Økland, Einar  Einar Økland. Vedlegg til Dag og Tid nr. 2, 13. januar 2000
Einar Økland. Vedlegg til Dag og Tid nr. 2, 13. januar 2000
Forfattar:  Økland, Einar

Oslo 2002. Dag og Tid AS. Diktaravis. Utgjeve til 60-årsdagen til diktaren. Tabloid. 28 s. Som ny. Artiklar, intervju m.m. om / av / med Økland: Georg Johannesen, Ottar Fyllingsnes, Jon Fosse, Svein Slettan, Hadle Oftedal Andersen, Cecilie N. Seiness, Atle Kittang, Hans H. Skei, Roald Helgheim, Espen Haavardsholm. Nynorsk.
#Forfattarskap