Oslo 2002. Emilia Forlag. 8vo. 258 s. Illustrert med ei skissa av Sverre Fehn. Hefta. Kvit omslag med svart og blå ryggtekst. Mest som ny. Med artiklar/tekstar av: Kjell Venås, Anders Hovden, Anna Gaarder, Johannes Gjerdåker, Ivar Aasen, John Ole Askedal, Dag Gundersen, Einar Lundeby, Otto Hageberg, Rolf Vige, Hans Holstad, Magne Myhren, Helge Nordahl, Asbjørn, Aarnes, Sverre Fehn.
NOK: 225,00  Boknr: 99919
Oslo 2006. Gyldendal Akademisk. 8vo. 322 (+ 1 + 1) s. Originalbind. Vareomslag med grå rygg og svart skrift. Som ny. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 220731
263 s. Hefta. Restar av prislapp på framsida. Namnetrekk på tittelsida. Pen. 3. utgåva. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 311550
Oslo 1994. Norsk undervisningsforlag/Aschehoug. 8vo. 448 s. Illustrert med nokre foto og faksimilar. Plastbind med omslagsbilete av Harald Sohlberg, svart ryggtittel. Svært pen bok, som ny. Boka er eit læreverk i norsk. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 510993
Oslo 1979. Samlaget. Orionbøkene. Pocket. 240 (+ 1 + 6) s. Oransje rygg med svart skrift. Ørlite bleika rygg, elles i god stand. Med kommentarar av Otto Hageberg, Edvard Hoem, Sidsel Mørck, Kristian Grøndahl og Klaus Hagerup. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 219583
Oslo 1979. Det Norske Samlaget. Orion-bøkene. Liten 8vo. 240 (+1, +1 blank, +4, +1 blank, +1) s. Hefta. Oransje med svart ryggtittel og svart og oransje seriemerke nedst. Ein brett i omslaget på framsida. I generelt god stand. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 552497
Oslo 1979. Samlaget. Liten 8vo. 238 (+ 8) s. Hefta. Oransje rygg med svart tekst. Framstår som ulesen. Pen. Orion-bøkene 226. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 908745
Oslo 1971. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 8 s. Stifta. Kvitt hefte. Falma langs kantane på framsida. Pent. Nynorsk.
NOK: 50,00  Boknr: 527444
Oslo 1980. Samlaget Orionbøkene. Pocketformat. 258 s. Grøn rygg med svart skrift. Forlagstempel. Forlagsnytt eksemplar. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 345138
Oslo 1980. Samlaget Orionbøkene. Pocketformat. 258 s. Grøn rygg med svart skrift. I god stand. Helsing frå forfattaren. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 213367
Oslo 1980. Samlaget. Liten 8vo. 257 (+ 1) s. Hefta. Lysegrøn rygg med svart tekst. Framstår som ulesen. Pen. Orion-bøkene 241. Nynorsk.
NOK: 230,00  Boknr: 908744
Oslo 1983. DnB. Smal, stor 8vo. 107 s. Originalbind. Lyseblå rygg m. svart tekst. Litt slitasje. Wergeland. Moren Vesaas. Runeberg. Olav H. Hauge.
NOK: 120,00  Boknr: 87102
Oslo 1983. DnB. Smal, stor 8vo. 107 s. Ein del ill. Originalbind. Gråaktig rygg m. svart tekst. Namnetrekk. Pen. Begge målformer.
NOK: 120,00  Boknr: 37703
Noreg 1983. Den norske Bokklubben. 8vo. 106 (+6) s. Illustrert med nokre teikningar. Originalt grått bind, svart ryggtittel. Boka er som ny. I serien Bokklubbens lyrikkvenner. nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 513834
Oslo 1994. Landslaget for norskundervisning (LNU) og Cappelen. 8vo. 272 (+1) s. Limhefta. Lysegul og blå med blå og lysegul ryggtittel. Namn på tidlegare eigar på innsida av omslaget framme. Lesestriper i ryggen og bruksspor på fram- og baksida. Pen. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 524233
Oslo 1994. Landslaget for norskundervisning (LNU) og Cappelen. 8vo. 272 (+1, +1 blank) s. Hefta. Lysegul og blå med blå og lysegul ryggtittel og eit svart merke nedst. Bruksspor på fram- og baksida. I god stand. LNU er forkorting for Landslaget for norskundervisning. Dei arbeider for best moglege rammer for norskundervisninga til gagn for lærarar, elevar, skule og samfunn. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 552383
Oslo 1994. Landslaget for norskundervisning (LNU) og J. W. Cappelens Forlag. 8vo. 227 (+ 1) s. Hefta. Blå og kvit rygg og skrift. Svak lesestripe, elles i god stand. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 215672
Oslo 1965-73. 8vo. Svart ringperm m. stifta artiklar. Rygg m. kvit etikett m. topptekst "Minerva Referarperm". Frå perioden 1965-1973. Særprent frå Norsk Litterær årbok o.a. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 85290
Oslo 1973. 8vo. 12 s. Stifta. Kvitt omslag. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 324914
Oslo 1973. Univ.forl. 8vo. 192 s. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg m. svart tekst. Pen. To gruppearbeid av danske studentar. Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 69828
Oslo 1988. Stor 8vo. 303 s. Originalbind. Grønaktig rygg. Som ny. Ein del bilete, mest i fargar. Begge målformer.
NOK: 150,00  Boknr: 415581
Norge 1963. Studentenes litterære tidsskrift. 8vo. 32 s. Stifta. Grønt og gult omslag. LI god stand.
NOK: 140,00  Boknr: 84559
Norge 1963. Studentenes litterære tidsskrift. 8vo. 32 s. Stifta. Grønt og gult omslag. Litt slitt i innbindinga, elles ganske bra eksemplar.
NOK: 140,00  Boknr: 511881
Oslo 1963. Universitetet i Oslo. Stor 8vo. 32 s. Litt illustrert. Stifta. Grønt og beige med grøn tekst og beigeillustrasjonar på framsida. Litt slitasje i falsen. Pent hefte. Tidsskriftet Profil var eit reint litterært tidsskrift. Det var ei fortsetjing og utviding av "Filologen" som er og var tidsskriftet for Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. Forfattarar: Oddvar Rakeng, Otto Hageberg, Ola Jonsmoen, Stein Mehren og Sonja Vibeche Robøle. Elles: Om film og filmkritikk, filmkronikk, litterære notater og presentasjonar.
NOK: 150,00  Boknr: 527449
Oslo utan år. Studenter ved Universitetet i Oslo. Stor 8vo. 26 (+2 blanke) s. Stifta. Lyseblått hefte med svart tekst og svart/kvit-teikning på framsida. Falma og litt smuss på fram- og baksida. Litt smuss nedst på nokre av sidene. 18. årgangen må vere frå år 1960. Tidsskriftet Profil var eit reint litterært tidsskrift. Det var ei fortsetjing og utviding av "Filologen" som er og var tidsskriftet for Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. Forfattarar: Kai Friis-Møller, Guri Vesaas, Otto Hageberg, Tore Martin Nilssen, Bjørn Nilsen, Kay-Olav Winther, Ketil Gjessing og Andreas Skartveit.
NOK: 150,00  Boknr: 527447
Danmark 1979. Frisø. 8vo.29 (+3) s. Stifta. Originalt kvitt omslag med foto. Dedikasjon på smusstittelbladet: «Sommeren 1979. Til Otto Hageberg, med tak for interessant særtryk og med mange venlige hilsener. Johs. Væth». Heftet er i svært god stand, mest som nytt. dansk.
NOK: 60,00  Boknr: 514334