Norheimsund 1970. Stor 8vo. 48 s. Stifta hefte. Lysegrønt typografisk omslag. I god stand. Register. Hardanger Historielags tilleggsskrift nr. 16. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 916055
Seld
Utne 2022. Historielaget. 8vo. 201 s. + Bolk med informasjon og lysingar. Rikt illustrert. Lyst pappbind med svartryggskrift. I god stand. M.a. Bygdefestar i Hardanger. Arkitekt Jess sine tre mest særmerkte hotell i Hardanger. Eide [Granvin] som gamal gjestgjevarstad og handelsstad. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 910229
Utne 2022. Historielaget. 8vo. 201 s. + Bolk med informasjon og lysingar. Rikt illustrert. Lyst pappbind med svartryggskrift. Mest som ny. M.a. Bygdefestar i Hardanger. Arkitekt Jess sine tre mest særmerkte hotell i Hardanger. Eide [Granvin] som gamal gjestgjevarstad og handelsstad. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 912325
Hardanger Historielag 2015. Stor 8vo. 190 paginerte sider, rikt illustrert + årsmelding + bolk med lysingar. Originalt lyst kartonasjebind med svart ryggtittel. Ny. M.a. Gardsnamn i Hardanger, Strilekrigen og hardingbøndene. Nynorsk.
NOK: 290,00  Boknr: 345421
Hardanger 2023. Historielaget. Stor 8vo. 205 paginerte sider, rikt illustrert + årsmelding + bolk med lysingar. Originalt lyst kartonasjebind med svart ryggtittel. Ny. M.a. Geirr Tvett og spelemenn i Hardanger - av Reidar Storaas. Ferjereiser - ein del av kvardagen i Hardanger - av Heidi Richardson. Arkitekt og byggmeister Anders Olavsson Steine (1862-1901) - av Edvard Faleide. Nynorsk.
NOK: 310,00  Boknr: 915468
Utne 1987. Hardanger historielag. Stor 8vo. 112 s. Illustrert med foto, kart og faksimilar. Hefta Originalt lyst omslag med svart ryggtittel. I god stand. M.a. Folki på Tveito i Ulvik. Postkort frå Hardanger gjennom 100 år. Ivar Mortenson i Hardanger. Industristad som oppvekstplass [Ålvik]. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 88098
Utne 1989. Hardanger historielag. 8vo. 112 s. Illustrert med foto. Hefta Originalt lyst omslag med svart ryggtittel. Pent. M.a.: Taggarplaga på bygdene. Innføring av landsmål i skulane. Minner frå barndom og ungdom i Osa, Ulvik av Kristian Kleven. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 88100
Utne 1981. Stor 8vo. Paginert 209-333 s. Illustrert med foto, kart og faksimilar. Hefta Originalt lyst omslag med svart ryggtittel. Stempel. Pent. M.a.: Bodil Cappelen; Sigurd E. Undeland til minne. Då Collin Archer gjesta Hardanger i 1865. Spelemannen Per Gunnarson Heradstveit. Kor ein bryggjar hardangerøl. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 88096
Norheimsund 1977. Hardanger Historielag. Stor 8vo. Paginert: 257-368. Ein del ill. Hefta. Lyst typografisk omslag. Pen. M.a.: Husmannsminne frå Ulvik. Raudhellerhytta. Knut Hamsun i Hardanger. Dyrevernslaga i Kvam og Jondal. Soldatbrev frå 1811. Nynorsk.
NOK: 175,00  Boknr: 905039
Øystese 1978. Hardanger Historielag. Stor 8vo. Paginert 369-47Ein del ill. Hefta. 9. Hefta. Lyst typografisk omslag. I god stand. M.a. Marcus Scnabel - lokalhistorisk pioner og kjeldesamlar. Frå det gamle Tyssedal. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 905040
Øystese 1979. Hardanger Historielag. 8vo. Paginert 1-158. Hefta. Originalt gult typografisk omslag. Pent. Magne Velure: Olav Kolltveit (1894-1979). Aurdal i Ulvik. Eldre handverkarar i Odda. Husmannsminne frå Ulvik. Nynorsk.
NOK: 175,00  Boknr: 905041
Norheimsund 1921. Hardanger Historielag. Stor 8vo. 43 s. Hefta m. originalt omslag. Brun rygg m. u. tekst. Pen. Frå Jondal. Bokmål.
NOK: 225,00  Boknr: 88856
Norheimsund 1927. Stor 8vo. 48 s. Hefta. Originalt grått omslag. Ørliten gjennomgåande feittflekk, elles i god stand. Kong Haakon Haakonson si ætt i Hardanger og paa Tolga i Ryfylke. Hans Chrisopher Glahn. Odelsretssak paa Norheim 1648-51.
NOK: 275,00  Boknr: 82426
Norheimsund 1931. Stor 8vo. 72 s. Hefta. Gråleg omslag med handskriven ryggtittel. Materien ligg laus i omslaget. To små gjennomgåande fuktmerke frå kaffi eller liknande. Elles i god stand. M.a. Jørgen og Peder Paaske i Ulvik. Fresvikslegten. Segn frå Krossdalen i Jondal. Bygdevegtere i Hardanger. Martin Kongsfrende. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 902378
Norheimsund 1931. Stor 8vo. 72 s. Hefta. Gråleg typografisk omslag Utan ryggtittel. I god stand. M.a. Jørgen og Peder Paaske i Ulvik. Fresvikslegten. Segn frå Krossdalen i Jondal. Bygdevegtere i Hardanger. Martin Kongsfrende. Brattabø-kongen (Birger Laren Brattebø).
NOK: 250,00  Boknr: 905643
Norheimsund 1933. Stor 8vo. 64 s. Hefta. Rosa omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Eigedomstretta um Dragsholmen i Tørvikbygi. Norheimsætti 1250-1600. Ei ulukkeleg brurferd i Hardanger i 1788 [Espe-bryllaupet]. Nynorsk.
NOK: 230,00  Boknr: 902374
Seld
Norheimsund 1934. Stor 8vo. 104 s. Hefta. Blågrått typografisk omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Segn og soge fraa Hordaland. Skogen og trelasthandelen i Strandebarm 1550-1700. Hovedvegen fraa Hardanger til Voss. Lensmennene i Gravens skipreide. “Tjuvaholmen”. Skjemtevers og barnesullar. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 902382
Norheimsund 1935. Stor 8vo. 94 s. Hefta. Rosa typografisk omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Innhaldslista for “Hardanger” med tillegg 1908-1935 ved Nils Skår. Gamle granna og grendaplikter. Skog-, sagbruk- og trelastutferdsla i Jondal. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 902381
Norheimsund 1936. Stor 8vo. 94 s. Hefta. Blågrønt typografisk omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Døypenamn og namnetradisjon i Hardanger. Absalon Pedersen (Beyer). Gamle eksisplassar i Hardanger. Ænes- Heradstveit. Doktor Nils Qvale. Ordtøkje og talemål. Minneskrift om Niels Hertzberg. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 902380
Norheimsund 1937. Stor 8vo. 119 s. Nokre tabellar. Hefta. Grønleg typografisk omslag utan ryggtittel. I god stand. M.a.: Kleberstein gruvorne i Sørfjorden. Det fyrste maalstrev i Hardanger [1866 [møte på Jaunsens hotell i Granvin, 28. september], 1868. Unger og Ross m.m.]. Ei skredeulukke i Kvam for 300 år sidan. Innbrotet i Straumastein. Tidlige utvandrere frå Hardanger. Segner om kaptein Jørgen Nordby [Den fyrste ordføraren i Granvin]. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 916051
Norheimsund 1939. Stor 8vo. 128 + (2) s. Hefta. Lyst omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Oddmund Sjurson Sexe og edruskapsarbeidet hans. Herborg Endresdotter Litlatun. Folkehøgskulen i Hardanger. Ein mislukka “Amerikatur” i 1830-aara. Ulukkeshende som kravde mannaliv i Kvam 1700 – 1900, Parykkmakaran som var borte paa Hardangervidda. Svartaboki på Drage. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 902373
Norheimsund 1946. Stor 8vo. 124 + IX s. Hefta. Lyst omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Thomas Nordlending på Jåstad. Oddmund Urheim. Brattabø-Ingebjørg på Hovland. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 902372
Norheimsund 1949. Hardanger Historielag. Stor 8vo. Paginert: 109-220. Illustrert med toto. Hefta. Lyst raudleg omslag utan ryggtekst. Ryggen er teipa, elles i generelt god stand. M.a.: Sylfest Garatun. Bygdefotografen Jon Edna. Borgaren Daniel Alfsen. Gards- og stadnamn i Oddapollen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 916063
Norheimsund 1950. Hardanger Historielag. Stor 8vo. Paginert: 221-348. Illustrert med toto. Hefta. Lyst grønleg typografisk omslag. Fuktmerkt på dei første materiesidene, elles i grei stand. M.a.: Avtaksbrev frå Øvre Spildo i 1654. Rike-Trond. Mjårovesaki. Hardanger heidrar sokneprest O. Olafsen. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 916062
Seld
Norheimsund 1952. Stor 8vo. Paginert 469-612, + innhaldslista for heile Band I. Hefta. Gråleg typografisk omslag Utan ryggtittel. Pent. M.a. Krossar og krossnamn - katolske mellomalderminne. Horg og kross på Aksnes. Humanisten og historikaren Olafsen. Gamle Amerikabrev. Spelemannen Per Bulken. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 905647
Norheimsund 1953. Stor 8vo. 128 s. Hefta. Gult typografisk omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Gjestgjevara i Eidfjord. Den gamle riksvegen over Hildalsberget. Fargeriet i Bruosen. Bjørnstjerne Bjørnson møter Bondekulturen på ny [Lofthuis 1903]. Innflytte hardingar i Fitjar. Fjellnamn i Hardanger. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 905473
Seld
Norheimsund 1955. Stor 8vo. Paginert 257 - 392. Hefta. Gult typografisk omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Kars Jonson Hauso. Emigrantbrev. Didrik Handagards mor, Brita Morangsnes. I folkehøgskulens barndom (Ullensvang Folkehøiskole). Namn langs den gamle Haukelivegen går i gløyme. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 902383
Norheimsund 1955. Stor 8vo. Paginert 257 - 392. Hefta. Gult typografisk omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Kars Jonson Hauso. Emigrantbrev. Didrik Handagards mor, Brita Morangsnes. I folkehøgskulens barndom (Ullensvang Folkehøiskole). Namn langs den gamle Haukelivegen går i gløyme. Nynorsk.
NOK: 225,00  Boknr: 905474
Norheimsund 1956. Stor 8vo. Paginert 393 - 512. Hefta. Gråblått typografisk omslag utan ryggtittel. Lita fuktrand i materien nede til venstre og lit sår nedst i ryggen, elles i grei stand. M.a. Frå Grovi i eldre tid VII. Brattabøslekta på Bleie. Kapellgardane Helleland og Sandvik. Smørsundkjerringi. Spelemannen Kristen Tyssedal. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 916054
Norheimsund 1956. Stor 8vo. Paginert 393 - 512. Hefta. Gråblått typografisk omslag utan ryggtittel. Ørlite rust kring stiftane, elles pen. M.a. Frå Grovi i eldre tid VII. Brattabøslekta på Bleie. Kapellgardane Helleland og Sandvik. Smørsundkjerringi. Spelemannen Kristen Tyssedal. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 905476
Norheimsund 1957. Stor 8vo. Paginert 513 - 640. Hefta. Illustrert med nokre bilete. Lysegrønt typografisk omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Litt om fruktsortane som fotograf K. Knudsen prøvde på Tokheim - av Bjarne Ljones. Eventyrforteljaren Blind-Anna. Festspelaren Svein Lutro. Rytterhuset på Mønsgarden. Per Sivle-tradisjon i Hardanger. Nynorsk.
NOK: 225,00  Boknr: 905477
Norheimsund 1958. Stor 8vo. 144 s. Hefta. Illustrert med nokre bilete. Raudleg typografisk omslag utan ryggtittel. Pen. M.a. Åstelleberget. Frå folkehøgskulens barndom. Ingebjørg Skogasel. Marcus Schbnabel og ætta hans. Jarand Larsson Brattespe. Den fyrste bokhandelen i Hardanger [Torgeir Utne, på Utne]. Sekse skoglag. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 905478
Norheimsund 1959. Stor 8vo. Paginert 145-304 s. Hefta. Gult typografisk omslag utan ryggtittel. Svakt fuktran nedst i materien, elles i god stand. M.a.: Stadnamn på Aga. Gapestokken. Norsk-amerikanske brev frå 1850-60-åri. Knut Robberstad: Den gamle gildeskipnaden og dei gamle gilde-vedtektene. Bjørnesogor og bjørneskyttarar. Istransport frå Bleie. Minne frå ei Kongsberg-ferd 1882. Eit underleg fiske i Ulvik. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 916041
Norheimsund 1959. Stor 8vo. 304 s. Hefta. Lysegrønt typografisk omslag utan ryggtittel. Ørlite falma i ryggen elles pen. M.a.: Stadnamn på Aga. Norsk-amerikanske brev frå 1850-60-åri. Knut Robberstad: Den gamle gildeskipnaden og dei gamle gilde-vedtektene. Bjørnesogor og bjørneskyttarar. Istransport frå Bleie. Minne frå ei Kongsberg-ferd 1882. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 905610
Norheimsund 1960. Stor 8vo. Paginert 305-448. Hefta. Lysegrått typografisk omslag utan ryggtittel. Pent. M.a. Bernt Th, Anker 7. mars 1867 - 21. august 1943 av folkehøgskulestyrar Bjarne Slapgard. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 905611
Norheimsund 1961. Stor 8vo. Paginert 449-558. Hefta. Blågrått typografisk omslag utan ryggtittel. I god stand. M.a.: Nils Hertzbergs forfattarskap. Frå Johann Arndt til Jens Tvedt av Olav Kolltveit, Kinsarvik sokneselskap og Hauso lesessamlag. Premierte hardingar i Det nyttige Selskap 1776-1813. Utgravingar i Kinsarvik. Hardanger Folkemuseum 50 år. Kinsarvik og kyrkja Kinsarvik. Nynorsk.
NOK: 175,00  Boknr: 905612
Norheimsund 1962. Stor 8vo. Paginert 1-144. Illustrert med foto. Hefta. Lysegrønt typografisk omslag utan ryggtittel. I god stand. M.a.: Stamtavle for Grey-.Hjortaas og Lawsonættene. Om leigekyr og leigesoldatar. Hardangerfelor og felemakarar. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 916046
Seld
Norheimsund 1963. Stor 8vo. Paginert 145-240. Illustrert med foto. Hefta. Gråblått typografisk omslag utan ryggtittel. Pent. M.a. Då Henrich Steffens var på Aga. Bård Kolltveit: Dampskip og dampskipsferdsle i Hardanger 1854-1869.Klokkar Brynjel Spildes minneord over prost Paul Schnabel 1792. Sogemannen osmund Sekse. Rike Torstein og Torstein på Bjørke. Om Hesthamar Skrivargard. Nynorsk.
NOK: 240,00  Boknr: 916045
Norheimsund 1964. Stor 8vo. Paginert 241-336. Illustrert med foto. Hefta. Gråblått typografisk omslag utan ryggtittel. PI god stand. M.a. Edvard Grieg og J. A. B. Christie, eit brevskifte. Minneord om Jon Mannsåker. Kvernbruket i Granvin i eldre tid. Augestad og Pusteslekta. Nils Korens minne. Halldor O. Opedal: Osen i Ullensvang. Ivar Blix: Kyrkjenøkkelen frå Eidfjord kyrkja. Nynorsk.
NOK: 225,00  Boknr: 916044
Norheimsund 1964. Stor 8vo. Paginert 241-336. Illustrert med foto. Hefta. Gråblått typografisk omslag utan ryggtittel. Pent. M.a. Edvard Grieg og J. A. B. Christie, eit brevskifte. Minneord om Jon Mannsåker. Kvernbruet i Granvin i eldre tid. Augestad og Pusteslekta. Nils Korens minne. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 905615
Norheimsund 1965. Stor 8vo. Paginert 337-512. Illustrert med foto. Hefta. Rosa typografisk omslag utan ryggtittel. I god stand. M.a. Fotograf K. Knudsen. Privatskulen på Steine i 1720-åra. Utposten Reinsnos. Då slåmaskina kom til Kvam. Kincks Hardanger. Tamreinhaldet på Seljestadfjellet. Fartytypar, bygging og bruk i Indre Hardanger. Hardangerjakta "Zippora's havari på Folda. Nynorsk.
NOK: 225,00  Boknr: 916043
Norheimsund 1965. Stor 8vo. Paginert 337-512. Illustrert med foto. Hefta. Rosa typografisk omslag utan ryggtittel. Pent. M.a. Fotograf K. Knudsen. Privatskulen på Steine i 1720-åra. Utposten Reinsnos. Då slåmaskina kom til Kvam. Kincks Hardanger. Tamreinhaldet på Seljestadfjellet. Arttypar, bygging og bruk i Indre Hardanger. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 905616
Norheimsund 1966. Stor 8vo. Paginert 513-638. Illustrert med foto. Hefta. Gult typografisk omslag utan ryggtittel. I god stand. M.a. Brun Heins og klokkargarden Måkestad. Heimbygdi - Eidfjord 1885-1900. Foreiningstiltak i Kinsarvik 1849-74. Gullgravarliv i Alaska [ca. 1896]. Berhard Greve 1886-1962. Åmund Knutson Bu (Jordamann, oppfinnar, samlar, ættagranskar).Frå okkupasjonstida - Sokneprest Ola Sande. Då Anna Jonsdotter fraus i hel på Seljestadfjellet. Bård Kolltveit: Dampskip og dampskipsferdsle i Hardanger 1854-69. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 916042
Seld
Norheimsund 1966. Stor 8vo. Paginert 513-638. Illustrert med foto. Hefta. Gult typografisk omslag utan ryggtittel. Pent. M.a. Brun Heins og klokkargarden Måkestad. Heimbygdi - Eidfjord 1885-1900. Foreiningstiltak i Kinsarvik 1849-74. Gullgravarliv i Alaska [ca. 1896]. Berhard Greve 1886-1962. Åmund Knutson Bu (Jordamann, oppfinnar, samlar, ættagranskar).Frå okkupasjonstida - Sokneprest Ola Sande. DÅ Anna Jonsdotter fraus i hel på Seljestadfjellet. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 905617
Norheimsund 1967 Stor 8vo. Paginert 1-128. Illustrert med foto og faksimilar. Hefta. Gult typografisk omslag utan ryggtittel. Ørlita fuktrand nedst til venstre nede. Ryggen er forsterka med teip nedst, elles i god stand. M.a.: Jaabæk og bondevenrørsla i Hardanger. Fru Ragna Marteinsdotter på Jåstad eller Rike-Ragna. Else Marie von Hatten. Orm-namnet og Orm-ættene. Bård Kolltveit: S.S. "St. Rognvald" og S. Y. "St. Sunniva". Dikt og sanning om då hardingane skjenkte O. G. Ueland eit drikkehorn. Frå okkupasjonstida - av sokneprest Ola Sande. Ein sermerkt granneskipnad frå Nesheim i Granvin [bisp. som vart vald til å ordna med dugnader m.m.]. Nynorsk.
NOK: 190,00  Boknr: 916058
Norheimsund 1967 Stor 8vo. Paginert 1-128. Illustrert med foto og teikningar. Hefta. Gult typografisk omslag utan ryggtittel. Pen. M.a.: Jaabæk og bondevenrørsla i Hardanger. Fru Ragna Marteinsdotter på Jåstad eller Rike-Ragna. Else Marie von Hatten. Orm-namnet og Orm-ættene. Bård Kolltveit: S.S. "St. Rognvald" og S. Y. "St. Sunniva". Dikt og sanning om då hardingane skjenkte O. G. Ueland eit drikkehorn. Frå okkupasjonstida - av sokneprest Ola Sande. Ein sermerkt granneskipnad frå Nesheim i Granvin [bisp. som vart vald til å ordna med dugnader m.m.]. Nynorsk.
NOK: 260,00  Boknr: 916053
Seld
Norheimsund 1968 Stor 8vo. Paginert 199-240. Illustrert med foto. Hefta. Rosa typografisk omslag utan ryggtittel. I god stand. M.a. Kunstsmeden Mikkel Lofthus. Hardanger settlementet i Norway Township Humbolt County, Iowa. Veiprosjekt og veibefaring på Hardangervidda 1813. Rike-Ragna i Eidfjord. Reinsdyrsendinga til Paris 1842. Uelandshornet i dag. Rettssak 1664 om grensa mellom Hardanger og Voss. Nynorsk.
NOK: 230,00  Boknr: 916052
Norheimsund 1968. Stor 8vo. Paginert 129-240. Illustrert med foto. Hefta. Rosa typografisk omslag utan ryggtittel. Pent. M.a. Kunstsmeden Mikkel Lofthus. Hardanger settlementet i Norway Township Humbolt County, Iowa. Veiprosjekt og veibefaring på Hardangervidda 1813. Rike-Ragna i Eidfjord. Reinsdyrsendinga til Paris 1842. Uelandshornet i dag. Rettsak 1664 om grensa mellom Hardanger og Voss. Gravens Prestegjælds Fattigkasse 1838. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 905619
Norheimsund 1969. Stor 8vo. Paginert 241-408. Illustrert med foto. Hefta. Lysegrønt typografisk omslag utan ryggtittel. Pent. M.a. Losna-arven. Erik Rosenkrans og Pustrungane. Segn om garden Lussand. Då Ullensvang kjøpte kyrjasi att. Instruks for bygdevaktarar 1837. Då William Gladstone gjesta Hardanger i 1885. Dådei tømde gravkjellarane i Ullensvangkyrkjen. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 905620
Norheimsund 1970. Hardanger Historielag. Stor 8vo. Paginert 409-517 s. Illustrert med foto. Hefta. Gul typografisk omslag utan ryggtekst. Pen. M.a. Reindrifta på Hardangervidda. Saltbrenning i Eidfjord. Bertel-namnet i Kvam. Henrik Ibsen og Hardanger. Minne frå den tid dei bygde Bergensbana. Eig venskapsbrev frå Th. . Haukenæs 1918 [til Jens Lillegraven].. Amerikabrev frå Lars Nilsson Bilde som utvandre [frå Granvin] 1837. Frå okkupasjonssoga - Kyrkjestriden i Ullensvang og Osa. Minne frå Botnagrend i Kvam i 1860-70 åra. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 916070
Seld