Oslo 1968. Andre opplaget. Gyldendal. Norges Nasjonallitteratur. Liten 8vo. 321 (+1) s. I tillegg: 13 (+1) s. med innleiing. Originalbind. Raud med to svarte tekstfelt og gullfarga ryggtittel og stripedekor. Gult toppsnitt. Nokre svake strekar på skrå i overflata på fram- og baksida. Pen. Norges Nasjonallitteratur. Nr. 39. Under redaksjon av Francis Bull. Nokre av forfattarane: Talar: Jonas Rein, Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og Fridtjof Nansen. Brev: Tordenskiold, Ludvig Holberg, Lyder Sagen, Niels Henrik Abel, Camilla Wergeland, Ole Bull, Jørgen Moe, Aasmund Olavsson Vinje og Jonas Lie.
NOK: 100,00  Boknr: 526746
Oslo 1967. Gyldendal. Liten 8vo. 17 (+1) og 308 (+1) s. Originalbind. Raud, svart, raud, svart og raud med gullfarga stripedekor og gullfarga tittel på svart botn. Gult toppsnitt. Litt falma på forsatsane. Mest som ny. Nokre av forfattarane: Ludvig Holberg, Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven, Camilla Collett, Arne Garborg, Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun, Nils Kjær, Ronald Fangen, Francis Bull, Johan Falkberget, Sigurd Hoel, Nordahl Grieg, Arnulf Øverland og Johan Borgen.
NOK: 100,00  Boknr: 522284
Bergen 1949. J. W. Eides Forlag. Den lille gyldne serie. 8vo. 126 (+ 2) s. Originalbind. Raud skinnrygg med dekor og gyllen skrift. Pen bok. Bidrag av: Ludvig Holberg, J. S. Welhaven, Bjørnstj. Bjørnson, Anders Hovden Jeppe Aakjær, Joh. Ludvig Runeberg, Gustav Frödind m. fl. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 213575
Oslo 1955. Gyldendal. 8vo. 269 (+2, +1 blank) s. Limhefta. Lys beige med grå ryggtittel. Uhøvla i alle tre snitta. Lesestriper i ryggen. Falma og nokre brettar i omslaget på fram- og baksida. Nokre få blyantstrekar i margen og litt smuss på side 262. Pen. Nokre av forfattarane som får diktinga si omtala: Ludvig Holberg, Henrik Ibsen, Jonas Lie, Alexander Kielland, Gunnar Heiberg, Knut Hamsun, Nils Collett Vogt, Gabriel Scott, Arnulf Øverland, Sigrid Undset og Aksel Sandemose. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 524884
Oslo 1955. Gyldendal. 8vo. 269 (+2, +1 blank) s. Originalbind. Lyst smussomslag med grå ryggtittel. I god stand. Nokre av forfattarane som får diktinga si omtala: Ludvig Holberg, Henrik Ibsen, Jonas Lie, Alexander Kielland, Gunnar Heiberg, Knut Hamsun, Nils Collett Vogt, Gabriel Scott, Arnulf Øverland, Sigrid Undset og Aksel Sandemose. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 900903
Oslo 1955. Gyldendal. 8vo. 269 (+2, +1 blank) s. Originalt tekstilryggbind med gyllen ryggtekst i raust felt. Namnetrekk. I god stand. Nokre av forfattarane som får diktinga si omtala: Ludvig Holberg, Henrik Ibsen, Jonas Lie, Alexander Kielland, Gunnar Heiberg, Knut Hamsun, Nils Collett Vogt, Gabriel Scott, Arnulf Øverland, Sigrid Undset og Aksel Sandemose. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 913228
Bergen 1984. F. Beyer A.S. 8vo. 61 s. Illustrert. Hefta. Lyst omslag med gullfarga relief. Utan ryggtittel. Pen. Ludvig Holberg (3. desember 1684–28. januar 1754). Dansk-norsk forfattar og vitskapsmann. Fødd i bergen. Denne bog vart gjeven ut i heimbyen hans på 300-årsdadagen for hans fødsel. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 903947
København 1981. Nyt Nordisk Forl. 8vo. 226 s. Hefta m. originalt omslag. Brungrå rygg m. svart tekst. Pen. Dansk.
NOK: 170,00  Boknr: 37981
Oslo 1941. 8vo. 252 s. Originalbind. Brun/svart rygg m. dekor og gyllen tekst. Namnetrekk. Litt slitasje. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 86790
Oslo 1996. Gyldendal. 8vo. 239 (+ 1 + 4) s. Originalbind. Brunt mønstra vareomslag med kvit ryggskrift. Nær som ny. Utgjeven fyrste gong i 1731. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 223367
Bergen 1981. F. Beyer. 8vo. Ein del ill. Hefta med originalt omslag. Lilla rygg u. tekst. Ulesen. Pen. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 79598
Oslo 1968. Gyldendal. Liten 8vo. 239 (+ 1) s. Originalbind. Raud rygg med gyllen tekst i svarte felt. Pen. Norges nasjonallitteratur 3. 2. opplag. Innledning av Eiliv Eide. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 540175
København 1946. Gyldendalske boghandel. 8vo. 76 s. Hefta. Pent heimespretta. Grått pappomslag, grøn ryggtittel. Eigarmerke på smusstittelbladet. Slitt utanpå og ein del lesespor, i bra stand elles. dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 516656
Oslo 1967. Holbergs komediar blei fyrste gong utgjeve i samla utgåve i 1731. Gyldendal. Liten 8vo. 13 (+1) og 239 (+1) s. Illustrert. Originalbind. Raud, svart, raud, svart og raud med gullfarga stripedekor og gullfarga tittel på svart botn. Gult toppsnitt. Litt falma på forsatsane. Mest som ny. Ludvig Holberg (1684-1754) var filosof og historikar. Han var prega av humanismen, opplysningstida og barokken.
NOK: 100,00  Boknr: 522286
40 s. + omslag. Stifta hefte. Skodespel åt ungdomslag. Omsett og tilrettelagt for amatørscenen ved Tove Bryn-Håland. Nynorsk.
NOK: 65,00  Boknr: 311895
Bergen 1973. F. Beyer. 8vo. 79 s. Hefta med originalt omslag. Blå rygg m. gyllen tekst. Pen. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 79596
Bergen 1972. F. Beyer. 8vo. 69 s. Hefta med originalt omslag. Raud rygg u. tekst. Ulesen. Pen. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 79597
Bergen 1973. F. Beyer. 8vo. 79 (+ 1) S. Hefta. Blått omslag meg gullfarga dekor og tittelskrift. Nær som ny. Epistler. Befattende Adskillige historiske, politiske, metaphysiske, moralske, philosophiske Item Skiemtsomme Materier. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 201417
Bergen, udatert. J. W. Eide Forlag. 8vo. 94 s. Hefta. Originalt lyst omslag med teikning, svart ryggtittel. Namnetrekk på smusstittelbladet. Nokre understrekingar i boka, som elles i svært god stand. Ei bok i serien Norske klassiker-tekster. dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 515139
Stockholm 1942. Albert Bonniers Förlag. Liten 8vo. 242 (+1, +1 blank, +1, +3 blanke) s. Limhefta. Lys beige med svart ryggtittel. Uhøvla i alle tre snitta. Delvis uoppskore. To rift i omslaget øvst på framsida. Smuss på ryggen og på baksida. Namnetrekk på smusstittelsida. Generelt sett heil og godt leseleg. Svensk.
NOK: 90,00  Boknr: 524456
Kjøbenhavn 1884. Gyldendalske. 8vo. 303 s. Privatbind. Brun, solbleika skinnrygg m. dekorstriper, opphøgde band og gyllen tekst. Litt slitasje. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 38099
Oslo 1954. Noregs Boklag. 8vo. 40 s. Stifta. Pen. Skodespel åt ungdomslag. Omsett av Tove Bryn Haaland. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 8811
Kristiania 1898. Olaf Husebys Forl. 4to. 663 s. Brunt heilsjirting originalbind. Rygg m. dekor og gyllen tekst. Litt slitasje på omsl., materien pen. Gotisk skrift. Vignettar: Wilhelm Peters. Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 38378
Oslo 1971. Cappelen. Liten 8vo. 77 (+3) s. Originalt turkis og kvitt bind med teikning, svart ryggtittel. Namnetrekk på forsatsbladet. Boka er som ny. I serien D.F. Knudsen. Utvalg av norsk litteratur. 15. opplag ved Kåre Foss. Holbergs førsteutgave kom ut i 1723. dansk.
NOK: 60,00  Boknr: 512915
Oslo (1992). Nasjonaltheateret. 8vo. Firkantformat. Upaginert. Teaterprogram. Lyst stifta hefte. Rikt illustrert. Regi: Hans Rosenquist og Gerd Stahl. Jeppe: Espen Skjønberg. Nille Anne marit Jacobsen. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 205090
145 s. Hefta. Pocket. Noko skeiv rygg. Nokre understrekingar med blyant i teksten. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 410885
Danmark 1975. Gyldendal. 8vo. 156 s. Hefta. Grått omslag med teikning, svart og raud ryggtittel. Eigarmerke på tittelbladet. Litt slitt på omslaget, elles som ny. «Første Gang forestillet paa Theatret i Lille Grønnegade i Oktober 1722». dansk.
NOK: 90,00  Boknr: 512434
Oslo 1943. Cappelen. 6. opplag. 8vo. 77 (+3) s. Limhefta. Gul rygg med svart skrift. Ein del smuss. Lite blyantnotat på framsida. Framsida bærer preg av å ha vore bretta. Ryggen er oppflisa nedst. Mest alle blada i boka er fulle av notat gjort med raud fargeblyant og vanleg blyant. D. F Knudsen. Utvalg av norsk litteratur. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 531312
Oslo 1947. Cappelen. Liten 8vo. 77 s. Bilete av Hauk Aabel som Jeppe. Blått tyggtekstilbind utan tittel. Pen. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 343809
Oslo 1929. Gyldendal. Liten 8vo. 213 s. Originalt brunt skinnhalvband, med gullskrift og dekor på ryggen. Inngår i serien "Norges National Litteratur". Nokre små blyantnotat. Noko skeiv rygg og bruksspor, elles eit tiltalande eksemplar. Teikningar av W. Marstrand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 342063
Oslo 1954. C. Huitfeldt. 8vo. 152+180 s. Raude kunstskinn originalbind. Ryggar m. dekorstriper og gyllen tekst. Pene. Jeppe. Erasmus. Kandestøper. Barselstuen. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 74356
Bergen 1922. Bergens Off. Bibl. 8vo. 42 s. Hefta m. originalt omslag. Brun rygg u. tekst. Litt slitasje på omsl. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 88144
Oslo 1976. Gyldendal. Lanternebok. Opptrykk etter utgåva i Gyldendals Gyldne Bibliotek 1958. Liten 8vo. 175 (+5 blanke) s. Illustrert med svart/kvit-teikningar av Wilhelm Marstrand. Hefta. Kvit med grøn og svart ryggtittel og svart lanterne-merke nedst. I generelt god stand. Inneheld "Jeppe på Bjerget", "Den politiske Kandestøber" og "Erasmus Montanus". Ludvig Holberg (1684-1754) var ein dansk-norsk diktar, historikar, jurist og vismann. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 552958
Kristiania 1898. Olaf Huseby. 4to. 663 s. Mange ill. Originalbind. Grå sjirtingrygg m. raud/grøn blomsterdekor og gyllen tekst. Slitasje øvst og nedst i ryggen, materien pen. Gotisk skrift. Dansk.
NOK: 400,00  Boknr: 81422
Oslo 1984. 8vo. 275 s. Originalbind. Kvit/blåspraglete rygg m. svart tekst i kvitt felt. Ein del ill. Namnetrekk. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 339083
Bergen 1988. F. Beyer A.S. 8vo. 125 s. Illustrert. Hefta. Brunt omslag med gullfarga ryggtittel. Ørlite smuss på tittelbladet, elles pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 903948
Oslo 1943. N. W. Damm & Søn. 8vo. 24 s. Stifta hefte. Lysegrønt omslag. Delvis uoppskore pent hete. Småskrifter for Bokvenner kom ut i åra 1942-1962 hos N.W. Damm & Søn. Det kom til saman 88 hefte, mange godbitar med mykje godt bibliofilt stoff. Med innleiande artikkel på bokmål av Per Dancke. Småskrifter nr. 17. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 901325
Oslo 1969. Fonna Forlag. 8vo. 97 (+ 1) s. Originalbind. Raudt kunstskinn med gyllen ryggskrift. Pen. I Kompass-serien. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 95613
Christiania 1860 og 1862. P. T. Malling. 8vo. 186+243 s. Halvskinn privatbind. Svartbrun rygg med gulldekor. Ex Libris. Stempel. I generelt god stand. M.a. Holbergs ungdomsliv. Epistler. Komedier. Småskrifter. Slutning af Holbergs Levnetsbeskrivelse. Gotisk skrift. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 902578
Bergen 1984. Bergens Tidende og J. W. Eides trykkeri. 8vo. 38 (+2) s. Illustrert med fargeteikningar. Originalt mangefarga lyst bind, lyst ryggbind med gullfarga ryggtittel. Boka er heilt som ny. «Boka er trykt i 3500 eksemplarer som en hilsen til venner og forbindelser.». dansk.
NOK: 125,00  Boknr: 515469
Bergen 1984. Bergens Tidende og J. W. Eides Trykkeri. 8vo. 38 (+2) s. Illustrert. Originalt sjirtingryggbind. Grå med gullfarga ryggtittel. Som ny. Trehundre år etter at Holberg skreiv "Zille Hans Dotters Gynaicologia", er det framleis like aktuelt. Gjendikta av Eilif Armand.
NOK: 125,00  Boknr: 522058
København 1969. Gyldendal. 8vo. 183 s. Hefta. Blå rygg med svart skrift. Litt lesestriper, elles pen. Dansk.
NOK: 90,00  Boknr: 6028
Kristiania 1917. Steenske forl. 8vo. 160 s. Originalbind. Gråblå rygg m. dekor. Litt slitasje. "Nordmænd. Biografier av norske mænd og kvinder…". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 54701