Langeland, Arne m. fl  Det europeiske økonomiske fellesskap. (Romatraktaten). En analyse av medlemsstatenes rettigheter og forpliktelser
Det europeiske økonomiske fellesskap. (Romatraktaten). En analyse av medlemsstatenes rettigheter og forpliktelser
Forfattar:  Langeland, Arne m. fl

Hefta med originalt omslag. Brunaktig rygg. 103 s. Oktav. Solbleika omslag, elles pen. Bokmål.
#Essay,