Bache-Wiig, Harald  Med lik i lasten? Subjekt og modernitet i Jonas Lies romanunivers
Med lik i lasten? Subjekt og modernitet i Jonas Lies romanunivers
Forfattar:  Bache-Wiig, Harald

Oslo 2007. Novus Forlag. 8vo. 338 s. Limfrest. Illustrert, mørk rygg med kvit og lysegul ryggtittel. Som ny. Harald Bache-Wiig er professor i nordisk litteraturvitskap. Vi får innblikk i Jonas Lies kunnskap om dei mørke skuggane som også framskritt kan kaste framfor seg, til dømes einsemd. Bokmål.
#Forf