Bache-Wiig, Harald. Unn Røyneland. Gunnar Sivertsen.Arne Torp  Nor skrift. Seksjon for nordisk språk og litteratur. Arbeidsdkrift for nordisk språk og litteratur. Nr. 94/1997
Nor skrift. Seksjon for nordisk språk og litteratur. Arbeidsdkrift for nordisk språk og litteratur. Nr. 94/1997
Forfattar:  Bache-Wiig, Harald. Unn Røyneland. Gunnar Sivertsen.Arne Torp

Oslo. 1997. Universitetet i Oslo .Hefta. Kvit papp. som ny. Bokmål.
#Litteratur