Oslo 1966. Aschehoug. Søndagsbiblioteket. 8vo. 90 ( +4) s. Hefta. Kvit rygg med svart skrift. I god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 903463
Oslo 1966. Aschehoug. Liten 8vo. 90 (1 + 3) s. Hefta. Kvitt omslag med svart ryggskrift. I god stand. Søndagsbiblioteket - Bind 25. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 914277