Johnson, Johannes  Husandagtsbok av… Utgit av Selskapet til kristelige Andagtsbøkers Utgivelse
Husandagtsbok av… Utgit av Selskapet til kristelige Andagtsbøkers Utgivelse
Forfattar:  Johnson, Johannes

Kristiania 1912. 8vo. 397 s. Halvskinn privatbind. Brun, solbleika rygg m. gylne striper. Eit lausna legg. Ein del understrekingar. Elles normal slitasje. Bokmål.
#Religion