Eit kapittel på engelsk. Nynorsk.
NOK: 5 490,00  Boknr: 97509
Oslo 2013. Samlaget. 8vo. 403 s. Originalt ryggtekstilbind. Raud rygg med sølvfarga ryggtittel. Namn og merknad på forsatsen, elles i god stand. Nynorsk.
NOK: 400,00  Boknr: 905208
Oslo 2013. Syn og Segn. Spesialutgåve i høve 60-årsdagen til Ottar Grepstad. Illustrert. Omslagsteikning av Steffen Kverneland. Stor 8vo. 96 s. Hefte. Som nytt. Med tekstar av m.a.: Jan H. Landro, Magni Øvrebotn, Ruth Lillegraven. Andreas Hompland, Anders Aschim, Are Kalvø, Einar Økland, Tove Bull, Jon Fosse, Eli Bjørhusdal, Sverre Tusvik og Arne-Ivar Kjerland. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 98939
Oslo 2013. Syn og Segn. Spesialutgåve i høve 60-årsdagen til Ottar Grepstad. Illustrert. Omslagsteikning av Steffen Kverneland. Stor 8vo. 96 s. Hefte. Som nytt. Med tekstar av m.a.: Jan H. Landro, Magni Øvrebotn, Ruth Lillegraven. Andreas Hompland, Anders Aschim, Are Kalvø, Einar Økland, Tove Bull, Jon Fosse, Eli Bjørhusdal, Sverre Tusvik og Arne-Ivar Kjerland. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 99194
Oslo 2006. Samlaget. Brei 8vo. 317 s. Rikt ill., mykje i fargar. Originalbind. Smussomslag. Kvit rygg m. grøn/svart tekst. Pen. Nynorsk.
NOK: 230,00  Boknr: 93954
Oslo 2006. Samlaget. Stor 8vo. 317 (+ 1 + 2) s. Originalbind. Kvitt vareomslag med grøn/svart ryggtittel. Illustrert. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 230,00  Boknr: 203225
Oslo 1997. Samlaget. Stor 8vo. 277 s. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Kvit rygg m. svart tekst. Stempel. Produksjonsfeil, sprekk i indre fals framme, elles i god stand. Berge Furre 60 år. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 95522
Oslo 2002. Det Norske Samlaget. 8vo. 84 (+3, +1 blank) s. Litt illustrert. Limfrest. Lys beige med lilla og svart ryggtittel. Svart forlagsmerke nedst. Tre av arka i boka har ein brett øvst. Eit avisutklipp ligg ved. Pen. Forfattarar: Valgerd Svarstad Haugland, Brit Bildøen, Jon Fosse, Ottar Grepstad, Bjørn Smith-Simonsen, Ragnar Hovland og Einar Økland. Audun Heskestad (f. 1942) var forlagssjef i Det Norske Samlaget frå 1980. Han var imot festskrift og klaffar i bøkene frå Samlaget. Dette festskriftet er difor trykt med eksternt finansierte klaffar. Både nynorsk og bokmål tekst i boka.
NOK: 90,00  Boknr: 551140
Norge 1989. Kritikkjournalen. 4to. 145 s. Illustrert med nokre faksimilar og teikningar. Hefta. Mørkt omslag med foto, svart ryggtittel. Namnetrekk på første sida. Nokre lesespor, eit par sider er teipa. I bra stand elles. Av innhaldet kan nemnast meldingar om til dømes Eva Jensen, Idar Lind, Einar Økland. Hanne Aga, Kjartan Fløgstad, Ottar Grepstad, Jon Hellesnes, Øglænd/Enger.
NOK: 150,00  Boknr: 516898
Oslo 1981. Aschehoug. 8vo. 231 (+1) s. Originalbind m. smussomslag. Namnetrekk på forsatsen. I generelt god stand. Noveller av Aase Foss Abrahamsen, Rune Belsvik, Ottar Grepstad, Sigbjørn Heie, Jan Kjærstad m.fl. Forord av Simen Skjønsberg. Idar Stegane. Halldis Moren Vesaas.
NOK: 120,00  Boknr: 97753