Sandane 1988. Firda Ungdomslag. 4to. 40 s. + omslag. Illustrert. Stifta hefte. Brunleg omslag. I god stand. Bygdekunstnaren Abraham Henden. Simon Hope - Føregangsmann frå Hyen. Hotel Central på Visnes. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 908517