Kristiania 1887. P. T. Malling. Stor 8vo. 353 s. Halvskinn privatbind. Svart rygg med gyllen tekst og dekor. I generelt god stand, tiltalande eksemplar med nett passeleg patina. Med portrett av forf. Gotisk skrift. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 72694
Oslo 1903. Aschehoug. Liten 8vo. 212 s. Samtidig svart granitolbind med lys namneetikett i ryggen. Utrangert biblioteksbind. Namnetrekk på tittelbladet er skjult med korrekturlakk. Boka er elles i god stand. Johan Christian Heuch (1838-1904). Fargerik og konservativ bisp. Kampskrifta hans "Mod strømmen" (1902) og hans Svar (1903) på angrepa mot dette vart mykje spreidde og lesne. Både som polemikar og stridmann nytta han ironien som våpen. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 913491